Home

Psychoterapeutický výcvik Praha 2021

Komplexní psychoterapeutický výcvik . 1.11.2021. Nový běh výcviku SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály 1. setkání 1. - 2. listopadu 2021 Více. KONTAKTY HERMÉS Group Praha Ctiradova 10 Praha 4 - Nusle Martina Pazderov. Praha - 4. 10. 2021 - 14.00 - 18.00 hod. (Gaudia Institut, s.r.o., Jeseniova 47, Praha 3) Brno - 20. 10. 2021 - 15.00 - 19.00 hod. (Renadi, o.p.s., Bratislavská 2, Brno) Absolvovala komunitní psychodynamický psychoterapeutický výcvik v rozsahu 370 hod, výcvik v rodinné terapii v rozsahu 235 hod se supervizí a výcvik v. Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, praxi a supervizi. Hekrova 805, 149 00, Praha 4): Pohovory: podzim 2021. Daseinsanalytický výcvik - péče o duši - více informací naleznete zde. Přihlášení na psychodynamický psychoterapeutický výcvik: Přijetí uchazečů do výcviku - podmínky: Věk při nástupu do výcviku nejméně 25 let. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a práce v pomáhající profesi nebo alespoň započaté humanitní VŠ vzdělání

Zobrazení: 72276 Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let. Zahájení nového běhu předpokládáme na podzim 2022.. Předběžné přihlášky do výcviku přijímáme průběžně - přihlášku najdete na konci této stránky Psychoterapeutický den 11. 9. 2021 Praha. Dne 11. 9. 2021 se v Praze uskuteční Psychoterapeutický den, který organizuje Psychoterapeutická společnost ČLS JEP. Bližší informace naleznete na https://psychoterapeutickyden2021.cz. Informace pro zájemce o výcvik v psychoterapii Od roku 1992 pořádá Diakonie Praha, v rámci programu přípravy na pastorační péči a poradenství, výcviky v tomto přístupu ve spolupráci s PCA Institutem Praha. Tento institut je jedním ze dvou pracovišť s akreditací pro výcvik v rogersovské psychoterapii v Česku a je součástí mezinárodní sítě institutů PCA

Komplexní výcviky - HERMÉS Group Prah

2021 místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8 lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík cena: 3 400,- Kč Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou (akred. MPSV - SP/PC) Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik termín: 10. - 12. a 15. - 17 PCA Institut Praha. Vítejte na stránkách PCA Institutu Praha. Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA) Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka byl založený v roce 1992 jako občanské sdružení, které poskytuje vzdělávání v psychoterapii a poradenství V minulém roce jsme slavili 30 let existence Institutu aplikované psychoanalýzy. Ve dnech 9.9. až 11.9. 2021 proběhne v Opočnu 27 . psychoanalyticko-psychoterapeutické Sympozium . Tématem bude Problematika orality a varia v covidové době.. Registrace u asistentky Institutu. Termín: 9 Psychoterapeutický výcvik. Cílová skupina: Výcvik je určený pro zájemce z řad psychologů, lékařů, adiktologů, pedagogů, teologů, sociálních pracovníků, eventuálně studentů daných profesí v druhé polovině magisterského studia. ©2021 slea.cz.

Gaudia psychoterapeutický výcvik - Spojujeme systemiku

Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik - PVŠP

Psychoterapeutický výcvik - Terapie v postmoderně - Následující kurzy: Praha # 20.09.2021 - Architekt kybernetické bezpečnosti; Praha # 20.09.2021 - Bezpečnost na směřovačích; Praha # 09.09.2021 - Základy kybernetické bezpečnosti; Praha # 14.09.2021 - Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti; Praha # 25.09.2021. Výcvikový program je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii ČAP pro psychoterapeutický výcvik (do roku 2024), Evroou asociací pro psychoterapii - EAP (akreditace je prodloužena do roku 2021) a Evroou asociací pro Gestalt terapii - EAGT (akreditace obnovena v roce 2017). Certifikát EAGT je platný po celé Evroé uniii Na Husitské teologické fakultě UK v Praze již několik let probíhá Psychoterapeutický výcvik ve skupině pod vedením PhDr. Miloslava Čedíka. Měla jsem také možnost navštěvovat v roce 2015 a 2016 tento specializovaný výcvik. Většinou šlo o grafické vyjádření kresbou na určité zadané téma, které se poté rozebíralo studenty ve skupině. Podobnou formou probíhá. Psychoterapeutický výcvik - Terapie v postmoderně Komplexní 750hodinový výcvik v psychoterapii s certifikací České asociace pro psychoterapii. Postmoderní přístup k realitě umožňuje nenásledovat jen jednu školu, ale dává svobodu k vytváření vlastního terapeutického přístupu

