Home

Sudá čísla do 1000

Sudá a lichá čísla: Písemné sčítání a odčítání do 1000: online cvičení 1; online cvičení 2; online cvičení 3; Do 1000 - v excelu Přirozená čísla do 1 000 000 a přes 1 000 Čtení a zápis přirozených čísel, zobrazení na číselné numerace do 1000 sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla rozezná sudá a lichá čísla, umí používat kalkulátor¨ řeší jednoduch do 1000 K č 1000 Kč - 1500 Tato řada čísel přirozeně obnáší. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Cvičení. Rozhodovačka Roboti. Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou beze zbytku dělitelná dvěma. Sudá čísla končí cifrou 0, 2, 4, 6 nebo 8. Příklady sudých čísel jsou 138, 12, 0, 9356, -34, 6. Lichá čísla jsou celá čísla, která po dělení dvěma dávají zbytek jedna. Lichá čísla končí cifrou 1, 3, 5, 7 nebo 9 Obsah: Sudá a lichá čísla Zaokrouhlení na desítky do 1000 Násobení, dělení, sčítání, odčítání Čísla do 10 000 Sčítání, odčítání, násobení a dělení. Máme pro vás akci 1+1 zdarma na vybrané tituly z řad romantické literatury! Více informací. Popis Hodnocení. 0.0 z 5 hvězdiček

Sudá a lichá čísla. V matematice je každé celé číslo buď sudé, nebo liché. Pokud je číslo celočíselným násobkem dvou, je to sudé číslo, jinak je to liché číslo. Sudá čísla jsou tedy např. −4, 0, 12, 76; lichá čísla jsou např. −5, 1, 13, 37. Číslo nula je sudé, neboť je rovno nula-krát dvěma Sudá a lichá čísla Všechna přirozená čísla rozlišujeme na sudá nebo lichá. Sudé číslo je takové číslo, které je bezezbytku dělitelné číslem dvě

Sudá a lichá čísla: Určování sudých a lichých čísel: 05: Zobrazena cvičení 1-5 (1 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Písemné sčítání a odčítání do 1000: Počítej písemně 1 - Online cvičení; Počítej písemně 2 - Online cvičení; Počítej písemně 3 - Online cvičení; Do 1000 - v excelu - DUM; Online cvičení 4 - Online cvičení; Různé - Školákov; Dělení se zbytkem: Karty - Školákov; Příklady - Matematika hro

V tabulce najdete celou řadu čísel. Vybarvěte políčka podle zadání v listu - sudá jednou barvou a lichá druhou (přesný návod najdete v... Dvě číselné řad Tato čísla jsou postupně dělitelná dvěma, třemi, čtyřmi, pěti a šesti, protože číslo 6! = 720 je určitě dělitelné všemi těmito čísly, protože vzniklo jejich součinem: 6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2. Pokud je číslo 720 dělitelné třemi, pak i číslo 720 + 3 musí být dělitelné třemi. Podobně pro ostatní Toto video má za úkol naučit děti počítat od 1 do 100. Veselé učení - Čísla, počítáme od 1 do 100, výukové kartičky, počítání, pro děti a děti s PAS, česky Suda cisla do 100 Čísla sudá a lich . Čísla sudá a lichá - Vysvětlení látky. Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou dělitelná dvěma, bez zbytku. Číslo je dělitelné dvěma, jestliže má na místě jednotek číslici 0, 2, 4, 6 nebo 8 ; Home Blog Tag: počítání do 100. Kolik je tam číslic? 11. 10. 2016 169 0 0 Matematika - 3. ročník. Násobilka 2 a 3. Násobilka 4 a 5. Násobilka 6. Násobilka 7. Násobilka 8. Násobilka 9. Násobilka 10. Sudá a lichá čísla

