Home

Alpinské vrásnění pohoří

alpinské vrásnění Moravské-Karpaty

 1. Alpinské vrásnění. Alpinské vrásnění je horotvorný proces v severní Africe, Evropě a Asii, který začal koncem druhohor v křídě (145—65 Ma) a pokračuje přes celé třetihory a čtvrtohory dodnes. Dal vzniknout horstvům alo-himálajského systému
 2. Hercynské nebo variské, někdy též armorické a v Severní Americe alleghenské vrásnění byl horotvorný proces, ke kterému došlo v prvohorách během devonu (416-359 Ma) a karbonu (359-299 Ma), konkrétně se udává 390-310 Ma. Byl způsoben srážkou superkontinentů Eurameriky a Gondwany.Výsledkem byl řetězec několik tisíc metrů vysokých pohoří, který se táhl.
 3. Alpinské vrásnění-Druhohory začaly asi před 251 mil. lety a skončily před 65,5 mil. lety. Rozpadem Pangey vznikly základy současných pevninských desek, které se od sebe pomalu vzdalovaly. Z hlediska horotvorné činnosti byla větší část druhohor klidná, v křídě začalo Alpínské vrásnění, které pokračovalo během.
 4. Pohoří se postupně snižovalo, až skončilo jako zarovnaný reliéf známý jako předkřídový zarovnaný povrch. Své současné základní rysy získala díky pozdějšímu alpínskému vrásnění. Zatímco střední část České vysočiny si uchovala původní nízkou polohu, okrajové části byly vyzdviženy
 5. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 6. Alpinské vrásnění je horotvorný proces v severní Africe, Evropě a Asii, který začal koncem druhohor v křídě a pokračuje přes celé třetihory a čtvrtohory dodnes. Dal vzniknout horstvům alo-himálajského systému, mezi nimiž jsou nejvyšší pohoří planety Země

Alpinské vrásnění třetihor, významné svou neotektonickou činností, láme kry pohoří, a vytváří tak jeho současnou podobu. Ta odpovídá kře skloněné k severozápadu a zdvižené z jihovýchodního okraje pohoří (okrajový krušnohorský zlom), kde vznikají hluboké prolákliny, později uhlonosné pánve Pohoří vzniklá v průběhu kaledonského a variského vrásnění jsou označovaná jako stará pohoří, jejich povrch byl značně zarovnán. V důsledku alpinského vrásnění došlo k jejich rozlámání a pohybům podél zlomů a vznikla tak kerná pohoří. - 3D mapa Mt. Blancu, nejvyššího vrcholu Evrop alpinské vrásnění (někdy zvané alo-himálajské) Kolize dvou kontinentálních desek a vznik pásemného pohoří Jde o označení celých geologických epoch, ve kterých docházelo na různých místech planety k jednotlivým horotvorným pohybům

Mnohá brzy podlehla erozi ALPINSKÉ VRÁSNĚNÍ Začalo koncem druhohor v křídě ( před 145 - 65 miliony lety) Pokračuje až dodnes Způsobeno pohybem africké, arabské a indické desky na sever Následná srážka z Eurasijskou Vzniklo při něm např. pohoří Himaláje, či Alpy KALEDONSKÉ VRÁSNĚNÍ Skandinávské pohoří. - Hercynské vrásnění = Český masiv ; vznik vápenců, černé uhlí (Ostravsko, Kladensko) Druhohory (225 - 65 ml. let) - zarovnání prvohorních pohoří; rozsáhlé mořské záplavy; ukládání pískovců Třetihory (65 - 2 ml. let) Alpinské vrásnění prvohorní vrásnění, tentokrát variské. Formuje významnou část horninového složení a dává základ budoucí minerálové pestrosti. Alpinské vrásnění třetihor, významné svou neotektonic-kou činností, láme kry pohoří, a vytváří tak jeho současnou podobu. Ta odpovídá kře skloněn kaledonské vrásnění -Skandinávské pohoří, Grampiany hercynské vrásnění - Krkonoše, Ardeny třetihory alpinské vrásnění - Alpy, Pyreneje, Karpaty průměrná nadmořská výška 290 m n.m. členité pobřeží - 1/3 rozlohy tvoří ostrovy a poloostrovy nížiny -severní polovina, ne každá je vhodná pr

