Home

EMG vyšetření výsledky

Výsledky EMG- zhodnocení Dle EMG vyšetření : H reflex oboustranně nevybaven, jehlová EMG prokazuje chronické.. Co je to EMG vyšetření? EMG vyšetření představuje neurofyziologické metodu, kterou vám lékaři mohou efektivně diagnostikovat rozličné onemocnění týkající se nervů a svalů. Velmi běžným onemocněním, které může být diagnostikovány pomocí EMG vyšetření, je syndrom karpálního tunelu Výsledky EMG vyšetření Jsem 8 let po těžkém úrazu hlavy.Zároveň mám velké problémy s chůzí a s bolestmi DK,o hučení v uších,tlaku v hlavě a závratích nemluvě.Závěr z EMG je:BAEP-cochleární nález oboustranně, SEP DK-abnormita korových odpovědí oboustranně,prodloužení RV při stimulaci LDK.Nálezy v normě nezmiňuji.Moje neuroložka.. Výsledky EMG vyšetření. Jsem 8 let po těžkém úrazu hlavy.Zároveň mám velké problémy s chůzí a s bolestmi DK,o hučení v uších,tlaku v hlavě a závratích nemluvě.Závěr z EMG je:BAEP-cochleární nález oboustranně, SEP DK-abnormita korových odpovědí oboustranně,prodloužení RV při stimulaci LDK.Nálezy v normě nezmiňuji.Moje neuroložka..

PPI Lab: Akustická prepulzní inhibice – Albertov Research

Po EMG vyšetření. Může dojít k dočasným, drobným otlakům a modřinám v místě, kde byla jehla vložena do vašeho svalu. Tato modřina by měla zmizet během několika dní. Výsledek EMG. Neurolog interpretuje výsledky vašeho vyšetření a připraví kompletní zprávu EEG je vyšetření, které dává nespecifické výsledky. Specifické jsou jen u epilepsie, kde ale také diagnózu nedělá. JInak ti spíš řekne, jestli je vše ok, nebo je něco špatně, případně ti řekne, jestli je něco špatně v jednom místě, nebo všude. To se mi líbí. Citovat Samotnému EMG vyšetření často předchází neurologické vyšetření. EMG je užitečné vyšetření, které může lékařům pomoct objasnit příčinu vašich problémů. Je velmi rychlé a jednoduché a i když je spojené s mírným diskomfortem, není potřeba se ho obávat. Je potřeba myslet ale na to, že pokud se i na EMG objeví změny, nemusí to hned znamenat nepříznivou diagnózu Jehlové konvenční EMG paravertebrálního svalstva. Elektromyografie je elektrodiagnostická metoda, která slouží především k diagnostice poruch nervosvalového aparátu. Podstatou je měření elektrických potenciálů vzniklých v důsledku činnosti kosterní svaloviny. Používají se povrchové elektrody, které snímají akční potenciál velkého počtu motorických.

- - - EMG ambulance - MUDr. Vojtěch SkovajsaTel.: + 420 257 272 471, e-mail: vojtech.skovajsa@homolka.cz - - - - Pondělí.... EMG EMG, elektromyografie, je vyšetření zachycující elektrickou aktivitu Vašich svalů. Ověřuje jejich stav a nervové zásobení (inervaci). Kdy se používá Vyšetření elektrické aktivity svalů se používá v diagnostice onemocnění svalů (muskulárních dystrofií), postižení nervů a poruch nervosvalového přenosu Nabízíme odborné vyšetření v oblasti EMG - Elektromyografie pro PLS - Pracovnělékařské služby. Vyšetření provádí kvalifikovaná zdravotní sestra pracující 8 let v oblasti PLS. Certifikovaná specializace v oblasti EMG. Odborné výsledky jsou posuzovány atestovaným garantem (I. a II. stupeň neurologie, obsahující.