Číselná osa do 100 | Lesy Nápadů

13 - Sudá,lichá čísla (PDF) 14 - Sčítání a odčítání bez přechodu 10 do 1000 (PDF) 15 - Počítání ve stovkách (PDF) 16 - Test 1 (PDF) 17 - Test 2 (PDF) 18 - Čísla do 1000 (SMART notebook) 19 -Délka (SMART notebook) 20 - Sudá a lichá čísla (SMART notebook) 21 - Tabulka ZOO (SMART notebook) 22 - Tabulka (PDF Násobení dělení v oboru do 100 Tabulka násobení Násobky 2, 4, 8 Násobky 3, 9, 5, 10 Sudá, lichá, prvočísla Násobky přirozených čísel do 100 Čísla sudá, lichá Součet, součin, sudé,liché Násobky na číselné ose Násobení dělení mimo obor násobilek Znázornění penězi Příklady násobení, dělení Rovnice Takže jsem to zkusil, našel jsem si svůj starý program, který zkoumal součet dělitelů daného čísla (kromě sebe sama) a použil jsem ho. Takže: naplnil jsem si pole prvočísel do tisícovky a pro všechna sudá čísla 2-1000 jsem bral jedno prvočíslo za druhým a skončil jsem buď když jsem našel dvojici (číslo-prvočíslo) je taky prvočíslo (součet dělitelů toho.

11. Hry s čísly do 1000: 12. Jednotky délky, hmotnosti a objemu: 13. Porovnávání čísel: 14. Nerovnost: 15. Příklady se závorkami: 16. Násobení a dělení domino: 17. Pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení: 18. Malá násobilka, sčítání a odčítání do 1000: 19. Sčítání a odčítání, pexeso: 20. Římské číslic Sčítání, odčítání a porovnávání čísel v oboru do 1000 Anotace Pracovní listy k procvičování porovnávání, sčítání a písemného odčítání čísel v oboru do 1000, k zopakování sudých a lichých čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžem Čísla sudá a lichá Čísla sudá lichá Všechna čísla, která končí na číslici : 0, 2, 4, 6, nebo 8 Všechna čísla, která končí na číslici : 1, 3, 5, 7, nebo 9 Například : 40, 812, 304, 56, 98, 104, 22, 400, 60, 44 Například : 21, 83, 605, 77, 489 23, 665, 17, 663, 999 1. Vypiš všechna lichá čísla Matematické rozcvičky 4. ročník - 1.díl (příklady k procvičování), Brožovaná. Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 1.díl Obsah: - Sudá a lichá čísla - Zaokrouhlení na desítky do 1000 - Násobení, dělení, sčítání, odčítání - Čísla do 10 000 - Sčítání, odčítání, nás..

Matematika - Vyber sudá čísla od -500 do 50 . Pravidla dělitelnosti . Číslo je dělitelné číslem 2 , pokud končí číslicí 0, 2, 4, 6 nebo 8.Tato čísla se nazývají sudá čísla.Čísla, která nejsou dělitelná 2, se nazývají lichá čísla. Číslo je dělitelné 3 , pokud je součet jeho číslic dělitelný 3 Dokonalé číslo je v matematice označení pro číslo, u kterého platí, že je součtem všech svých dělitelů (kromě sebe samotného). Například číslo 6 má dělitele 1, 2, 3 a platí, že 1 + 2 + 3 = 6. Dalšími takovými čísly jsou ještě např. 28, 496, 8128.Tato čtyři dokonalá čísla byla známa již ve starověkém Řecku Dílky se sudými čísly vybarvi červeně, s lichými modře 16 133 204 27 56 11 18 135 5. Zapisuj diktovaná čísla do tabulky : sudé liché 6 627 920 29 542 1 12 7 Opakování učiva 5. ročníku - počítání do 1000 16 6. Vybarvi čísla lichá žlutou barvou a čísla sudá zelenou Všechna sudá (čísla končí na 0, 2, 4, 6, 8) 3. Ciferný součet dělíme 3. 4. Poslední dvojčíslí dělíme 4 (čísla do 100 dělíme) 5. Číslo končí na 0 nebo 5. 6. Musí jít dělit 2 a 3 (sudé a ciferný součet dělíme 3) 7. Čísla dělíme. 8. Poslední trojčíslí dělíme 8 (čísla do 1000 dělíme) 9. Ciferný součet.