Alpinské vrásnění. Alpinské vrásnění je horotvorný proces v severní Africe, Evropě a Asii, který začal koncem druhohor v křídě (145 - 65 Ma) a pokračuje přes celé třetihory a čtvrtohory dodnes. Dal vzniknout horstvům alo-himálajského systému, mezi nimiž jsou nejvyšší pohoří planety Země.. Vrásnění bylo způsobeno pohybem tektonických desek bývalého. rozhraní. Kolizi africké a eurasijské desky vznikly pásemná pohoří (alpinské vrásnění). Povrch nížiny: Východoevroá nížiny (rovina) - největší nížina v Evropě. Kaspická nížina (-28 m n. m.) - nejnižší místo Evropy. V Kaspické nížině leží i jediná evroá poušť Rýn Geologický vývoj Karpat probíhal nejbouřlivěji ve třetihorách, podílelo se na něm alpinské vrásnění. Karpatské vrcholy jsou strmější a údolí hlubší než v horách v České vysočině - to platí zejména na Slovensku

Alpinské vrásnění. Alpinské vrásnění je horotvorný proces v severní Africe, Evropě a Asii, který začal koncem druhohor v křídě (145 - 65 Ma) a pokračuje přes celé třetihory a čtvrtohory dodnes. Alpinské vrásnění a Hercynská pohoří · Alpinské vrásnění a Pyreneje · Vidět víc » Alo-himálajský systé (podnebí, vodstvo, půdy, živá příroda, typy krajin, ochrana, přírody) Geologické éry: PREKAMBRIUM Prahory - Utvářela se prvotní zemská kůra a jádra kontinentů - sedimentace, vulkanismus. Probíhala předkadomská vrásnění provázená vulkanismem a přeměnou hornin. (Českomoravská vrchovina) Starohory - Většinu území zaplavilo moře, ve kterém se ukládaly. Úkol: Jak vznikají vrásová a kerná pohoří? Litosférické desky (obrovské bloky hornin) se pohybují vodorovně i svisle. Průvodním jevem bývá sopečná činnost. Vodorovné vrstvy hornin se působením tlaku litosférických desek prohýbají, vznikají prohnuté vrstvy - Alpinské vrásnění. Třetihory Česká republika Znát všechno, co je psáno normálně (ne zajímavosti drobným písmem), z čísel však jen ta tučná a podtržená. 1)ČR - základní údaje rozloha: 79000 km2 (přesně 78867 km2 - dle ČSÚ i CIA). Údaje se v různých zdrojích liší o pár km2, v atlase udávají 78866 km2. Dle CIA připadá z celkové rozlohy (78867 km2) na souš 77247 km2 a na vodní.

Český masiv je definován geomorfologicky jako hrásťová struktura, vystupující ve střední Evropě z podloží mladších, mesozoických, terciérních a kvartérních jednotek. Je tvořena většinou variscidy, tzn. východní částí hercynského orogenního pásma. To je sledovatelné ze Španělska a Portugalska (iberská část. Alpinské vrásnění. Alá orogeneze (někdy též alpidská orogeneze) je stavba horských pásem ve střední a jižní Evropě a západní Asii. Tato fáze budování pohoří začala v mladších druhohorách. Došlo k ní, když se dva velké kontinenty Afrika a Indie. Alpinské vrásnění (podle evroého pohoří Alpy): od druhohorní periody křídy (před asi 145,5 - asi 65,5 milionu let) dodnes, přičemž nejdynamičtější změny se odehrály v třetihorní epoše miocénu; alpinské vrásnění vytvořilo v Americe pohoří Skalnaté hory a Andy, v Africe pohoří vzniká tak tzv. kerné pohoří (Krkonoše, Hrubý Jeseník, Vysoké Tatry) nebo příkopová propadlina . PÁSEMNÁ POHOŘÍ = dlouhý pás souvislého pohoří; VRÁSNĚNÍ: kaledonské; hercinské (varijské) alpinsko - himalájské (alpinské) = vznik vrás, zlomů a pásemných pohoří . b) Zemětřesen Variské (hercynské vrásnění) - mladší prvohory. Tehdy se vyvrásnil například Český masiv nebo většina pohoří v Německu (kromě Alp na jihu). Alpinské (alo-himálajské) vrásnění - začalo na konci druhohor a pokračuje dodnes, hlavní fáze proběhla ve třetihorách. Vyvrásnilo například Alpy, Karpaty, Himálaj.