výsledky EMG uLékaře

Emg výsledky články a rady. Informace a články o tématu Emg výsledky. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Emg výsledky. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Emg výsledky. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Emg výsledky a buďte opět fit 1. Prost ředí pro ší ření EMG signálu Svalovou tká ň m ůžeme d ělit do t ří skupin: Kosterní svalstvo - příčně pruhované, je ovládané vůlí, zajiš ťuje pohyb t ěla (viz. obr.1). Hladké svalstvo - vůlí je neovladatelné, nalézá se ve st ěnách orgán ů EEG = elektroencefalografie je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu Vašeho mozku. První popis metody pochází z druhé poloviny 19. století. Postupně došlo k rozšíření metody. Dnes patří EEG k nejdůležitějším diagnostickým metodám v neurologii Odborná neurologická ambulance poskytuje preventivní i léčebnou péči včetně všech vyšetření, vyšetření EEG a EMG. Ambulantní léčba bolesti hlavy, bolesti páteře, migrény, závratě, epilepsie, diagnostika třesu, poruchy paměti, Parkinsonovy nemoci, roztroušené.. Ondřej Kočí studoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studium dokončil v roce 2004, specializovanou způsobilost v oboru neurologie pak získal v roce 2010. Od roku 2016, po složení odborné způsobilosti, se věnuje i EMG vyšetření. V rámci své lékařské praxe působil na pracovištích nemocnice Česká.

EMG Vyšetření (Elektromyografie) ️- Jak probíhá vyšetření

Výsledky vyšetření. Přístrojová vyšetření (CT, rentgen, sono, magnetická rezonance a další, stejně jako laboratorní testy (krevní obraz, imunologické vyšetření, biochemické parametry a jiné) jsou pomocnými metodami a bez znalosti klinického stavu nemají takřka žádnou výpovědní hodnotu EMG je užitečné vyšetření, které může lékařům pomoct objasnit příčinu vašich problémů. Je velmi rychlé a jednoduché a i když je spojené s mírným diskomfortem, není potřeba se ho obávat. Je potřeba myslet ale na to, že pokud se i na EMG objeví změny, nemusí to hned znamenat nepříznivou diagnózu EMG vyšetření Fotoalbum Výsledky po EMG jsou hned? podle mě hned, i když na místě mi nic neřekli - bylo to v pořádku. Každopádně ty výsledky jím to myslím ukazuje hned. Protože tam s tím nějak čaroval a říkal, že to bylo místy na hraně

Nevím jestli emg někoho bolí nebo ne,ale před 3.lety jsem po tomto tzv.vyšetření ochrnul na levou nohu a trvalo to půl roku než se to dalo do mého relativního normálu adalší půlrok trvalo než ustopiula bolest levé nohy .zejména nártu.lýtka .kotníku a palce.Po tuto dobu to provázely kruté křeče od bederní páteře až. Nicméně rozdílné výsledky studií (15) a teoretický problém, spočívající v originalitě každého pohybu (21), nás vedly spolu s velkými možnostmi EMG pro využití v oblasti biofeedbacku, k zásadnímu praktickému využití v oblasti relaxace nebo v oblasti zapojování neaktivního svalu do pohybu (m. deltoides v abdukci ramene. Pacient se nemusí na EMG vyšetření nijak zvlášť připravovat. Z informací, které dostane od ošetřujícího lékaře spolu s žádankou, si musí hlavně zapamatovat, že si v den EMG vyšetření nesmí pokožku mazat žádným krémem.Přesto si před vyšetřením bude muset ještě umýt ruce mýdlem (dokonalé odmaštění) a utřít do sucha, aby jeho kůže kladla při EMG. Dobrý den pane doktore, zajímalo by mě jestli má na kontrolní vyšetření emg repet.stimulace(na ruce)vliv to,když toto vyšetření absolvuji normálně..

K prvnímu vyšetření u nás. žádanka praktického lékaře, či specialisty, poslední zprávy specialistů, výsledky vyšetření z posledního 1 roku (pokud byla provedena RTG, CT, EMG, EEG, laboratorní vyšetření), občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, seznam lék Při vyšetření EMG se jedná o diagnostiku a léčbu následujících onemocnění: periferní neurogenní poruchy (polyneuropatie, mononeuropatie, úžinové syndromy dysimunní neuropatie, plexopatie, radikulopatie, úrazy periferních nervů) Data jsou zpracována počítačovou technologií, výsledky jsou zasílány do ambulancí. Audiometrické vyšetření určuje prahy jednotlivých tónů kvantitativně, jedná se však o subjektivní pocit pacienta. Po vyčerpání všech měřených frekvencí se totéž opakuje i na druhém uchu. Výsledek vyšetření se zapisuje do audiogramu. Pokud je to pro diagnostiku nezbytné, provádí se i vyšetření kostního vedení.