DUMY.CZ Materiál Porovnávání čísel do 1000, sudá a lichá čísl

Sčítání a odčítání v oboru do 1000. Karty s příklady - didaktická pomůcka, slouží k procvičování početních výkonů ve vyučování, na pomoc škole hrou. umožňují velmi dobré procvičování pamětné Vyber sudá čísla od -500 do 500 Vyber lichá čísla od -500 do 500 Procvičování násobilky 6 Procvičování násobilky 7 Procvičování násobilky 8 Procvičování násobilky 9 Dělení beze zbytku do 100 Seřaď 7 čísel 0 - 999 Zapiš čas z ciferníku - snadnější Zapiš čas z ciferníku - střední Pexeso na sčítání do 1000 Sudá a lichá čísla: 10 cvičení Sčítání zpaměti do 1000: 10 cvičení Přirozená čísla do 10 000 - zaokrouhlování. V našem případě máme sudá čísla do 100 (včetně). Sudé je každé druhé číslo, takže jich je celkem 50. První je 2 a poslední je 100. Celkem = 50/2 * (2+100) = 25*102 = 2550 Můžeme si to i rozepsat pod sebou. V první řadě rostoucí sudá čísla od 2 a ve druhé klesající od 100

sčítání a odčítání do 1000. sudá a lichá čísla. zaokrouhlování. násobilka. rozvinutý zápis čísel např. 483 = 4 . 100 + 8 . 10 + 3.1. Čísla sudá a lichá 1 14 6 Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu desítek 5 17 7-8 Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem desítek 5 25 8-11 Násobení a dělení do 100, násobky 100 7 32 12-13 tabulky s násob. fólie Jednotky délky ( mm, cm, m ) 2 48 8-11 vpisování. Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 1.díl Obsah: - Sudá a lichá čísla - Zaokrouhlení na desítky do 1000 - Násobení, dělení, sčítání, odčítání - Čísla do 10 000 - Sčítání, odčítání, násobení a dělen Přirozená čísla 0 - 1000: 5. Přirozená čísla 0 - 1000: 6. Slovní úlohy: 7. Sčítání a odečítání násobků 100 do 1000 Lichá a sudá čísla: 7. Dělení se zbytkem: 8. Neúplný podíl a zbytek: 9. Dělení se zbytekem, slovní úlohy: sčítání a odčítání do 1000: 19. Sčítání a odčítání, pexeso: 20. Obor přirozených čísel do 1000. Zápis a rozklad čísla v desítkové soustavě. Porovnávání čísel. Sudá a lichá čísla do 1000. Násobilka 2 - 10. Násobky 100. Orientace na číselné ose. Přičítání a odčítání jednociferného čísla k násobkům sta. Sčítání a odčítání v oboru do 1000 bez přechodu a s.

ČÍsla do 20 pÍŠu ČÍsla numerace do 1 000 vÍcecifernÁ ČÍsla porovnÁvÁm < > = sČÍtÁm odČÍtÁm nÁsobÍm pŘiŘazuju ČÍsla k mnoŽstvÍ do 10 do 20 znÁm jednotku, tvoŘÍm desítku, stovku, tisíc do 10 do 20 do 100 do 1000 do 10 10+5 47+6 53+34 46+38 8+7 20+30 36+20 30+6 pÍsemnÉ s pŘechodem pÍsemnÉ bez pŘechodu s pom 1000 Ks - 1940. 5000 Ks - 1944. Když seřadíte nejdřív lichá čísla a pak sudá čísla posloupné za sebou. Pak vám vznikne slovo HLINKA, když seřadíte sudá čísla posloupné za sebou, tak vám male písmenka dávají slovo hlinka. 2000 Ks - 1945