Psychodynamický psychoterapeutický výcvik - PVŠP

Psychoterapeutický výcvik Praha Akreditovaný kurz Rekvalifikační kurz Školení a nebo seminář Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení; Kurzy pro Energetické specialisty-Praha, Brno: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB (= VŠ vzdělání + komplexní psychoterapeutický výcvik) 1.11.2021. Nový běh výcviku SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály 1. setkání 1. - 2. listopadu 2021 Více. KONTAKTY HERMÉS Group Praha Ctiradova 10 Praha 4 - Nusl Občanské sdružení REMEDIUM Praha od roku 1998 vytváří prostor pro vzdělávání, podporu a pomoc v psychosociální oblasti. REMEDIUM Praha dává příležitost ke zkvalitňování života Psychoterapeutický výcvik v lokalitě Praha - Michle - detailní popis Na portálu Idatabaze.cz v oboru Psychoterapeutický výcvik najdete 2 firem, živnostníků a institucí. Z toho je 2 bezdlužných dle evidence CreditCheck

Umění terapie komplexní psychoterapeutický výcvi

Psychoterapeutický výcvik v lokalitě Praha - Zbraslav - detailní popis Na portálu Idatabaze.cz v oboru Psychoterapeutický výcvik najdete 1 firem, živnostníků a institucí. Z toho je 1 bezdlužných dle evidence CreditCheck Započatý psychoterapeutický výcvik výhodou, Vypisujeme výběrové řízení na pozici Psychoterapeut, krizový intervent v centru Modré dveře Praha Pracoviště: K Horkám 16/23, Praha, Hostivař Nástup: září 2021 Úvazek: možnost částečného úvazku 0,6 až úvazku 1,0 Náplň práce Individuální psychoterapie a. Fokus Praha, z.ú. Dolákova 24 181 00 Praha 8 IČ: 45701822 DIČ: CZ45701822. tel.: 233 553 303 e-mail: fokus@fokus-praha.czfokus@fokus-praha.c 9.10.2021 - 11.10.2021. Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. z. s. Ke Karlovu 455/2 128 00 Praha Bankovní účet: Česká spořitelna: 1229309/0800 IČO: 1488978

Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia nabízí komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru gestalt terapie podle mezinárodních i českých standardů.. Naším záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium gestalt terapie formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí, nacvičování praktických dovedností a supervize. Výcvik je zaměřen na obě oblasti. V rámci osobního rozvoje zpracovávají účastníci vlastní obtížná témata a spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání, v nácviku terapeutických dovedností se učí nedirektivní autentické komunikaci založené na empatii a naslouchání. Co se ve výcviku naučíte Centrum sociálních služeb Praha obsazuje pozici Psycholog - terapeut II. Intervenční centrum psychoterapeutický výcvik (alespoň započatý) 2021 Své žádosti s motivačním listem a životopisem zasílejte do 16. 4. 2021 na dana.kollarova@csspraha.cz

