Home

Rašovskou termosolární technologií

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Roman Linhart zkonstruoval netradiční termosolární úl, ve kterém se pomocí tepla daří ve včelstvech úspěšně hubit nebezpečné roztoče včetně původce obávané varroázy. S kolegou Janem Rájou založili v roce 2016 v Olomouci firmu, která už vyrobila stovky termosolárních úlů a vyváží je i za hranice České. Jak uspěl Termosolární úl v sezóně 2015

Absolvent PřF zkonstruoval termosolární úl, který teplem

  1. Včelařit jako včela. Druhý díl dvoudílné série se zabývá včelstvy jako biologickými celky. Podrobně popisuje ekologické požadavky včelstev, dutinu stromu jako jejich přirozené prostředí a přibližuje přirozenou dynamiku včelího díla
  2. (12.07.2013 15:54) Roman Linhart napsal(a): A. Jsem pro úplné vyhubení varroázy a zevedení takového komplexu technologií, které toto umožní. B. Nepřeji si vyhubení roztoče, jsem pro šlechtění včel, které budou na věky žít v koevoluci s varroázou. Tahle otázka je vysoce manipulativní, protože ani jedna z odpovědí není správná, jen ta druhá je úplně nemorální
  3. technologií v četn ě využití alternativních zdroj ů energie. V úvodu se budeme zabývat výpo čty tepelných ztrát v kontextu problematických tepeln ě-izola čních parametr ů původních stavebních materiál ů. Dále plynule navážeme na analýzu použití vhodnýc

Jak uspěl Termosolární úl v sezóně 2015? - Absolventi A Sraz

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Díl 1, Vytápění Část 7, Technická zařízení budov Část 7, Díl 1, Kapitola 9, str. 2 září 201 Stručně z 28. ročníku mezinárodní vědecko-odborné konference Vykurovanie 10. až 14. února 2020, kterou pořádá Slovenská společnost pro techniku prostředí ve spolupráci se Stavební fakultou STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenskou komorou stavebních inženýrů Mytí oken praha 8. Na Firmy.cz najdete 45 firem v kategorii Mytí oken a čištění žaluzií v Praze 8 a okolí foto provozovny. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba FIRMA SMÍŠEK, REJTEK spol. s r.o., Jiří Kejmar,

EO