Sudé, liché - Procvičování online - Umíme matik

 1. Bankovky Slovenský štát mají v sériích zakódované tajné názvy. Série na první pohled nedávají moc smysl spíše vypadají jako mix písmenek a čísel. Když se jednotlivé série seřadí do správného pořadí, pak objevíte co autoři za název zakódovali. 1000 Ks - 1940 5000 Ks - 1944 Když seřadíte nejdřív lichá čísla a pak sudá čísla [
 2. Takže N je také sudé. Jenže jsou-li jak M, tak N sudá čísla, pak mají společného dělitele - konkrétně dvojku - a to je ve sporu s naším tučně vytištěným předpokladem v předchozím odstavci. Žádná taková čísla M a N tedy existovat nemohou a odmocnina ze dvou se nedá zapsat jako zlomek. Je to číslo iracionální
 3. SQL - Sudá nebo lichá ? Aneb finta s modulo. Jak zjistit jestli je číslo sudé nebo liché? Lze využít jednoduchou fintu s početní operací MODULO, která vrací zbytek po dělení. Jednoduše tedy zjistíme modulo po dělení dvěma a pokud je výsledek 0 tak je číslo sudé a pokud ne tak liché. V SQL se modulo zjišťuje takto

Matematické rozcvičky 4

sudá a lichá čísla čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti vztahy větší, menší, rovno (znaménka Sudá vede - Každý z hráčů postupně ve 3 hodech hází 3 kostkami. Pouze sudá čísla se sčítají. Vyhrává hráč, který získá max. počet bodů. Pašova hra - V této hře je zapotřebí hodit tzv. paš (2 kostky se stejným počtem bodů), nebo dvojpaš (3 kostky se stejným počtem bodů). Při házení platí: poprvé se 3. Ciferný součet čísla nje roven zbytku při dělení čísla n číslem 9. Pro 6 (p= 2) neplatí. Eukleidova věta dává sudá dokonalá čísla. Až do 18. století nebylo jasné, zda existují jiná sudá dokonalá čísla. JindřichBečvář Katedradidaktikymatematiky,Matematicko-fyzikálnífakultaUK,Praha Dokonaláčísla,zvláštětopát Sudá a lichá čísla (procvičování) 1. Procvičování sudých a lichých čísel formou hry. Počítání do 1000 1. Pamětné sčítání a odčítání do 1000. 1675 stažen.

Video: Sudá a lichá čísla - Wikipedi

Seznam cvičen

3. ročník - Procvičován

Příklad 503. Uchazeč o přijetí na VŠ musí úspěšně složit všechny čtyři zkoušky. Za každou úspěšně vykonanou zkoušku získá buď 2, nebo 3, nebo 4 body. Pro přijetí stačí dosáhnout aspoň 13 bodů. Kolik různých vysvědčení je možné takto vytvořit, aby byl uchazeč přijat? Řešení (Expedujeme obvykle do druhého dne) Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 1.dílObsah:- Sudá a lichá čísla- Zaokrouhlení na desítky do 1000- Násobení, dělení, sčítání, odčítání- Čísla do 10 000- Sčítání, odčítání, násobení a dělen Čísla 0 až 1000. Číst a psát trojciferná čísla. Vytvořit konkrétní soubor (penězi, milimetrovým papírem apod.) s daným počtem prvků do 1 000. Zakreslit obraz daného čísla na číselné ose. Porovnávat čísla do 1 000. Používat sčítání a odčítání v daném oboru při řešení praktických úloh

Číselné řetězce - Dětské stránk

 1. Funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhluje čísla obsahující desetinné části následujícím způsobem: Pokud je desetinná část 0,5 nebo větší, bude číslo zaokrouhleno nahoru. Pokud je desetinná část menší než 0,5, bude číslo zaokrouhleno dolů. Při zaokrouhlování celých čísel používá funkce ZAOKROUHLIT pro rozhodnutí mezi.
 2. - zaokrouhlování čísel na desítky - násobení a dělení 10 - písemné sčítání a odčítání do 100 - hodiny s ručičkami, hodiny digitální, římské číslice - přirozená čísla do 1000, jednotky, desítky, stovky - porovnávání čísel do 1000 - sčítání a odčítání stovek do 1000
 3. Sudá a lichá čísla; Geometrické tvary Slovní úlohy o kolik více, o kolik méně Sčítání v oboru do 10000; Sudá a lichá čísla Slovní úlohy kolikrát více, méně Násobení mimo obor násobilky; Velká čísla Zaokrouhlování velkých čísel Slovní úlohy o kolik více, méně; Násobení 10, 100, 1000 Pořadí početních.
 4. NÁSOBENÍ MIMO MALÉ NÁSOBILKY. DĚLENÍ SE ZBYTKEM - A. DĚLENÍ SE ZBYTKEM - B. DĚLENÍ SE ZBYTKEM - C. SEŘAĎ ČÍSLA do 1000. POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL do 1000. SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ do 1000 - A. SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ do 1000 - B. SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ do 1000 - C
 5. číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 (0) rozeznávat sudá a lichá čísla (0) sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná čísla (9) zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy (0) zaokrouhlovat čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách (0