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JE

Výcvik v KBT je plně v souladu s vědeckými poznatky zjištěnými ve výzkumu psychoterapeutické efektivity u desítek psychických poruch a problémů. KBT je v současné době nejlépe prozkoumaným a ověřeným terapeutickém přístupem vůbec. Studií jsou v dnešní době už tisíce a pokrývají nejširší oblast psychických. 30.4. - 2.5.2021 PRAHA NEBO ONLINE. 5. - 7.11. 2021 BRNO. Termíny: 16.-18.4.2021 - Praha. 10.-12.9. - Brno. 17.-19.12. - Praha. poskytovat hagioterapii zaštítěnou Institutem existenciální hagioterapie je ukončený akreditovaný psychoterapeutický výcvik nezbytný. Přihlášky tedy mohou posílat všichni zájemci, avšak v. Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu Jedná se o 5-letý sebezkušenostní komplexní vzdělávací program, který byl rozhodnutím komise Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ze dne 16.12.2020 schválen pro oblast zdravotnictví 2. lékařská fakulta UK Praha - všeobecné lékařství. Atestace z psychiatrie. Pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii . Praxe: 2010 - 2020 Psychiatrická nemocnice Bohnice. 2016 - 2020 vedoucí lékařka Centra krizové intervence PN Bohnice. 2017 - 2018 terapeutka ambulantní psychoterapeutické.

Standardy sociálních služeb, Zvládání agrese a sebeobrana, Prevence syndromu vyhoření, Individuální plánování, Základy práce s rodinou, Psychoterapeutické minimum). V roce 2001 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a v roce 2008 Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP) 600 hodin (5 let), nová komunita zahájí v září 2021. Naši lektoři jsou členy České daseinsanalytické společnosti, absolvovali psychoterapeutický výcvik v tomto směru a mají mnohaleté pracovní zkušenosti s daseinsanalytickou psychoterapií. 120 00 Praha 2.

Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie). Má zkušenosti z akutního lůžkového zařízení. Ve Fokusu Praha pracuje s individuálními klienty a podílí se na skupinové psychoterapii. Po dohodě s lékařem provádí psychologická vyšetření. Bc 5. jarní skupinové dny - konference skupinové psychoanalytické psychoterapie. Termín: 1. - 3. 4. 2022 Téma: Skupina a sen Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha... Akreditovaný psychoterapeutický výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie. Během roku 2021 otevíráme novou výcvikovou skupinu vedenou Mgr. Denisou Schückovou Kurz pořádá vzdělávací firma. Téma kurzu nebo školení. Kurzy pro Energetické specialisty. -. Praha, Brno. Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB] Energetický audit a energetický posudek. Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb. Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb Připravujeme psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu. Ve spolupráci s organizací Zahrada 2000 připravujeme 5-letý Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu, který má akreditaci pro psychoterapeutické vzdělání ve zdravotnictví. První běh výcviku začne v listopadu 2021 v Jeseníku, více informací. Centrum sociálních služeb Praha obsazuje pozici • psychoterapeutický výcvik (alespoň započatý) • praxi v oboru (min. 2 roky) 2021. Své žádosti s motivačním listem a životopisem zasílejte do 30. 6. 2021 na dana.kollarova@csspraha.cz

Hledáme psychologa – Dětské krizové centrum

Carl Rogers PC

 1. 2017 - 2021 Psychiatrie Praha - ambulantní psychiatr a psychoterapeut. 2021-dosud Psychiatrie Ke Koulce s.r.o.- ambulantní psychiatr . Vzdělání. 2002 Atestace I. stupně v oboru psychiatrie. 2002 Dokončen čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT Praha. 2007 Získána specializovaná způsobilost v oboru psychiatri
 2. Základní charakteristika. Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který klade zásadní důraz na neustále propracovávané uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady. To umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a.
 3. Cena za setkání je 500,- Kč (díky podpoře MČ Praha 3 a MPSV je tato cena platná do 31. 12. 2021, po 1. 1. 2022 nemůžeme ji nemůžeme garantovat). Terapie probíhají v Palečku a je třeba se předem objednat. Objednané sezení je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem sezení, poté je účtován storno poplatek (500.
 4. Gestalt studia - 1. běhGS1 Termíny výcvikových setkání 1. ročníku: 26. - 30. 10. 2015; 7. - 11. 12. 2015; 17. - 20. 2. 2016; 13. - 16. 4. 2016; 8. - 11. 6.
 5. 2021 - dosud. MY CLINIC, Praha 6 - vedoucí lékařka praktiků a interních oborů. 2011 - dosud. Lékařský dům Praha 7 - interní ambulance s psychosomatickým zaměřením, individuální zdravotní péče, psychosomatické konzultace, předoperační vyšetření, infuzní terapie psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii.
 6. Mgr. Markéta HLAVÁČOVÁ, MSc, psychoterapie, biosyntéza, biosyntetická psychoterapie, psychologické poradenství a koučink. Karlovo náměstí 17, Praha 2 - Nové město Jsem psycholožka, psychoterapeutka a koučka. Kromě psychologie mám také dvacet let praxe v oblasti lidských zdrojů (Human Resources)