Výsledky EMG vyšetření - poradna, diagnózy - Tvojedoktorka

  1. Elektromyografie (EMG) je pomocná vyšetřovací metoda, která slouží k diagnostice onemocnění periferního nervového systému, svalstva, případně nervosvalového přenosu. Toto vyšetření sestává ze dvou částí: testů vedení a jehlové studie
  2. Přístroj, kterým se EMG vyšetření provádí, se nazývá elektromyograf. Lékař většinou při vyšetření využívá jehlovou nebo kondukční techniku, kterou si zvolí dle charakteru onemocnění. Průběh vyšetření je možné sledovat na monitoru, kde se výsledky projeví v EMG křivce
  3. Na vyšetření EMG je závěr axonální polyneuropatie dolních končetin senzitivní léze a částečně motorické a na horních tam byla, také mi řekli že to na boreliózu nevypadá i přesto, že jsem jim ukázala výsledky předchozího WB a EMG, ale udělali mi náběry a výsledky mi prý pošlou poštou. Já osobně si myslím.
  4. ambulance I +420 377 103 259 ambulance II +420 377 104 601. Elektrofyziologie +420 377 104 477 EMG vyšetření a podobně) výsledky předoperačního vyšetření Vaším praktickým lékařem se záznamem EKG, RTG plic a aktuálního laboratorního vyšetření.

EMG je využívána v neurologii v diagnostice onemocnění periferních nervů a svalů. Obě metody (kondukční studie i jehlová EMG) mohou (ale nemusí) být pacientem vnímány jako bolestivé, snášenlivost EMG je velmi individuální. Vyšetření trvá podle rozsahu obvykle 20-45 minut MUDr. Petr Kuba Pracovní zkušenosti: 2000-2006 Neurologické oddělení, Klatovská nemocnice a.s. 2007-2016 Neurologické oddělení, Ictové centrum, Vítkovická nemocnice a.s. 2016-2021 Neurologické oddělení, Nemocnice Nový Jičín a.s., primář Vzdělání: 2019 Kurz neurointenzivní medicíny Praha 1 - 5. 4. 2019 2016 licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře. TruTrace EMG - první bateriově napájený EMG přístroj s nejvyšší kvalitou signálu dostupný v několika verzích - ambulatorní nemocniční stolek TruTrace FlexiCart, přenosná verze TruTrace traveler i kompaktní EMG pro pracovní lékařství. K elektromyografickým přístrojům nabízíme také EMG příslušenství elektromyografické vyšetření (dále jen EMG). Jedná se o vyšetřovací metodu používanou k urení typu, tíže, lokalizace a stáří poruch periferních nervů, neurosvalového přenosu a kosterního svalstva. A/ Vyšetření vedení nervů tzv. kondukční studie Postup při provádění vyšetření

Finálový večer přivítá návštěvníky v Centru pohybové

Výsledky EMG - poradna, diagnózy - Tvojedoktorka

Relevantní výsledky neurologického a EMG vyšetření provedeného pro účel posouzení léze loketního nervu jako případné nemoci z povolání se vyjádří ve formě protokolu, jehož vzor tvoří Přílohu 2 tohoto Metodického opatření. 3. Formulář protokolu po doplnění prvních dvou řádek přiloží středisko nemocí z. Vyšetření pomocí evokovaných potenciálů. Přestože patří toto vyšetření spíše k neurologickým vyšetřením (provádí se na ambulancích neurologie spolu s EEG a EMG), často dokáže diagnostikovat i postižení v oblasti ORL. Zvukový signál musí být nejen slyšet, ale musí být i uvědoměn