sudých číslic na pozici desítek. Neexistují ale dvouciferná sudá čísla 01, 02, , 09, která jsme tím započítali, takže sudých číslic na pozici desítek napíšeme ve skutečnosti jenom 991. Z čísel 100 až 999 má 400 sudou číslici na pozici stovek, z čísel 1000 až 1999 jich tam má sudou číslici 500 www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3. Písemné sčítání a odčítání do 100 pracovní list Sčítání a odčítání do 100 - skolakov . Obor přirozených čísel 0 - 100: Sčítání a odčítání zpaměti: Žák: - zapisuje a čte čísla v daném oboru - používá pojmy sčítanec, součet - počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla - orientuje se v zápisu desítkové soustavy. Písemné počítání do 1000 - sčítání, odčítání, porovnávání 28./ VY_42_INOVACE_1.28.RuJ Písemné počítání do 1000 - sčítání, odčítání, porovnávání, číselná osa 29./ VY_42_INOVACE_1.29.RuJ Pamětné počítání do 1000 - sčítání, odčítání, číselná osa, sudá a lichá čísla 30.

Matematické rozcvičky 4.ročník - 1.díl - Počet stran 32 Formát A5 Vazba sešitová Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 1.díl Obsah - Sudá a lichá čísla - Zaokrouhlení na desítky do 1000 Napište program, který vygeneruje náhodně číslo, které si uloží do paměti. Následně uživatel hádá toto číslo. Program uživateli pouze odpovídá, zda-li je hádané číslo větší nebo menší než to, které bylo náhodně vygenerováno -sčítání a odčítání do 100 bez i s přechodem-vyvození učiva násobilky-práce se čtvercovou sítí. Geometrie - bod,přímka,úsečka. Geometrické tvary ve čtvercové síti. ročník-orientace v číselném prostoru 100 - 1000 po jednotkách,desítkách,stovkách -řády čísla-numerace do 1000-násobení 10,100,100

• porovnává čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti • určí sudé a liché číslo • provádí početní operace sčítání, Přirozená čísla do 100 Přirozená čísla do 1000 Čtení a zápis čísel, číselný znak Řády stovek, desítek a jednotek Číselná osa a porovnávání čísel Sudá a lichá čísla Stejné jako v p ředchozím bod ě, pokud se pod sebou řadí sudá čísla, řadí se (v sousedních sloupcích) pod sebou i lichá čísla ⇒ tabulka musím mít v jednom řádku sudý po čet čísel. e) se násobky šesti se řadily do jedné nebo více diagonál Podobná situace jako v bod ě b). Násobky šesti se řadí pod sebe, pokud.