Kurzy 2021 - Úvo

Výběr psychoterapeutického výcviku. Dobrý den, Ráda bych Vám položila dotaz týkající se studia psychoterapie. Jsem studentkou VŠ speciální pedagogiky, momentálně intenzivně zvažuji absolvování psychoterapeutického výcviku. Osobně cítím, že v tomto oboru budu mít v budoucnu co nabídnout a jsem na správném místě Každé setkání je dvoudenní (pátek a sobota), celkem 10 setkání za rok (130 hodin). Časy: pátek, 10:00 - 18:00, sobota, 9:30 - 17:30, 13 hodin práce Každý den je 1,5 hodinová přestávka na oběd a kratší přestávky dle potřeby v průběhu dne Pracuji v MŠ, absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik a pokračuji v postgraduálním výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. Mám dvě dcery. Setkání se koná v RKC Paleček dle individuální domluvy na mém tel.: 604 838 567. Cena za setkání je 500,- Kč (díky podpoře MČ Praha 3, Hl.m. Prahy a MPSV je tato cena.

Plánované uzavírky praha 2021 — zimní údržba vozovek a

2014 - 2019: Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT) Kurzy: Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby (2018); Děti a ztráta (2019 - 2020); Základy krizové intervence (2020). Praxe: 2021 - dodnes: psycholog ve zdravotnictví v Ordinaci klinické psychologi Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Deseinanalýze, kurz rodinného poradenství a mnoho dalších vzdělávacích programů, jako krizová intervence, práce s traumatem, relaxační techniky, motivační rozhovory, daseinanalytické semináře Výcvik v systemické rodinné terapii psychosomatických poruch, Pražský psychoterapeutický institut pobočka Liberec, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková 580 hodin (z toho 160h teorie, 240h sebezkušenosti, 180h nácviku dovedností v technikách rodinné terapie) a 150 hodin supervize

Domů Kurzy Školství, zdravotnictví a sociální oblast Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA (Přístup C.R. Rogerse) v Brně. Během své desetileté praxe se věnovala především psychoterapii dospělých. Působila jako skupinový terapeut - kofacilitátor a facilitátor v dlouhodobém výcviku a vzdělávání pro budoucí terapeuty PCA, pod vedením brněnského Institutu psychoterapeutka pro dospívající a dospěléVzdělání: Bc. studium Pastorační a sociální práce na ETF UK. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR v hlubině-dynamicky orientované psychoterapii. Je frekventantkou výcviku v párové a rodinné terapii IPPART. Má za sebou kurzy projektivních technik ( Sandplay, Práce s terapeutickými kartami) a další.Pracovala např IVGT je nezisková organizace, která pořádá psychoterapeutický výcvik a další akce v Gestalt modalitě. www.gestalt-praha.cz Institut pro výcvik Gestalt terapii, o Započatý psychoterapeutický výcvik výhodou, stejně jako vzdělání v jednooborové magisterské psychologii a znalost cizího jazyka na úrovni C1 a vyšší. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat

PCA Institut Prah

2021 Atestace v oboru Psychoterapie. Pracovní zkušenosti . 2007 - 2008 Internetporadna o.s. - psycholog, práce s osobami se zdravotním znevýhodněním, sociální oblast. Psychoterapeutický výcvik . 2009 - 2014 Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, Institut Dialog. Testcentrum Praha. 2015 - 2016 Kurz OPD 2, Praha. Psychodynamický psychoterapeutický výcvik; Kompletní krizová intervence; Výcvik na zvládání emocí ; Individuální supervize PhDr. Jiří Jakubů Ph.D; Praxe: Centrum krizové intervence 2019-2021; Adiktologická ambulance pro děti a dospívající - 2020 - doposud; Lektor primární prevence - 2019 - doposu Filozofická fakulta v Praze, obor Pedagogika-ošetřovatelství (1991-1997) Divadelní fakulta v Praze, obor Tvořivá dramatika (1995-1998) Psychoterapeutické: Psychoterapeutický výcvik gestalt terapie, I-GAP (1997-2001) ( Institut pro Gestalt terapii a psycosyntézu) Terapie partnerských vztahů, I-GAP (2000