Hercynské vrásnění - Wikipedi

 1. •ordovik - kaledonské vrásnění •silur, devon - teplo, většina území pokryta mořem, podmořský vulkanismus •karbon - hercynské (variské) vrásnění, mohutné pohoří, eroze, v pánvích jezera (uhlí),doprovází sopečná činnost •perm - eroz
 2. 1. vrásnění - zemská kůra se zprohýbá do vln (vrás), vrásu tvoří sedlo a koryto. např. pohoří Himaláje, Andy. 2. kerná pohoří (zlomy) - zemská kůra se pod vysokým tlakem rozláme na kry, kry jsou od sebe odděleny zlomy. např. pohoří Krkonoše, Jeseník . SVĚTOVÁ NEJ - webzdar
 3. Vrásnění které podnítilo vznik pásmových pohoří v kenozoiku (příp. koncem mezozoika) se nazývá Alpinské vrásnění. Doporučené odkazy: Výklad ke kenozoiku v Chlupáčově muzeu PřfU
 4. -Vrásová pohoří -kaledonské vrásnění - Skandinávské pohoří, Grampiany, Appalačské poh. -variské (hercynské) vrásnění - Český masiv, pohoří v Německu -alpinské vrásnění - Alpy, Karpaty, Himáláj, Kordillery, Apenin
 5. Kaledonské vrásnění - Skandinávské pohoří, Skotsko, Středoněmecká a Středopolská nížina Hercynské vrásnění - Středoněmecká vysočina, Český masiv, Francouzské středohoří Alpinské vrásnění - ve třetihorách, Alpy, Karpaty, Pyreneje, Dinárské hory, sopky (Etna, Stromboly, Vesuv
 6. Díky tomuto procesu vznikají pásemná pohoří. Spojeno s pohybem litosférických desek a jejich vzájemnými nárazy. Různá vrásnění. Kadomské vrásnění. Kaledonské vrásnění. Hercynské (variské) vrásnění. Alpinské vrásnění
 7. kaledonské vrásnění ve starších prvohorách - Skandinávské pohoří, Skotská vysočina; hercinské (variské) vrásnění v mladších prvohorách - Kastilské pohoří, Český masiv, Středoněmecká vysočina; alpinské vrásnění ve třetihorách - Alpy, Karpaty, Apeniny, Sierra Nevada, Pyrenej

Mnohá dnešní pohoří, která se nacházejí v hercynském geologickém prostoru, (např. Krkonoše) získala svou výšku mnohem později, když byla během alpinského vrásnění vyzvednuta podél zlomových linií; tvar jejich vrcholových partií však nadále ukazuje zarovnaný prvohorní povrch výrazně hornatá oblast (alpinské vrásnění + ledovcová činnost) zasahuje na území ČR (menší část - východní Morava) Alpy, Karpaty, Dinárské hory. Alé hřebeny tvoří klimatické předěly mezi oceánským a . kontinentálním podnebím. velké rozdíly v nadmořské výšce jsou příčinou různorodost Třetihory. v sousedních státech - alpinské vrásnění. u nás - zlomy v litosféře - vyzdvižení hraničních pohoří, sopečná činnost (České středohoří

Tato pohoří však neměla dlouhého trvání, protože již v permu před 299 až 251 miliony lety byla zarovnaná erozí. Na zlomové linii nastalo před 145 až 65 miliony let další alpinské vrásnění, ze kterého se zdvihly dnešní Alpy, sudetská pohoří včetně Krkonoš a Karpaty hercynské vrásnění (asi před 300 mil. let) - střední Evropa, jižní Francie, Pyrenejský poloostrov alpinské vrásnění (počátek před 60 mil. let, dosud doznívá) - jižní Evropa rozlámání staršího povrchu v severní a střední Evropě ? kerná pohoří (Skandinávské, Česká vysočina, ALPINSKÉ —— HERCYNSKÉ Vrásové a kerné pohoří. Vrásové pohoří Západní Karpaty. Časové vymezení. Před 660-550 mil. let. Před 65-30 mil. let. Způsob vytvoření. Hercynské vrásnění. Alpínské vrásnění. Na jihu navazuje Nízký Himálaj (o výškách 2 500 až 4 000 m) ze slabých metamorfitů a sedimentů. Předhůří je tvořeno mladým (terciér až kvartér) horským pásmem o výškách 800 až 2 500 m, které pak sbíhá k rozsáhlým nížinám severní Indie. Nejvyšším vrcholem je Mount Everest (8 848 m n. m.) Himálaj vytváří.

