Home

Středoškolská seminární práce

Seminární práce vzor - 7x ke stažení ve wordu Seminární práce je vždy důležitou součástí zápočtu a je proto potřeba dodržet určitá kritéria. Seminární práce je písemný úkol a standardně se jedná o důležitou součást zápočtu nejen na vysoké škole, rovněž také na střední škole či na vyšší odborné škole Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Vliv ateismu na vybrané filozofické směry 20. století Autor: Lenka Schmiedová Pro svou seminární práci jsem si zvolila téma, kterým se filozofie zabývá již od svého vzniku.. Seminární práce je věnována využití programu AutoCAD ve výuce geometrie na střední škole. Obsahuje několik řešených konstrukčních úloh, ve kterých je využita středová souměrnost a stejnolehlost. Řešení každé úlohy se skládá z rozboru, popisu konstrukce, konstrukce v AutoCADu, zkoušky a diskuse Záměrem seminární práce je popsat mělnickou prvorepublikovou samosprávu. V práci je popsán volební systém prvorepublikových obecních voleb a působnost volených orgánů místních samospráv. Dále je souþástí práce kapitola sledující nejsilnější politické strany prvorepublikového Mělníka. ýást práce s Seminární práce STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2009/2010 Obor 04 - Biologie MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP Vypracovala: Denisa Hudková Katolické gymnázium Třebíč SEPTIMA, 2009/2010 Konzultant: Ing. Hana Koutná Zadavatel: Ing

Středoškolská odborná práce se zabývá komunikační dovedností člověka s důrazem na její biologické aspekty. Biologie a psychologie, postavení věd ve vztahu k vnímání osobnosti člověka - esej Seminární práce pojednává o důležitosti a nezbytnosti psychohygieny a o základních pravidlech práce a odpočinku Dějepis - seminární práce, referáty vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c

Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Jedná se o seminární práci na téma autismus. V první části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů (co to autismus je, příčiny jeho vniku, atd..). Dále je zde popsán způsob diagnostikování autismu a následná terapie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rektorát nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9i

Seminární práce vzor- 7x zdarma ke stažení SeminarkyZa

Seminární práce podávající základní přehled o dungování a prncipech Evroé unie, ale také zmiNuje základní historické události, které přispěly k utváření Evroé unie do současné podoby, jako byly podpisy jednotlivých smlu o přistoupení nebo konkretizujících fungování a pravomoce Evroé unie Seminární práce - kuchařka. Seminární práce - pravidla. Seminární práce - kritéria hodnocení. Seminární práce_časový harmonogram. Jak psát seminární práci - zkrácená verz Kurz je určen všem pedagogům, kteří vedou maturitní, kvalifikační či jiné seminární práce na středních školách a gymnáziích.. Dozvíte se, jaké nástroje ulehčí vašim studentům práci s citováním, hledáním zdrojů i celkovou představou o tom, jak vypadá a co by měla obsahovat středoškolská kvalifikační práce.. Tato seminární práce pojednává o naprogramování robota LEGO Mindstorms. Cílem teoretické části práce je definovat slovo robot a rozřadit roboty do kategorií podle jejich funkcí. Cílem praktické části práce je naprogramovat robota tak, aby dokázal projít připravenou překážkovou dráhou a reagovat na vnější podnět

Proběhlé akce – Array

Seminární práce z VOSu - Gymnázium Che

Středoškolská technika 2017 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na VUT Tato seminární práce se zabývala seskupením informací ohledně různých židovských svátků a jídel, která se k nim pojí - ať už jsou tradiční, povolené neb 2) mimoslovně - nonverbálně. Je vyjadřováno mimikou, gestikulací, pohledy a. držením těla. 3) celkový dojem - image. Jedná se o příjemný vzhled, celkovou kultivovanost. Váš hlas se podílí na celkovém dojmu, kterým působíte na lidi, zhruba 40 %, 50 %připadá na. to, jak vypadáte a 10 % na to, co říkáte

Studentské práce - cuni

 1. ární práci? Zkuste ji přihlásit! VYZKOUŠÍTE SI: Obhájit svůj projekt před veřejností a odbornou porotou ; Prosadit se ve svém oboru i v konkurenci ; Prezentovat svou práci a svůj názor, spolupracovat s odborníky.
 2. ární, bakalářská apod.). Přírodovědná vzorová středoškolská práce; Humanitní vzorová středoškolská práce
 3. ární práce . kurzy doc. PhDr. Jaromíra Beneše, Ph.D. Jaromír Beneš, pokyny k se