Střechy Praha 2021 v tradičním termínu | Krytiny-střechy

IAPSA Institut aplikované psychoanalýzy - Iapsa

Dokončila jsem psychoterapeutický výcvik v rodinné a párové psychoanalytické psychoterapii (IPPART) a psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii (Umění terapie). příležitostně učím na jedné zahraniční univerzitě v Praze v rámci oboru psychologie. 2017 - 2021 Canadian Medical, lékařka, obor. Vítejte na stránkách SURu. SUR jako systém vzdělávání v psychoterapii se vyvíjí od roku 1967 a je spojen se jmény svých zakladatelů Jaroslava Skály, Eduarda Urbana a Jaromíra Rubeše, jejichž iniciály mu daly název Mgr. Erika PANENKOVÁ, PhD. Jsem psycholožka ve zdravotnictví zařazená do předatestační přípravy v klinické psychologii. Komplexní psychoterapeutický výcvik jsem absolvovala v roce 2015 v Hermes Group Praha se zaměřením na Hypnotickou a nehypnotickou komuniční strategickou psychoterapii Miltona H. Ericksona

Nástěnný kalendář Praha 2021

Psychoterapeutický výcvik - slea

 1. áře rodinných konstelací a další. 28.02.2021 15:0
 2. Mgr. Karolína Plíhalová, etopedka, terapeutka Vzdělání: 2003 - 2007: Univerzita Palackého v Olomouci (etopedie, psychopedie) 2011 - 2015: G-I Praha - psychoterapeutický výcvik Umění terapie - komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu, 750 hodin výuky v průběhu 5 let - teorie, metodologie, praxe a sebezkušenost (akreditace české psychoterapeutické.
 3. Na soukromé klinice komplexní medicíny Endala v Praze 1 nabízíme od března 2021 volné místo na pozici psycholog, psychoterapeut. Požadujeme VŠ vzdělání v oboru psychologie, započatý, či ukončený psychoterapeutický výcvik. K dispozici jsou liché pondělky, pátky, po dohodě i jiné dny mezi 17:00-20:00
 4. Mgr. Veronika Vojáčková. Jeseniova 55/1151, Praha 3 - Žižkov (3. patro) 731 490 155. info@psychoterapievv.cz. pouze na objednání dle předchozí domluvy. Objednávat se můžete mailem či telefonicky. Nemohu-li právě zvednout telefon, zavolám Vám zpět
 5. Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 hledá klinického psychologa do multidisciplinárního týmu. CDZ Praha 6 je společným projektem Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Fokusu Praha v rámci reformy psychiatrické péče v ČR. Požadujeme. psychoterapeutický výcvik
 6. Psycholog Praha s.r.o., Řiá 767/15, 130 00 Praha - Vinohrady, IČ/DIČ: CZ 014 00 606. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206154