Alpinské vrásnění. Často se hovoří o alo-himálajském systému, jedná se o vysoká pohoří na celém světě . Od konce druhohor trvá dodnes, způsobeno srážkami kontinentů. Alpinské vrásnění ve světě: Himálaje, Alpy, Pyreneje, Karpaty, Kavkaz, Karákoram, Hindúkuš, Pamír, Atlas, Teprve třetihorní alpinské vrásnění způsobilo pomalé vyzdvižení a vyklenutí pohoří. Krkonoše tak získaly v hrubých rysech dnešní výšku a tvar. S nástupem čtvrtohor se výrazně změnilo evroé klima. Došlo k velkému ochlazení a během ledových dob (glaciálů) se až k severnímu úpatí pohoří přiblížil. Země vznikla asi před 4,5 miliardami let, což je docela dlouhá doba, takže je praktické tento časový úsek rozdělit na éry a periody.Život na Zemi vznikl asi před 4 miliardami let a tehdy také začalo období zvané prahory.První mnohobuněčné organismy se tu objevily ve starohorách, které začaly před 2,5 miliardami let, a pak přišly éry zvané prvohory, druhohory. V období karbonu a permu se odehrávalo variské vrásnění. Díky němu se spojily části Českého masivu (mikrokontinenty) a došlo ke vzniku karbonských jezerních pánví. V nich se ukládala biomasa, ze které vzniklo černé uhlí (dříve se těžilo např. na Kladensku - c, dodnes se těží na Ostravsku, kde je překryto.

Jak se jmenují nejvýznamnější vrásnění v historii naší

Řešení: Povrch Evropy Řešení: Povrch Evropy poznamenal geologický vývoj : (vnitřní a vnější geolog.děje) a) prvohory kaledonské vrásnění -Skandinávské pohoří, Grampiany hercynské vrásnění - Krkonoše, Ardeny b) třetihory - alpinské vrásnění - Alpy, Pyreneje, Karpaty průměrná nadmořská výška 290 m n.m. členité pobřeží (1/3 rozlohy tvoří. Geohistorický vývoj Krkonoš. Krkonoše tvoří společně s Králickým Sněžníkem a Hrubým Jeseníkem Vysoké Sudety, nápadný horský masiv, který západním směrem navazuje na další geologicky stará, prvohorní, nevápencová pohoří střední Evropy, tzv. Hercynidy (Krušné hory, Harz, Schwarzwald, Vogézy a Francouzské.

Kenozoikum – Wikipedie

VZNIK POHOŘÍ (ortogeneze) vrásnění - přibližně před 750 - 535 miliony let o KALEDONSKÉ vrásnění - přibližně před 520 - 400 miliony let přibližně před 415 - 300 miliony let o ALPINSKÉ vrásnění - přibližně před 145 - 65 miliony let (Pohoří vzniklá starším vrásněním jsou více zaoblená nebo. Jednalo se o alpinské vrásnění. Alpinské vrásnění je považováno za nejvýznamnější tektonickou událost geologické historie Země, která vyvrásnila evroý kontinent. Dalo za vznik horským pásmům Alp, Karpat a dalších pohoří blízkého i vzdáleného Východu Vznikají mocné vrstvy sedimentárních hornin( pískovce, opuky)- oblast se nazývá Česká křídová tabule Alpinské vrásnění Zarovnaný Český masív byl vrásněním rozlámán v jednotlivé kry na okrajích masívu vznikají kerná pohoří- Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory,Jěštědsko-kozákovský hřbet, Krkonoše. Geologie- pokračuje mohutné himalájské a alpinské vrásnění (vznikají Himaláje, Alpy, Karpaty, Kavkaz). Vznik těchto pohoří (zejména Himalájí )způsobil změny proudění vzduchu (vznik monzunů), dochází k výrazné celosvětové změně klimatu, která vede ke konci třetihor k období ochlazen Geologie ČR. Z geologického hlediska dělíme naše území na starší Českou vysočinu (Český masiv) a mladší Západní Karpaty. Hranicí mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty jsou : Dyjskosvratecký úval, Vyškovská brána, Hornomoravský úval, Moravská brána, Hornoslezská pánev