Mezi ně se řadí malá (1-18) a velká čísla (19-36), lichá a sudá čísla a barva. V případě úspěchu sázky za ně hráč dostane dvojnásobek vkladu. Kromě rovných sázek lze také vybírat 12 čísel, které násobí vklad třemi. Hráč si může vybrat buď ze sázky na tucet (1-12), (13-24) a (25-36) nebo vsadit na. 74obrazce sudá čísla - 6.roč..pdf (201810) 75 sudá čísla 2 - 6.roč..pdf (215641) 76násobení 10,100,1000,10000.pdf (201026) 77 porovnávání čísel větší, menší - 6.roč..pdf (203836) 78 - dělení - 6.roč..pdf (199303) 79 - násobilka Toník - 6.roč..pdf (201122) 80 - sudá čísla 1 - 6.roč..pdf (210981) 81 opakování. Sudá a lichá čísla: Písemné sčítání a odčítání do 1000: online cvičení 1; online cvičení 2; online cvičení 3; Do 1000 - v excelu pouze sudá čísla. Hráč s ne jvyšším součtem vyhrává. DVOJICE A TROJICE - Cílem hry je hodit kostkami dvojice bodů, 3 x 2 = 200 bodů, 3 x 1 = 1000 bodů, postupka 1-2-3-4-5-6 = 1500 bodů, 6 x jedno stejné číslo = šestice - nejvyšší Každý hráč si na začátku hry zvolí číslo od 1 do 6. Dva i více hráčů. sudá a lichá čísla G - přímka, různoběžky, čtverec a obdelník Leden - Počítáme od 0 do 1000 - pamětné sčítání, rozvinutý zápis čísel, porovnávání trojmístných čísel G - trojúhelník, čtverec Únor - Trojmístná čísla - sčítání a odčítání, zaokrouhlování na 10, 100, hodiny.

a) všechna sudá čísla mezi čísly 395 a 405. b) všechna přirozená čísla od 5 688 do 5 693. c) všechna lichá čísla mezi čísly 402 a 414. Sečti čísla v každém řádku i v každém sloupci. Součet udává rok, kdy: a) vzlétlo první letadlo. b) byla objevena Austrálie. c) byla poprvé obepluta Země. d) objevil Kolumbus Amerik Napište cyklus WHILE, který do konzole vypíše všecha sudá čísla od jedné až do sta. const amounts = [2500, -550, 1000, -1200, -3000, 1270, 2300]; Vrátí tedy náhodné číslo od 1 do 6 tak, že všechna čísla mají stejnou pravděpodobnost.. numerace do 1 000 porovnÁvÁm < > = sČÍtÁm odČÍtÁm nÁsobÍm 3 dĚlÍm tvoŘÍm vÍcecifernÁ ČÍsla znÁm jednotku, desítku, stovku, tisíc do 10 do 20 do 100 do 1000 do 10 10+5 47+6 53+34 46+38 8+7 20+30 36+20 30+6 pÍsemnÉ s pŘechodem pÍsemnÉ bez pŘechodu s pom. do 10 5615 516 15-7 50-30- 20 36 - 653 87-34 84-3 1. Načtěte a zobrazte do textového pole soubor Cisla.txt, přitom vyhledejte maximum a minimum tohoto souboru. 2. (*)Vytvořte k němu soubor BezExtremu.txt tak, že bude obsahovat všechny ostatní hodnoty kromě maxima a minima. 3. Vytvořte k němu soubor Suda.txt, který bude obsahovat pouze sudá čísla z vstupního souboru Z toho vyplývá i číselné označení příspěvků, které jednomu navždy přisoudí sudá čísla, zatímco druhému lichá. No a já jsem chtěl mít čísla lichá. Nic víc. Letos se pokusím o zdolání dlouhé varianty 1000 Miles Adventure, což bude nejdelší závod roku (i života), a v rámci příprav poznám i Závod okolo.

Prvočísla — Matematika polopat

Sčítání a odčítání v oboru do 100. Sudá a lichá čísla. Násobení a dělení čísel 1 - 10. Zaokrouhlování na desítky. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Písemné sčítání a odčítání (nutno procvičovat) Čísla 0 až 1000 - po stranu 54 Plány a mapky - str. 55 - 57 Minutovky č. 2 po stranu Sčítání a odčítání v oboru do 1000. Karty s příklady - didaktická pomůcka, slouží k procvičování početních výkonů ve vyučování, na pomoc škole hrou ´+ opakování slovní zásoby - číslovky do 20, ovoce a zelenina + vyplnit procvičovací listy na AJ - číslo 4 a 5 - opakování ovoce a zelenina, barvy, čísla, a nebo an i množné číslo + poslechy z YouTube + úkoly - odkaz i v hodinách AJ . Týden: 25. (15.2. - 19.2.2021 oboru do100. Sudá a lichá čísla. Násobení a dělení čísel 1 - 10. Zaokrouhlování na desítky. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Písemné sčítání a odčítání. Sčítání a odčítání do 1000. Násobení a dělení do 1000 - PS str. 26 - 27 Minutovky . 2 po stranu 14 Geometrie: Geometrické útvary a. 2 - Čísla do 20 - Zacházení s čísly Skladem 233,00 Kč 202,61 Kč bez DPH ks. Přidat do košíku Sudá a lichá čísla; Rámeček se objednává samostatně - obj. číslo 1000. Doporučujeme prohlédnout složku Ke stažení.