Informace o výcviku - PCA Institut Prah

 1. Psychoterapeutický výcvik. Zájem o týmovou spolupráci a práci v ordinaci i v terénu. Pracovní zkušenosti z práce s lidmi s vážným duševním onemocněním, rodinnou terapií výhodou. Řidičský průkaz výhodo
 2. Terapeutický výcvik. Pokud máte zájem o psychoterapeutický výcvik, můžeme doporučit nový výcvik v gestalt terapii, který od podzimu 2015 organizuje společnost Gestalt s.r.o.. Tento terapeutický výcvik nabízí komplexní vzdělání v gestalt terapii, osvojování teorie, možnost sebepoznávání a nácvik praktických dovedností
 3. áře 2021. Aktuality: Další díl rozhovoru s Lukášem zde! Rozhovor s Lukášem v rádiu Wave zde! Elio z. s. Vršovické nám. 111/2. Praha 10, 101 00. IČ: 270 38 289
 4. 2005 - Kurz Průvodců dobrou praxí - šetrná sebeochrana, MPSV ČR Praha 2001 - 2004 - Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii, Institut KBT Praha 1993 - 1999 - Magisterské studium, obor učitelství a teologie, HTF UK Praha. PRACOVNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOS
 5. Zabývám psychoterapií, poradenstvím a krizovou intervencí. Vedu individuální terapie a poradenství směřující k úlevě a změně. Využívám znalosti a dovednosti získané během odborného vzdělání a dlouhodobého výcviku. Připravily mě kvalitně na terapeutickou práci s lidmi, kteří to potřebují. Stejně jako mé osobní zkušenosti
 6. Výcvik je určen pracovníkům ve zdravotnictví, v sociální oblasti, v poradenství a ve školství. Absolventi získají dovednosti v psychoterapii individuální, párové a rodinné i techniky využitelné ve vedení skupin v souladu s přístupem Transformační systemické terapie dle V.Satirové
 7. Lenka Škvorová. Mgr. Lenka Škvorová vystudovala speciální pedagogiku na UK Praha, má uznánu odbornou způsobilost adiktolog, psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii a různé další výcviky a kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace, adiktologie a krizové intervence

Video: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapi

2008-2009: výcvik v systemické rodinné terapii, IRT Praha (ukončeno cyklem A, 180 hodin). Další vzdělávání. 2021: život s autismem: Aundredy Maeder-Sahupala, Maria Aarts 2021: somatic - experiencing, úvodní seminář Intro, Sabine Vöelker, Harald Auer,Itta Wiedenmann 2021: Posttraumatická disociace, Mgr. Hana Vojtkov Úvodní stránka. Přejeme vám do nadcházejícího roku 2021 vše dobré, především zdraví, štěstí a lásku. Děkujeme za vaši podporu a péči, kterou našemu společenství věnujete. Kéž by vám strom života mohl být oporou a nadějí v čase světel i stínů. Opatrujte prosím sebe, blízké i vzdálené, svět, stejně. Hana Josefína Hledíková je pohybová terapeutka, psychoterapeutka a učitelka jógy. Výcvik v Taneční a pohybové terapii pod vedením amerických lektorek absolvovala v letech 2005 - 2007. V roce 2013 ukončila 5-ti letý akreditovaný sebezkušenostní psychoterapeutický Daseinsanalytický výcvik v Praze. Od r. 2012 pracuje s. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > P > Psychoterapeutický výcvik

Studovala jsem český jazyk na pedagogické fakultě, absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii a psychologii v praktických aplikacích na katedře psychologie FF UK. Poté další kurzy zaměřené především na daseinsanalýzu, logoterapii a pozitivní psychologii Pracuji jako terapeutka a koučka. Nabízím terapeutické služby, koučink, poradenství a krizovou intervenci. Pomohu Vám v různých životních situacích. Například když: potřebujete řešit problémy ve vztazích, řešíte problémy v sexualitě a sexu, nacházíte se v životní krizi, trpíte úzkostmi, depresemi, strachem započatý psychoterapeutický výcvik v některém ze směrů uznávaných ČAP nebo ČPS; Výhodou: vzdělání v oboru psychologie; znalost PAS; Další informace: Místo výkonu práce: Na Truhlářce 24, Praha - Libeň. Kromě CV přiložte i krátký motivační dopis. Nástup: září 2021. V případě zájmu zašlete CV a motivační. POD KROVY najdete psychoterapeutické služby, krizovou pomoc, poradenství a terapii postabortivního syndromu, kurzy relaxací a krizové intervence pro laiky