Elektromyografie (EMG) - co je to a jak probíhá

Princip vyšetření : rentgenové paprsky ( CT přístroj -řadu snímků-přeneseny do počítače) Zatímco rentgen pouze jediný snímek, CT vytvoří spoustu řezů CT vyšetření lze rozdělit na : - nativní - s kontrastem( kontrastní látka do žíly, proudí cévami a zkvalitní výsledky vyšetření) Klinika Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu celého spektra onemocnění nervového systému, tedy mozku, periferních nervů a dalších struktur. Pro hospitalizované pacienty jsou k dispozici standardní lůžka, monitorovaná lůžka intermediální péče a monitorovaná lůžka intenzivní péče. U pacientů na standardních lůžkách je možnost trvalého monitorování. Jo dnes jsem byl na vyšetřeni EMG v 11.15 hod.Vyšetření levé nohy,dá se vydržet celkem v pohodě,je to nepříjemné,ležím na břiše, ani nevidím co mě dělají,bolest zvladatelná.Ovšem stejně, jak před rokem,nyní je večer,noha nateklá a bolí od vyšetření víc a víc,už jsem uvažoval o pohotovosti Ankety a výsledky spokojenosti pacientů Konsiliární činnost je zajištěna vrámci neurologie samostatným pracovištěm disponujícím možností vyšetření EEG a EMG. Další konsilia např. hematologická a onemocnění plic jsou zajištěna příslušnými pracovišti vareálu nemocnice

•Elektromyografické vyšetření (EMG)- n. peroneus bilat., n. tibialis bilat., n. suralis bilat., n. medianus bilat. •Biochemické vyšetření a vyšetření krevního obrazu •Posouzení zrakových a CNS následků metanolové intoxikace •Analýza propouštěcích zpráv pacientů s výsledky Výsledky vyšetření (MEx) Lékárna; Lůžková oddělení (EEG), 377 182 222 (EMG) Provoz ordinací zajišťují: MUDr. Ildiko Vavříková - EEG prim. MUDr. Petra Gregorová - EMG MUDr. Martina Krausová - EMG MUDr. Hana Rosenbergová - EMG. sestra Helena Částkov - výsledky dosud provedených vyšetření - seznam užívaných léků nebo výpis z dokumentace od praktického lékaře. totéž platí i pro pacienty, kteří nebyli v naší ordinaci vyšetřeni déle než rok. KE KAŽDÉMU EMG VYŠETŘENÍ SI PACIENT PŘINESE: - doporučení odesílajícího lékař polyneuropatie, EMG vyšetření až na konci listopadu. Na možnou diagnózu neoroboreliózy jsem si přišla sama, dlouhým bádáním na internetu. Tak až mi vše přijde + budu mít výsledky od Kl, dám to dohromady a začnu se léčit. Každopádně mi něco je - takový sešup není normální. Ještě jsem nejspíš měla. Vyšetření vodivosti periferních nervů se provádí kondukční studií. Vyšetřují se motorické nervy (které ovládají kosterní svaly) nebo senzitivní nervy (které vedou informace o citlivosti na bolest, teplotu, polohu částí těla atd). V roce 2019 bylo provedeno celkem 1601 EMG vyšetření

Váš urolog s vámi poté projedná výsledky vyšetření a rozhodne o tom, co bude potřebné provést pro zlepšení příznaků. Po návratu domů byste měli v průběhu následujících 24-48 hodin vypít hodně vody, abyste svůj močový systém dobře propláchli Informační tabule ve výloze vedle vstupu, na nároží. Dům má označení 46- dále v oddílu -poloha, dostupnost. Kontakt: Telefonicky- do ordinace: 554 620 213- jen v uvedenou ordinační dobu ve středy. Mail: ambulance@neurologie-sigut.cz. Ordinační doba—středy od 9,30-17,30 U neurologických diagnóz - cíleně zaměřené popisy vyšetření EMG, CT, MR atd.. U onkologických pacientů - výsledky bioptických vyšetření, operační protokoly, onkologické zprávy. U sterilních párů je vhodný výsledek spermiogramu k našemu vyšetření V té době také Štefan absolvoval odběry na genetickém oddělení kvůli podezření na PAS s tím, že výsledky máme očekávat do 6ti měsíců. Vyšetření EMG bylo kvůli covidu a komunikačnímu šumu provedeno až na konci listopadu. Ačkoliv se za normálních okolností vždycky dopředu informuji, co ono vyšetření může či.

Co se pozná z EEG vyšetření? - Diskuze - eMimino

Žádáme pacienty, aby si s sebou k vyšetření přinesli doporučení od praktického lékaře nebo lékaře specialisty a podle diagnózy také výsledky příslušných vyšetření (např.: EMG, RTG, CT, MR aj.) Pro polyelektromyografické vyšetření byl použit 8kanálový telemetrický EMG přístroj Noraxon/ Neurodata, software MyoResearch XP Master. EMG signál je upraven filtry Butterworth osmého řádu s pásmovou propustností 0-500 Hz a dále vzorkován dvanáctibitovým analogově - číslico-vým převodníkem na vzorkovací frekvenci.