Čísla, počítáme od 1 do 100, výukové kartičky, počítání

-Přirozená čísla v oboru do tisíce - stovky a tisíce, - stovky, desítky, jednotky 6. Počítání na počítačce, Sčítání a odčítání do 1000-Počítání do 1000 po stovkách, porovnávání stovek únor-Počítání do 1000 po desítkách-Počítání do 1000 po jedné 7 Ceny tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí 2. Označíme si je postupně a 1 až a 31. Podle zadání mohou nastat dvě situace. a 31 = a 15 + a 16 a 1 = 2. nebo. a 31 = a 16 + a 17 a 1 = − 2. Druhá možnost zřejmě nevyhovuje. Nejlevnější kniha stojí 2 Kč V tomto příkladě přidáváme ve dvou vláknech čísla do sdíleného seznamu. Jedno vlákno přidává sudá čísla do 50, druhé lichá čísla do 50. Hlavní vlákno obě vlákna odstartuje a počká vteřinu (práce obou vláken by za vteřinu měla být velmi pohodlně hotova), seznam seřadí a vypíše Rozlišuje sudá a lichá čísla. Rozlišuje a popisuje prostorové útvary. G: Vzájemná poloha dvou přímek. Opakování jednotek délky. Přečte a zapíše čísla v oboru do 1000. Orientuje se na číselné ose do 1000. Provádí rozvinutý zápis čísla v des. soustavě

Online výuka - 3. roční

 1. - počítání do sta - zapisování a čtení čísel do 100, sčítání a odčítání do 100, sudá a lichá čísla. - porovnávání čísel <, >, = - číselná osa - řád desítek a jednotek - násobilka 2, 3, 4, 5,10 - součet, rozdíl, počítání se závorkami - slovní úlohy - řešení slovních úloh s výpočty d
 2. Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 1.díl Obsah: - Sudá a lichá čísla - Zaokrouhlení na desítky do 1000 - Násobení, dělení, sčítání, odčítání - Čísla do 10 000 - Sčítání, odčítání, násobení a dělení . 21 Kč Více informac
 3. Pod MATEMATIKA můžete najít TVARY A TĚLESA, POČÍTÁNÍ 1-5, POČÍTÁNÍ 6-10, ČÍSLA 1-10, SOUSEDNÍ ČÍSLA, SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 1-20, ČAS, SOUMĚRNOST, ČÍSLA DO STA, POČÍTÁNÍ DO 100, POLOVINA A DVOJNÁSOBEK, LICHÁ A SUDÁ ČÍSLA, SMÍCHEJ BARVY, SPOJ OBRÁZKY A ČÍSLA 1-4, BARVY, BARVY - OSMISMĚRKA, PROSTOROVÁ ORIENTACE, HVĚZDNÁ OBLOHA.
 4. Pomocí této funkce smažte z haldy vytvořené z pole všechna sudá čísla (Nejdříve haldu vytvořte se všemi čísly a pak smažte všechna sudá čísla z haldy): 1000} Převeďte na číslo např. MCMXCIX Prémie navíc: zobrazení přes dot format. Uložení načtených dat do ' Dot ' souboru, který lze pak vykreslit do png.
 5. utovky str. 25/4
 6. Botanickou (sudá čísla) Šafaříkova ulice; Dobrovského 30-50a (sudá čísla) Slovinská 52-56 (sudá čísla) konec provozní doby do 22.00 hod. Brno-sever : ulice. Vranovská 1-45 ; Francouzská 60-90 letní a sezonní restaurační zahrádky na území MČ: konec veřejné produkce hudby do 22.00 hod
 7. Sudá a lichá čísla Řeší nestandartní slovní úlohy Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice) 1000 Porovnává čísla do milionu Řeší jednoduché nerovnice Zaokrouhluje na 100 000, 10 000, 1000, 100, 10 a provádí odhad