Jak se utvářel povrch naší země? - 21stoleti

Alpinské vrásnění - zeměpis - jak vznikly velké hory

Jižní Evropa- Španělsko, Portugalsko, Gibraltar (nezávislé území), Řecko, Malta- poloostrovy: Pyrenejský, Apeninský, Balkánský- ostrovy: Rhodos, Kréta. rozpadnutí Pangei na litosférické desky, ty se vzdalují → na kontinentech vznikají nová pohoří a nové podnebí → změny životních podmínek. probíhá geologický vývoj - horotvorné děje: Kaledonské vrásnění (540-450 . Ma) - ordovik, silur. Hercynské vrásnění (380-250 . Ma) - devon, karbon, per kdy začalo Alpinské vrásnění a která pohoří vznikla následkem tohoto vrásnění. jak se měnila Pangea v průběhu druhohor. ve kterých periodách docházelo k vymírání druhů. charakterizujte klima druhohor. vyjmenujte výtrusné rostliny druhohor. kdy se začaly vyvíjet: a) nahosemenné, b) krytosemenné rostlin Probíhá alpinské vrásnění (Alpy, Pyreneje, Karpaty, Kavkaz, Himaláje). Plocha moří se zmenšila, rozdělení pevnin už je stejné jako dnes. Vzniká hnědé uhlí. Sopečnou činností v některých oblastech vznikají vulkanická pohoří (tvoří ho čedič a andezit) Vrásnění, které podnítilo vznik pásmových pohoří v kenozoiku (příp. koncem mezozoika) se nazývá alpinské vrásnění. Obr. 2: Pozice kontinentů v eocénu (paleogén) Obr. 3: Pozice kontinentů v miocénu (neogén) Obr. 4: Pozice kontinentů v poslední době ledové, kvartér

Hescynské vrásnění bylo v prvovohorách, alpinské ve třetihorách. POHOŘÍ ČESKÉHO MASIVU. prvohory. Smrčiny (Háj - 758 m n.m.) Krušné hory (Klínovec - 1244 m n.m.) Lužické hory (Luž - 793 m n.m.) Jizerské hory (Smrk - 1124 m n.m.) Krkonoše (Sněžka - 1602 m n.m.) Orlické hory (Velká Deštná - 1115 m n.m.) Králický. • Rozdělení pohoří v ČR podle vzniku SYSTÉM SUBSYSTÉM PROVINCIE SUBPROVINCIE HERCYNSKÉ ČESKÁ VYSOČINA VRÁSNĚNÍ HERCYNSKÁ POHOŘÍ Šumavská Česko-moravská Krušnohorská Krkonošsko-jesenická Poberounská Česká tabule ALPINSKÉ VRÁSNĚNÍ KARPATY ZÁPADNÍ KARPATY Vněkarpatské sníženiny Vnější Západní Karpaty Na geotektonický cyklus alpidní (alpinské vrásnění) reagoval peneplenizovaný Český masív vznikem tzv. saxonské tektogeneze, která se neprojevila již vrásněním, ale mobilizovaly se staré strukturně tektonické linie, případně i ojediněle vznikaly nové zlomové systémy. V Ještědském pohoří jsou postiženy místy. Afrika má nejjednodušší stavbu ze všech kontinentů. Od prvohor neproběhlo žádné výraznější vrásnění kromě okrajových částí (pohoří Atlas) zasáhlo sem Hercynské a následně Alpinské vrásnění, v mladších prvohorách pak ještě vrásnění v Kaých horách Alpinské vrásnění; Západní Karpaty; Krušnohorská subprovincie - hornatiny na severu a pánve a sop. pohoří na jihu . Česko-moravská subprovincie - geologicky staré vrchoviny a pahorkatiny, prvek říčních údolí.

Kaledonské vrásnění - starší prvohory - pohoří ve Skotsku a Skandinávské pohoří; Hercynské (variské) vrásnění - mladší prvohory - střed Evropy - Český masiv, Středoněmecká vysočina; Alpinské vrásnění - od konce druhohor dodnes - Alpy, Karpaty, Apeniny, pohoří Balkánu . Povrch. Pestrý reliéf. Pohoří Atlas; Alpinské vrásnění Sopečná pohoří; Dárfůr; Kilimandžáro; Lubenzóry; Fago - Kamerunská hora; Etioá vysočina; prvohorní; Dračí hory; Vysoký Veld; Guinejská vysočina; Nížiny Lybijská pobřeží Atlantiku (severní polokoule) somálská Mozambická nížina; Vodstvo. Vádí - vyschlá. Medokýš Kalameny. Medokýš je slovenské lidové označení pro minerální vodu, případně její vývěr. Též lze použít slova kyselka, minerálka, šťavica a kyslá voda. Termální jezírko Medokýš je napájené stejnou vodou, jako nedaleké Kúpele Lúčky nebo o něco níž v údolí ležící Bešeňová nejvyšší pohoří Fagaraš - nejvyšší hora Moldoveanu (2544 m) je tvořeno hlavně žulovým materiálem alpinské vrásnění Západní hory (= Apuseni) Transylvánská vysočina Valašská (Rumunská) nížina - rozdělená řekou Dunaj - část v Bulharsku na Z přesah Panonských pánví (Velká uherská nížina) Vodstv