Jednodenní chirurgie

Vendula Hůlková | Dobrý den pane doktore,dnes jsme podstoupili EMG vyšetření, byla jsem trochu překvapená, že se žádné svalové poruchy neprokázali.Dělali nám to jehličkové.Je tedy možné, že ačkoli máme tak vysoké svalové enzymy, na EMG nebylo nic vidět, i přesto se bude jednat o DMD.Čekáme ještě na výsledky z. K prvnímu vyšetření u nás. žádanka praktického lékaře, či specialisty, poslední zprávy specialistů, výsledky vyšetření z posledního 1 roku (pokud byla provedena RTG, CT, EMG, EEG, laboratorní vyšetření), občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, seznam léků Centr.eur. J. publ. Hlth. 7, 1999 101 osob, 65 mužů, 36 žen 42 z rizika NJZ, 32 z rizika vibrací, zbytek nerizikových 166 x SKT Emg vyšetření před léčbou a po léčbě sérií infuzí procain, pentoxyphyllin, Mg Přínos: Upozornění na možnost alternativní léčby SKT SKT DML (ms) Lehký <5,2 Střední 5,2- 6,5 Těžký >6,5. Opakování vyšetření, která již byla provedena nedávno pro stejnou diagnózu - např. vyšetření již bylo provedeno na jiném pracovišti; smysl nemají např. ani opakovaná EMG vyšetření k monitoraci progrese chronické axonální polyneuropatie . Vyšetření, jehož výsledky neovlivní klinický postu

EMG vyšetření: Je potřebná speciální příprava? - Info Pacien

5. 5. 2021 | Srovnání výsledků pěti antigenních testů s výsledky testů RT-PCR z výtěrů z nosohltanu a viability Závěrečná zpráva z druhé studie; 29. 4. 2021 | Vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce ZÚ Ostrava nabízí vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce. 12. 4. 2021 | Poradna HIV Opav Katalog dětských lékařů. Katalog praktických lékařů. Katalog gynekologů. Katalog zubařů. Seznam ORL Elektromyografie (EMG) patří mezi nejběžnější neurofyziologické metody. Spolu s klinickým neurologickým vyšetřením a zobrazovacími metodami tvoří součást diagnostiky onemocnění nervového systému. Výsledky neurofyziologického vyšetření nás informují o funkčním stavu centrálního či periferního nervového.

Kontrolní EMG vyšetření jsou zpočátku každé tři měsíce, později jedenkrát za půl roku. Výsledky vyšetření umožní Vašemu lékaři sledovat průběh hojení a v případě špatného hojení včas léčebně zasáhnout (např. chirurgickým uvolněním nervu z jizev, které ho tísní) EMG vyšetření. TruTrace EMG 8 kanálová hlavice Flexibilnější řešení. Zahrnuje 3 x 5pin DIN konektor (obsahuje pin pro uzemnění a stínění) a 8 x individuální 1,5 mm Aktivní a Referenční Touch-Proof konektor. Dále konektor TP pro dodatečné zemnění pacienta a připoje-ní teplotního senzoru

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae CechoslovacaRehabilitační centra - CENTRUM FYZIO KOMPLEX

Elektromyografie - WikiSkript

Vyšetření zrůzná snášenlivost - citlivý přístup, vysvětlení zdůkladné odmaštění pokožky zzvýšená citlivost zporucha cítivosti zjehlová EMG v omezené míře - aseptické podmínk Tato metoda poskytuje poněkud přesnější výsledky než EEG. EMG (Elektromyograf) Lidský mozek není jediným zdrojem elektrického potenciálu v lidském těle, dalším takovým zdrojem jsou např. svaly, které vytvářejí elektrický potenciál při svých pohybech. Hodnocení referátu Zkratky lékařských vyšetření • na vyšetření k rehabilitačnímu lékaři je prospěšné vzít si sebou zdravotní dokumentaci týkající se Vašich obtíží (např. výsledky zobrazovacích vyšetření RTG, ultrazvuk, MRI, CT, EMG; zprávu z vyšetření ortopeda, neurologa, revmatologa, apod.) Neurologická ambulance + EMG laboratoř Oficiální výsledky Ordinace Roku 2018 - 4. ročník . Reportáž Ordinace Roku 2018 - 10. konference zdravotních sester Soběslav. MUDr. Leopold Sedláček - reportáž z ordinace Triomed Krnov. Zubní laboratoř. Umístění ambulance: Albrechtická 46 / 783 , 794 01 Krnov . -elektromyografie- EMG vyšetření. -ultrazvukové -neurosonologické vyšetření Stejně tak ostatní komunikace- výsledky, domluvy, žádosti o recept jen telefonicky, elektronicky. Přímé osobní objednávání a domluvy v ordinaci a čekárně jsou z.