Šablona IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

úkol 3. Naučíme se porovnávat čísla do 1000 (větší, menší rovná se) Jak na to? Nejdříve se podíváme na stovky. Větší je číslo, které má více stovek a pak už nás desítky ani jednotky nezajímají. Opiš do sešitu a porovnej (napiš mezi ně větší nebo menší): 268 468 589 172 681 594 460 28 Sudá/Lichá čísla (Even/Odd) Sázka na pole s označením Even (sudá čísla) nebo Odd (lichá čísla). (pokud kulička přistane na 0, sázky na sudá a lichá čísla prohrávají). 2x Nízká/Vysoká čísla (Low/High) Sázka na pole 1-18 nebo 19-36. (číslo 0 není do těchto číselných skupin zahrnuto). 2 Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 2.díl Obsah: - Čtení a zápis čísel do 1 000 000 - Doplňování čísel - Zaokrouhlování na tisíce - Násobení, dělení, sčítání a odčítání do 1 000 000 - Římské číslice - Nerovnice - Rovnice - Aritmetický průměr - Zlomky - Jednotky délky - Jednotky hmotn.. Sada číslo 3: VY_42_INOVACE_01: rozklad čísel do 1000, zaokrouhlování čísel na desítky a stovky: VY_42_INOVACE_02: zápis čísel v řadě, porovnávání, pojmy před-hned před-za-hned za: VY_42_INOVACE_03: sčítání a odčítání do 100, vzestupné uspořádání čísel, doplnění příkladu: VY_42_INOVACE_04: sčít. a odčít Lichá a sudá čísla. Zaokrouhlování čísel na 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Číselná řada, sčítání a odčítání do 10, slovní úloha, internetový odkaz. 283 stažen.

Lichá čísla do 100 sudá a lichá čísl

Matematický problém - předem děkuji za pomoc - poradna Živě

 1. - umí rozklad čísel v oboru do 20 (3.) 2. období Minimální doporuená úroveň o ekávaných výstupů: - čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 (5.) - sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla (4.) - zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 (4.
 2. poznámka: pro náhodné číslo v pythonu lze použít funkci randint z modulu random. V níže uvedeném příkladu se tato funkce nejprve importuje (import je potřeba uvést na začátku zdrojového kódu), následně ji použijeme s hodnotami 0 a 1000 (výsledkem je náhodné číslo od 0 do 1000) a tuto hodnotu vypíšeme pomocí funkce print
 3. Čísla m ůžeme seskupovat do skupin, abychom zápis snadn ěji p řečetli. Zapisování piv v hospod ě do skupin po p ěti: 3 5 3 18⋅ + =. Dnes zapisujeme čísla pomocí skupin založených na mocninách 10 (desítková číselná soustava). 21 neznamená: 2 1 3+
 4. (jak podle posledního nebo několika posledních číslic daného čísla poznám dělitelnost přirozeným číslem) Číslem 1 je dělitelné každé přirozené číslo. 2. Číslem 2 jsou dělitelná všechna sudá čísla (zápis čísla končí číslicí 0, 2, 4, 6 nebo 8). 4. jen se to opakuje až po 1000: 008, 016, 024, 32.
 5. Čísla orientační mají označovat pořadí budovy v rámci ulice nebo náměstí a přidělují se obvykle ve směru od středu obce k okrajům, lichá vlevo a sudá vpravo. Na náměstích a v některých městech i na nábřežích se čísluje po jedné straně, sudá i lichá dohromady
 6. 1000 800 100 500 200 700 500 800 200 0 700 500 900 300 800 300 700 0 300 0 1000 400 600 400800 450 265 715 celkem 715 [3P] Zakroužkujte sudá čísla červeně.

DUMY.CZ Materiál Čísla v oboru do 1000, porovnávání čísel ..

Matematické rozcvičky 4ALBRA - prodej knih a učebnic pro školy - MatematickéProcvičujeme matematiku ve 3Milionová cena skončila