Středoškolská Odborná Činnost - Nid

 1. ární práce v požadovaném rozsahu a formě. Ze všech prací no
 2. Neváhajte vyzkoušet naše služby. U nás je objednávka NEZÁVAZNÁ, až do okamžiku, kdy ji sami po obdržení ukázky podkladů potvrdíte. Po zádání a odeslání objednávky Vám zašleme na Váš e-mail cenovou nabídku a termín dodání ukázky podkladů. Pokud budete souhlasit tak teprve poté objednávku potvrdíte
 3. ární práci. Kurz je určen pedagogům, kteří vedou maturitní, či jiné kvalifikační práce na středních školách a gymnáziích.. Dozvíte se, jaké nástroje ulehčí vám i vašim studentům práci.Opěrným materiálem kurzu je tzv. Vzorová středoškolská práce, jejímž smyslem je zhmotnit představu o tom, jak by mohla kvalifikační práce.

Seminární práce - Ptactv

 1. ární práce (SP) Středoškolská odborná činnost (SOČ) Mgr. Iva Svobodová.
 2. ární práce, maturitní závěrečná práce, středoškolská odborná činnost apod.)
 3. ární práce na středních školách a gymnáziích.. Dozvíte se, jaké nástroje ulehčí vašim studentům práci s citováním, hledáním zdrojů i celkovou představou o tom, jak vypadá a co by měla obsahovat středoškolská kvalifikační práce.. Cílem je poskytnutí inspirace a sjednocení.
 4. ární práci vztahující se k Indonésii nebo jihovýchodní Asii (předkládá se k nahlédnutí u.
 5. ární práci vztahující se k Indonésii nebo jihovýchodní Asii (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky) přípravný kurz: nekoná s
 6. ární práce je prostudování základních charakteristik, funkcí a fází života normálních malých černých děr. Tato část se poj
 7. ární práce nesoucí název Kompetice a kooperace ve hře pojednává o dvou typech her, o soutěži a o hře zaměřené na spolupráci. Přináší ucelený pohled na tyto dva typy her a jejich využití v rámci družinových schůzek v organizaci Klub Pathfinder

Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 17 - Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Vliv ateismu na vybrané filozofické směry 20. století Autor: Lenka Schmiedová Pro svou seminární práci jsem si zvolila téma, kterým se filozofie zabývá již od svého vzniku.. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Schopnost lesního porostu poutat oxid uhličitý - spojitost s globální změnou klimatu Číslo oboru: 8 Název oboru: Ochrana a tvorba životního prostředí Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval samostatně STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Česko(slovenské) ústavy Ještě bych rád vysvětlil, pro je Slovensko v názvu mé seminární práce v závorce. Není tomu tak proto, že bych jakkoli snižoval jeho význam. Důvod je prostý, a to, že se ve své práci.

Vzorová středoškolská práce na téma: Vnímání krásy a ošklivosti plyšových zvířátek Autoři: Tassanyi, Pavlína ; Stehlík, Martin Rok: 2019 Jazyk: cze Nakladatel: Národní technická knihovna Klíčová slova: maturitní práce ; odborný styl ; seminární práce ; střední školy ; středoškolská práce ; vzorová práce. Na mnoha středních školách se sice píší seminární práce, SOČka by však měla být na vyšší úrovni, aby měla šanci na úspěch. Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni SOČ - Středoškolská odborná činnost SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují Hodnocení práce: splnil, nesplnil . Podmínkou je práci prezentovat a odevzdat vyučujícímu jako doklad o splnění úkolu v uvedené formě, orientovat se v práci, nepoužívat výrazy, které neznám, jednoduchost . Zadání:seminární práce si zadají studenti sami dle předlohy a podpisem, nebo volné zadání libovolného témat 3. Práce je velmi citlivá, chápu, proč jste si ji zvolila - informace z rodiny, ale pozor na některá tvrzení, jak napsala kolegyně - ověřovat si informace v archívech atd. Pozor na SEMINÁRNÍ PRÁCI - toto je práce SOČ

Úspěchy našich studentů v SOČ. 28. 4. 2016. Ve čtvrtek 28. 4. proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Středoškolská odborná činnost, dále jen SOČ, je soutěží, které se mohou zúčastnit všichni středoškoláci, a to vlastní vědeckou prací, v níž se věnují určitému tématu, jež je zajímá. Daný. Středoškolská odborná činnost; po kterém bloku zpracují seminární práci pod vedením instruktora, kterou obhajují v online diskuzích. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co. Středoškolská odborná činnost 2004/2005. Obor: 04 - Biologie. Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala sama s použitím Internetu, filmových dokumentů mnou vytvořených, vlastního pozorování a uvedené literatury. Fotografie jsou také pořízeny z mého vlastního pozorování. Seminární práce.