Alpinské vrásnění - Wikiwan

Hlavní událostí druhohor a mladších třetihor bylo alpinské vrásnění, díky čemuž můžeme mluvit o vzniku Alp. 5.2.1 Trias Alý trias se skládá ze šesti stupňů (seřazených od nestarších): werfenu, který se dále dělí na seis a kampil; anisu (hydsp, pelson, ilyr); ladinu (fasan, langobard, cordevol); karnu; noriku a rétu Poslední, Alpinské vrásnění, ke kterému časově patří Pyreneje, Tatry, Karpaty i Himáláj, započalo svůj vývoj ve svrchní Křídě, asi před šedesáti miliony lety a vyvíjí se dodnes, což je důsledek pohybu kontinentálních ker Provincie doba vzniku vrásnění nejvyšší hora Český vysočina prvohory hercynské Sněžka Západní Karpaty třetihory alpinské Lysá hora 8 3) Sestavte z následujících údajů správné čtveřice, které doplňte do tabulky. subprovincie pohoří vrchol nadmořská výšk

(příkrovová pohoří) (usazené horniny - slepence, jílovce, pískovce, vápence) alpinské vrásnění - vyvrásnění centrálních Karpat. Třetihory . tektonický neklid Alpinské vrásnění, které probíhá v jihovýchodní části střední Evropy, kde formuje Karpaty a Alpy, je impulsem k vzájemnému pohybu horninových ker až o několik set metrů, dochází k odnosu pláště ze sedimentárních hornin Alpinské vrásnění (nejmladší) - Alpy, Karpaty, Pyreneje, Sierra Nevada, Apeniny, Pindos, Dinárské hory, Rila, Dolomity. o Průměrná nadmořská výška Evropy je 290 m - jsme tedy vcelku nízkým kontinentem. o Nejvyšším vrcholem je Mont Blanc (4807 m), jehož masív se rozkládá na hranicích mezi Itálií, Francií a Švýcarskem Pohoří. Jádrem Šumavy jsou Pláně, rozsáhlé náhorní plošiny ve výšce 1000 - 1100 m n.m. Z Plání vybíhá na severozápad Železnorudská hornatina (Jezerní hora 1343 m, Ostrý 1292 m, Pancíř 1214 m, Můstek 1234 m), na jihovýchod od Plání je Boubín (1362 m) a pohraniční Trojmezenská hornatina (Plechý 1378 m, Trojmezná 1361 m, Třístoličník 1302 m)

Alpinské vrásnění probíhalo od hranice křídy/terciér až do počátku eocénu prostřednictvím laramické fáze především v oblasti Severní Ameriky, také v oblasti Alp a Karpat. V blízkosti hranice eocén/oligocén se projevovala pyrenejská fáze , která působila hlavně v oblasti dnešní jižní Evropy Zhruba ve stejném období probíhalo i alpinské vrásnění, kdy byla Dle uvedených znaků do tabulky doplňte názvy odpovídajících pohoří. Za chybně uvedená pohoří se body odečítají. 4 3 body sopka - trog - vrásnění - fluviální eroze. Alpinské vrásnění -ve třetihorách, Alpy, Karpaty, Pyreneje, Dinárské hory, sopky •plošně dominují nížiny, na jihozápadě pak nejvyšší evroé pohoří -Alpy nejvýznamnější řekou je Dunaj, dále pak Labe, Visla, Odra a Rýn --> vysok Zhruba ve stejném období probíhalo i alpinské vrásnění, kdy byla zformována geomorfologická provincie Západních Karpat. PRAVDA × NEPRAVDA oprava: Dvěma nejrozsáhlejšími velkoplošnými chráněnými územími v Česku jsou NP Šumava a CHKO Bílé Za chybně uvedené pohoří 1 bod odečíst Alpinské vrásnění - Hercynské vrásnění - zalednění - ukládání sedimentů v moři Pravčická brána - Černé jezero - Milešovka - černé uhlí (Ostravská pánev) Geologické období Událost Příklad Prvohory Druhohory Třetihory Čtvrtohory Vyznačte uvedená místa v mapě 3. Vyznačte v mapě