KVP sebezkušenostní výcvi

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR v komunitně-skupinové psychoterapii při PVŠPS v rozsahu 524 hodin. (Akreditováno pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP), 2013 - 06/2017 Kurz pro práci s pískovištěm, 2021. Emoční a vztahové vzorce, Rataj - Vojtko, 2021. Narodil se roku 1940 v Praze, absolvoval fakultu dětského lékařství, krátce poté pracoval jako pediatr, zhruba rok jako pedopsychiatr a poté přešel na dospělou psychiatrii. Působil také jako soudní znalec. Absolvoval základní psychoterapeutický výcvik v systému SUR (7 let ve skupině dr. Urbana, pod supervizí doc. Skály a prim Akce se přesouvá na červen 2021 15 říj 2020 Další odborné akce Dialogická rodinná terapie 10. 2020 (9 - 18 hod) Místo konání: Praha 6, Pod Marjánkou 1675/41, Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize 20 bře. 2021 - Krizová intervence v terapeutické ( Sebepoškozování, Sebevraždy a Emoční rozrušení) - Michal Kniha, Táňa Mančíková (10h) 2012 Kurz práce s traumatem a krizová intervence pod vedením PhDr. Zory Duškové, ředitelky Dětského krizového centra Praha, rozsah 55 hodi

místo pracoviště: Praha, dle potřeby Příbram, Beroun, Benešov; Požadujeme. VŠ z oblasti pomáhajících profesí (sociální práce, psychologie, speciální pedagogika, atd.) akreditovaný psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik; vlastní psychoterapeutická praxe v délce alespoň 3 let zaměřená na práci s traumate psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pořádaný SLEA a Mgr. Julie Liá, Vystudovala psychologii na Ecole de Psychologues Praticiens v Paříži (diplom absolvovala akreditovaný psychoterapeutický výcvik v metodě PCA u PCA Institutu Praha a kurz v psychodynamick Psycholog Praha 2 Centrum nabídka služeb, úvodní informace o psychologickém sezení a psychoterapii. Psycholog a psychoterapeut Praha Jaromír Chrášťanský Kurzy a výcviky: 2016 - dosud Kognitivně behaviorální psychoterapeutický výcvik, prof. Praško, PhDr. Šlepecký. 2018 Krizová intervence pro 21.století I.stupeň, MUDr. Kačeňák. 2016 - dosud Česká alzheimerovská společnost o.p.s, konzultace, psychologické poradenství. 2014 Stáž na oddělení a v denním stacionáři.

ČIB - Český institut biosyntéz

 1. Česká asociace pro psychoterapii, z.s. Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00. info@czap.cz +420 774 050 41
 2. čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřená na tělo, ČAPZT tříletý Supervizní výcvik v gestalt modalitě, IVGT pracovní zkušenosti: soukromá psychologická praxe, současnost klinický psycholog: Městská poliklinika Praha, 6le
 3. Mé pracovní zkušenosti: 2002-2003 Dětské centrum (Kojenecký ústav) při Thomayerově nemocnici v Praze. 2003 Odborná stáž v PN Bohnice Praha. 2004 Lůžkové oddělení KC RIAPS Praha. 2004-2005 Oddělení dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici v Praze. 2006-2012 školní psycholog ZŠ Za Nádražím Český Krumlov (zkrácený.
 4. 2004 - 2005 Jednoletý kurz psychologie (Amos, Praha) 2008 - 2009 Komplexní kvalifikaní kurz krizové intervence (D Liberec) 2011 Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě a v životě našich klientů (TVS Fokus Praha) 2012 Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti (TVS Fokus Praha
 5. Veronika Syslová. Deprese, emoční poruchy, vztahové krize, stres, osobní růst a rozvoj, posílení sebedůvěry. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii, kvalifikaci pro individuální i skupinovou psychoterapii jsem získala v pětiletém psychodynamicky orientovaném výcviku. Dokončila jsem též nadstavbový psychoterapeutický.
 6. 14/01/2021 . Psychoterapie Fokus Praha . Výhodou: předchozí pracovní zkušenost v oboru, zařazení do předatestační přípravy, alespoň započatý psychoterapeutický výcvik a zájem o psychoterapeutickou práci, atestace v klinické psychologii Nabízíme