SOČ Středoškolská odborná činnost. Srub Štěrkovna jsem sama navštívila a fotky jsou z mé návštěvy vidět i v seminární práci. Jak je ale vidět, místo se hodně změnilo a ani já jsem se tam moc nemohla vyznat. 27 dubna, 2021 (10:32 am) #27267 Odpovědět Vojtěch Janoušek: Z minulosti obce Bošice. Středoškolská seminární práce. Bošice 11, 384 81 Čkyně. Ceník zpracování prací. Prohlédněte si cenovou nabídku zpracování jednotlivých typů prací. Pokud jste nenašli typ práce, který potřebujete zpracovat, spadá do sekce ostatní, na ceně se blíže domluvíme při osobní komunikaci po sdělení Vašich požadavků Hradec Králové, 2018, poet stran18 . seminární práce. Fotografování je velmi frekventovaný obor. Využívá se v mnoha oborech lidské þinnosti, v žurnalistice, ve vědě a v průmyslu. Souasně je to ale také umělecký směr, který se v dnešní době þím dál tím více rozvíjí Diplomky.net - Seminární práce. Diplomky.net - Absolventské práce. Slohové práce korektury. Zajímáte se o možnost kvalitních jazykových korektur k Vaší slohové práci? Pokud ano, navštivte nás na následující adrese a domluvte se s námi na veškerých detailech - Korektury

Součástí práce je vlastní přínos, kterým student prokazuje využitelnost bakalářské práce a jejích poznatků v praxi. Struktura bakalářské práce Každá bakalářské práce má svou odbornou strukturu, jejíž autorskými částmi jsou úvod, literární rešerše, metodika, vlastní práce studenta, diskuze/návrhy a závěr Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií mohou do této soutěže přihlásit např. svou seminární práci. Termín podání přihlášek je 15. 10. 2019, termín odevzdání soutěžní práce pak 15. 3. 2020 seznam četby literatury o Indonésii, popř. i další literatury zaměřené na širší region jihovýchodní Asie (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky), případně (středoškolská) seminární práci vztahující se k Indonésii nebo jihovýchodní Asii (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky)---

Jak napsat soč, soč krok za krokem

Psychologie - Humanitní vědy - Obory VŠ+VOŠ - Seminárky

Středoškolská studentská konference. Ve dnech 7. a 8. listopadu se na Gymnáziu Olgy Havlové v Porubě konal již 15. ročník tradiční studentské historické konference. Letos byl jedním z dvanácti šestičlenných družstev také tým naší 4. Každý student musel připravit seminární práci, kterou odevzdal konáním. Tereza Pištorová, studentka 7. B, reprezentovala ve školním roce 2008/2009 velmi úspěšně naši školu v soutěžích Středoškolská odborná činnost a Eustory se svou seminární prací na téma Historie a vývoj sklářství na Kamenickošenovsku (Zastavený čas. Příběh fotografie). V oblastním kole SOČ v Praze obsadila v březnu díky skvělé obhajobě 1. místo a. Potřeboval jsem vypracovat seminár. práci. Komunikace probíhala okamžitě, práci jsem měl vypracovanou během pár dní. Práce byla vyhlášena mezi třemi nejlepšími. Skvělá spolupráce. - ALEŠ, 22. 12. 2015 Maximální spokojenost. Doporučuji dál :-) - PEPA, 24. 7. 201