Ardeny pohoří | ardeny (francouzsky ardennes či plateau dePPT - PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY PowerPoint Presentation, free

Krušné hory - smutné pohoř

 1. Alpinské vrásnění je horotvorný proces v severní Africe, Evropě a Asii, který začal koncem druhohor v křídě (145 - 65 Ma) a pokračuje přes celé třetihory a čtvrtohory dodnes. Dal vzniknout horstvům alo-himálajského systému, mezi nimiž jsou nejvyšší pohoří planety Země
 2. 1 Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr..
 3. Orogeneze je horotvorný proces, který vede ke vzniku pásemných pohoří(například Alpy, Himálaj, jihoamerické Andy), vznikajících vlivem procesů deskové tektoniky. Jedná se o proces, který je dlouhodobý a který trvá milióny až desítky miliónů let. Horskou soustavu vzniklou orogenezí nazýváme orogén.. V geologické stavbě Evropy rozeznáváme 4 základní orogeneze
 4. Přírodní podmínky. významná pohoří - Alpy, Pyreneje, Fr. Středohoří, Ardeny Kaledonské, Hercynské a Alpinské vrásnění. nížiny Francouzská n., ve VB a v Benelux
 5. stále probíhá alpinské vrásnění, není intenzivní. Střídají se meziledové a ledové doby, pevninské ledovce ze severu zasahují do Malé a Velké Fatry a také do Tater. Dochází k formování ledovcového údolí. Ráz krajiny je stejný jako dnes
 6. Byla to ozvěna na alpinské vrásnění probíhající v nedalekých Karpatech. Při kerném zdvihu dnešní Vysočiny se řeka Jihlava stačila zařezávat do geologického podloží. U řeky Jihlavy se ještě do geografické hry přidaly dva neobyčejné místní vlivy
 7. Východ ČR nejdříve zaplaveno území mořem po té následovala druhá fáze alpinské vrásnění. Čtvrtohory - střídání dob ledových a dob meziledových (rozšíření pevninského ledovce ze severu po hranici pohoří Krkonoš a Jeseníků, v horách se vyvíjely horské ledovce převážně na Šumavě)

STARŠÍ 65 Alpinské vrásnění, stepi a savany. Osamostatnila se Austrálie a Antarktida. 1. Ú.: Ukažte na mapě pohoří vzniklá alpinským vrásněním. Významnými byly jehličnany. Rostly v močálech a postupně po jejich odumření. Na konci starohor (proterozoika) dochází vlivem pohybu zemských desek ke kadomskému vrásnění. Uložené horniny jsou přeměněny, promíchány a zpevněny za pomocí horotvorných tlaků a teplot a vytvářejí pásemné pohoří. Pevné horniny jsou rozlámány, dochází ke vzniku zemských puklin - tzv. tektonických poruch. (hory,pohoří,náhorní plošiny), sníženiny Výrazně se projevují pouze občas-v období zvýšené aktivity (př.kaledonské,hercynské,alpinské vrásnění) a nepůsobí na všech místech zem.povrchu současně-v místech zvýšené aktivity (zóny sopečné a zemětřesné aktivity Tab.: 9: Tisícimetrová pohoří ČR - nejvyšší pohoří ČR Pohoří Nejvyšší vrchol v ČR Krkonoše Sněžka (1602 m n.m.) Hrubý Jeseník Praděd (1491 m n HERCYNSKÁ POHOŘÍ Šumavská Česko-moravská Krušnohorská Krkonošsko-jesenická Poberounská Česká tabule ALPINSKÉ VRÁSNĚNÍ KARPATY ZÁPADNÍ KARPATY.

Himálajské pohoří - karákóram, trans

Vznik pohoří vrásněním - YouTub

Geologie na konci 20. století přešla od fixistických statických interpretací k dynamickému pojetí vývoje Zemč. Dnes dominující paradigma geologie - tektonika litosferických desek - zdůrazňuje výrazné horizontální přesuny kontinentálních bloků

Orogeneze – WikipedieELUCGC6X5X0 AGT 58: Vysehradska skala (Earthcache) in Hlavní