Můj psychoterapeutický výcvik obsahuje skupinovou sebezkušenost (týdenní komunitní program dvakrát ročně), individuální sebezkušenost, nácvik terapeutických dovedností a supervizi. Jedná se o akreditovaný výcvik pro zdravotnictví, organizovaný PCA Institutem Praha. Ve svém oboru se neustále vzdělávám. Svoji práci miluji Psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii (Skálův institut) - 1996; Pedagogická a lektorská činnost. Vyšší odborná zdravotnická škola 5. května (od roku 1995) - učitel odborných předmětů; Skálův institut (od roku 2003) - výcvikový lekto 11/2016 - 11/2016 Klinika maxilofaciální chirurgie VFN, Praha. 7/2021 Facelift - Prof. Mario Pelle Ceravolo - Itálie 6rd Castle Beauty Conference, Hluboká nad Vltavou. 09/2019 09/2012 - 09/2017 Psychoterapeutický výcvik, 800 hodin, akreditace pro zdravotnictví. Jako muzikoterapeutka jsem v minulosti vedla různé hudební ateliéry The Prague British School, spolupracovala s britskou mateřskou školkou The Little Mole, působila v jeslích při Thomayerově nemocnici a v Dětském domově Charlotty Masarykové, v klánovické lesní školce V mechu a kapradí a individuálně pracovala s dětskými i.

Youtube ohnostroj, novoroční ohňostroj praha 2021, prague

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu Umění terapie (GI, akreditovaný vzdělávací program pro oblast zdravotnictví) - teorie, sebezkušenost, supervize Školení pro vedoucí kurzu Silní rodiče - Silné děti (Německý svaz na ochranu dětí, Dobrovolnické centrum Ústí n Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a v Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP). Je jedním z prvních absolventů výcviku v CARe metodě (2001). Od příchodu metody CARe do ČR je nepřerušeně a aktivně zapojen do podpory účastníků i absolventů CARe výcviků Dokončuji psychoterapeutický výcvik: Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii - Česká společnost pro analytickou psychologii ; Praxe. Jako psycholog a psychoterapeut jsem pracovala pro následující subjekty: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělení Triangl, Praha Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Výcvik je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (550 hodin) Časová osa - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (20 hodin Výcvik párové a rodinné terapie Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek Externí lektoři: Mgr. Ivan Úlehla, Mgr. Jan Hovorka. Supervize psychoterapeutické praxe MUDr. Pinďáková Zuzana, Pavla Švandy ze Semčic 387/18, Praha 5 Mgr. Lucie Lucká, Kafkova 320/3, Praha 6. Seberozvojová individuální psychoterapie

𝗡𝗜𝗣𝗢𝗦

7. 2021 24 000 až 40 000 Kč. Klinický psycholog, dětský klinický psycholog. POŽADAVKY: Magisterské vzdělání v oboru Psychologie Atestace v oboru Klinická psychologie Alespoň započatý psychoterapeutický výcvik či atestace v oboru Dětská klinická psychologie výhodou. Zdravotní způsobilost. Trestní bezúhonnost Tým psychoterapeutů a psychologů Poradny Praha Perlová 3. Psychologie, psychoterapie a kurzy asertivity v centru Prahy. Psycholog Emilie Šípová, Jan Šíp, Hana Váchová, Pavel Hanzal. V Poradně Praha pracuje tým terapeutů, a každý splňuje podmínky pro výkon psychoterapie dle České aspociace pro psychoterapii (ČAP) a Evroé asociace pro psychoterapii (EAP) V současné době působí na pozici školního psychologa na základní škole Square v Praze a zároveň pracuje jako terapeutka s rodinami a dětmi v Poradně Vigvam. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné integrativní terapii, v současné době je frekventantkou postgraduálního výcviku v terapii dětí a dospívajících v. Jsem psycholožka a terapeutka ve výcviku. Zaměřuji se na individuální a rodinnou psychoterapii s dospívajícími a dospělými. V praxi se u klientů setkávám především se zvládáním náročných životních situací, s pocity osamocení a ztráty smyslu života, s hledáním vlastní identity, s komunikačními a vztahovými problémy či se zhoršením školního prospěchu Psychoterapeutický výcvik. V prvé řadě považuji za důležité zjistit, jakým terapeutickým výcvikem psychoterapeut prošel.Název výcviku by měl být správně uveden. Někdy je za psychoterapeutický výcvik označen výcvik ve směru, který nebyl uznán za psychoterapii - příkladem může být tzv. hlubinná abreaktivní terapie (která může být zaměněna za druh.