Seminární práce dějepis - referáty dějepis - Seminárky

Co je to SOČ. SOČ - středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Předmět příspěvku: SOČ/ Středoškolská odborná činnost. Napsal: úte 22. čer 2010 17:12:07. Dobrý den, jsem studentka 6.ročníku 8letého gymnázia v Ostravě a píši seminární práci o canisterapii. Ráda bych do této práce zahrnula i fotografie, či rozhovory s lidmi, kteří se canisterapii aktivně se svými psi věnují seminÁrnÍ . prÁce (cca 10 stran) teoretickÁ vÝchodiska. praktickÁ, badatelskÁ ČÁst. poster (upoutávka či vědecký poster) prezentace vÝsledkŮ . prÁci (!) soČ - stŘedoŠkolskÁ odbornÁ Činnost. reprezentace Školy (stretech), soutĚŽe. seminÁrnÍ prÁce . k pŘijÍmaČkÁm Každý student zpracuje seminární práci v rozsahu minimálně 6 stran na téma, které si zvolí z uvedeného přehledu témat (bude se vždy týkat nějaké sociální deviace - terminologie, charakteristika, vývoj, aktuální stav, perspektiva). Práce bude vždy vycházet z uritých pramenů a student přesvědí, že dokáže s nim Článek představuje polynomiální interpolace, tj. prokládání polynomiální křivky danými body, ve formě výukového materiálu (nejen) k samostudiu pro nadané žáky. Tento materiál může být odrazovým můstkem pro seminární práce a projekty

Autismus - Seminarky

seminÁrnÍ prÁce (cca 10 stran) teoretickÁ vÝchodiska. praktickÁ, badatelskÁ ČÁst. poster (upoutávka či vědecký poster) prezentace vÝsledkŮ . prÁce. powerpointovÁ prezentace, video, fotogalerie, poster, uČebnÍ pomŮcka, jinÁ forma. obhajoba. pŘed komis Po obsahové stránce výuka předmětu volně navazuje na látku povinného předmětu Fyzika, prohlubuje ji a zčásti rozšiřuje. Při výuce se uplatňují samostatná práce, případně práce ve skupinách, praktická měření, seminární práce a metody problémového vyučování SOČ - Středoškolská odborná činnost. SOČ z Fyziky. Student Petr Bazgier ze sexty se letos zapojil do SOČ z Fyziky. Vypracoval vlastní námět na projekt z fyziky, zrealizoval ho a své výsledky práce a měření zpracoval do seminární práce. Svou práci obhajoval před odbornou porotou. Soutěžil s projektem Loď na vodní pohon

Dokumenty a šablony UT

Pozvánka na úvodní informativní seminář SOČ dne 4. 11. 2013 od 8:00. Vhodné zejména pro žáky se zadanou maturitní seminární prací. Za účast v celostátním kole se připisují body do přijímacího řízení na VŠ, umístění do 3. místa je zárukou přijetí na VŠ bez přijímacích zkoušek!! Seminární práce Zdroje pedagogických informací Seminář k úvodu dopedagogiky azákladům pedagogickéhomyšlení Vyučující: Mgr. KateřinaVlčková Vypracoval: Petr Symerský, učo: 98830, e-mail: symerskyp@seznam.cz Libor Kaštan, učo: 174316, e-mail: 174316@mail.muni.c 75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), zápočet formou ústní. Rozvrh na zimní semestr 2021/2022: Rozvrh zatím není připraven. Rozvrh na letní semestr 2021/2022: Rozvrh zatím není připrave

Základy společenských věd - Předměty ZŠ+SŠ - Seminárky

Vlastní text seminární práce Minimálně 5 stran textu, v případě obrázků, grafů apod. text úměrně delší. Základní úprava vlastního textu je nezbytné dodržovat gramatická i typografická pravidla mezera se píše za každým interpunkčním znaménkem levý okraj 3,5 cm pravý okraj 2,5 c Vážnost problematiky dokládá i skutečnost, že koncept provedený amatérským způsobem má být podkladem pro získávání případných dotací. Jedná se přitom o bezprecedentní šlendriánství, kdy město se bude chlubit něčím, co není hodnotitelné ani jako středoškolská seminární práce Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti Datum: 12.2.2021 12.2.2021 Vložil(a): Martina Suková I v letošním školním roce se řada studentů naší školy zapojila do prvního kola Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti - dobrou podporu při individuální vědecké činnosti (SOČ, olympiády, seminární a maturitní práce) - pravidelné konzultace, potřebuje-li student pomoci - zapojení se do projektů Ekoškola, DofE (Cena vévody z Edinburghu) apod