EMG ambulance - Nemocnice Na Homolc

Klinika Dr. Pírka je zdravotnické zařízení založeno v roce 1934. Poskytuje zdravotní péči na odděleních ortopedie, chirurgie, kardiologie, neurologie, gastroenterologie a fyzioterapi EMG (elektromyografie) - vyšetření zdatnosti pánevního dna pomocí malých snímačů přiložených na kůži, kalibrace močové trubice - pomocí kovové tyčinky lze rychle zjistit zúžená místa močové trubice, cystoskopické vyšetření - močová trubice a močový měchýř jsou zevnitř prohlédnuty endoskopem (nástroj. Bronchiální hyperreaktivitu zjišťujeme bronchoprovokačním testem především při nejasném kašli, dušnosti nebo při podezření na astma. Zjišťujeme její stupeň během léčby a testy k jejímu zjištění či vyloučení provádíme také pro posudkové účely. Nejčastější kontraindikace bronchiální hyperreaktivity (BHR): * snížení náležitých hodnot u základní. Zobrazovací vyšetření CT( počítačová tomografie), MR (magnetická rezonance) a funkční vyšetření EMG Léčba u nás prováděná má již letitou tradici, má dobré výsledky a je dobře tolerována pacientem. FaLang translation system by Faboba. Objednejte se Výsledky klinického vyšetření jsou zpracovány v následující tabulce 2. Tabulka 2 Výsledky klinického měření . Proband 1 Proband2 Hmotnost (kg) 79 100 Výška (cm) 176 175 Zkouška na dvou vahách PDK 44 LDK 34 PDK 53 LDK47 Vyšetření pánve FR SISP sin. výš SISP dx. níž SISA dx. níž SISA norma SR anteverze anteverze TR.

Gymnastika muni | na hřišti i na vodě být s dětmi v pohodě

Užití EMG u SCM Užitečnost EP a zejména EMG u SCM je zejména v diferenciaci asociovaných mononeuropatií (radikulopatií a zejména kompresivních mononeuropatií) Naše výsledky: Bednarik et al. J Neurol 1999 Elektrofyziologické známky léze n.medianus v zápěstí byly nalezeny u 33,3 % myelopatických nemocných ve srovnání EMG laboratoř provádí vyšetření elektromyografické - motorické i senzitivní kondukční studie, blink reflex, jehlovou elektromyografii, vyšetření latentní tetanie. EEG laboratoř provádí elektroencefalografické vyšetření základní a s pomocí aktivačních metod, mapování mozkové aktivity (brain mapping) elektromyografické vyšetření - EMG - potvrzení diagnózy neurologem na základě vyšetření elektrického potenciálu ve který je na stránce s objednávkou. Jakmile budou výsledky, domluvíme se na termínu konzultace nad výsledky (cca 1 hodina na vyšetřenou osobu), kdy Vám vysvětlím nejen výsledky, ale hlavně co s. Je možné mít výsledky i do 4 hodin od odběru PV metodou direkt PCR, ovšem pouze na triplodii 21. chromozomu (Downův syndrom). Metodou Q-PCR jsou výsledky k dispozici do 24-48 hodin, a to na 5 nejčastějších chromozomálních aneuploidiích (chromozomů 13, 18, 20, X a Y). PCR vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou Výsledky vyšetření (MEx) neurologického oddělení se za dobu existence nemocnice rozšířily o možnost provádět elektrofyziologické vyšetření - EEG a EMG. V rámci oddělení je i rehabilitační místnost, která je vybavena moderními rehabilitačními pomůckami a přístroji, zajišťujícími vhodnou léčebnou.