Seminární práce - Gymnázium Třebíč - GT

Středoškolská znalost v oblasti pedagogiky a psychologie. Hodnoticí metody a kritéria Známkou, Písemná zkouška, Analýza seminární práce Způsob zakončení předmětu - závěrečná písemná zkouška; vypracovaná seminární práce STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Tato práce přibližuje životní příběh mého pradědeþka Vladimíra Klepsy, který se narodil þtvrtém roníku na gymnáziu jsme dostali úkol napsat seminární práci. Z poátku jsem ji zamýšlela napsat na nějaké psychologické téma. Obrat nastal, když se mi o Vánocíc

Kurz: Vedu maturitní / seminární prác

Adam Dominec, seminární práce na Pedagogiku II Úvod Východiskem této práce je teze, že zážitkové vyučování je efektivní a pohodlné, a že by takové Základo- a středoškolská fyzika má dobré předpoklady pro zážitkové pojetí, protože se zabývá. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Trest smrti Číslo oboru: 17 Prohlašujeme tímto, že jsme soutěžní práci vypracovali samostatně pod vedením Mgr. Dalimila Krejčíře a uvedli vseznamu literatury veškerou použitou literaturu a další přístup a podnětné připomínky při zpracování naší seminární práce. - - Struktura seminární práce. Struktura seminární práce bývá bez ohledu na téma jasně daná. Konkrétní požadovanou podobu práce jistě najdete v metodických pokynech vaší školy - obecně však platí, že ať už budete rýsovat, počítat nebo rozebírat svou oblíbenou knihu, nesmí chybět úvod, stať a závěr.Aby bylo vše v pořádku i co se autorství týče, neměli.

Ručně tříděné vysokoškolské studijní materiály zdarma ke stažení - seminární práce, referáty a další. Soubory jsou volně ke stažení bez nutnosti přihlašování, bez registrace, bez omezení jejich počtu a velikosti Proč se pustit do vlastní SOČky a co ona SOČ vlastně je? Co to je a jak to vypadá? SOČ, neboli středoškolská odborná činnost, je prestižní soutěž pro středoškoláky.Jejím cílem je sepsat odbornou práci, která se může týkat opravdu téměř jakéhokoliv tématu, které se dá zařadit do jednoho z 18 oborů, ve kterých soutěž probíhá Jak napsat seminární práci za den. 28. 6. 2021. Seminární práce je velká věc, a proto máme tendenci psaní odkládat. Jenomže čas utíká jako splašený mustang a najednou je tu termín odevzdání. A protože jste ještě nenapsali ani řádek, nabízí se otázka, jestli můžete napsat seminárku za jediný den Seminární práce Aplikovaná kineziologie Np 4052 Téma práce Jméno Učo Obor Rok . Obsah O čem práce je. Proč jsem si zvolil/a tento sport. Co mi přišlo zajímavé. Co v práci je. Klasifikace sportu Co je to za sport. Zařazení. Fyziologické zatížení. Metabolické krytí.

Umělecká škola s tradicí, rozvíjí talent, podporuje individualitu. Zpráva o konferenci. Dne 11. ledna 2017 proběhla v Ostravě na Střední odborné škole umělecké a gymnázium s.r.o., pod záštitou ročníku III.G, historická konference s názvem Příběhy (ne)obyčejných lidí za 2. světové války Tím prvním je moje seminární práce a posléze i Středoškolská Odborná Činnost Nasazení IPv6 v praxi. Základní kostru jsem zkopíroval z jiných prací, co mi poskytl kolega vývojář scarabeus, a trošku si to přizpůsobil. Až na pár detailů (nemožnost korektně kopírovat text z PDF) jsem byl s výsledkem moc spokojený Děkuji vedoucí mojí práce paní Mgr. Markétě Nekudové za konzultace při psaní této seminární práce a za její cenné rady, připomínky a metodické vedení. Dále bych rád poděkoval P. Mgr. Josefu Suchárovi za rozhovor, poskytnuté informace a studijní materiály a v neposlední řadě celé rodině za zázemí a klid při práci Na jeho špičkové vědecké pracoviště posílá středoškolská chemikářka své nadané studenty vypracovávat seminární práce. Z českobudějovických pedagogů dostali cenu Učené společnosti v minulosti jen bývalý ředitel Gymnázia Jírovcova Karel Lichtenberg a jeho učitelka biologie Jarmila Ichová Středoškolská odborná činnost - studenti tvoří zajímavé technické a fyzikální modely a zpracovávají technickou dokumentaci formou seminární práce. Soutěží v okresním kole v Českém Těšíně a při postupu v krajském kole v Ostravě. Zde předvedou svou práci a prezentují své postupy a znalosti