Home

Toxikologická laboratoř Praha

toxikologie - Všeobecná fakultní nemocnice v Praz

 1. Laboratoř zavedla vyšetřování smolky novorozenců matek se suspektní drogovou závislostí pro diagnostiku vystavení plodu vlivu drog in utero. Především z forenzních důvodů se provádí analýza vlasů, která ozřejmí užívání drog i po delším časovém intervalu, kdy již nejsou prokazatelné v krvi ani moči
 2. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Toxikologická laboratoř pracoviště Soudní lékařství VFN a 1. LF UK, Praha, Nové Město. Telefon: 224 968.
 3. Název laboratoře Toxikologická laboratoř Vedoucí laboratoře Ing. Jaroslav Zikmund Tel +420 266 08 3431, +420 266 08 6133 Fax +420 266 08 3431 E-mail jaroslav.zikmund@bulovka.cz Provozní doba laboratoře: pondělí - pátek: 7:00 hod. - 15:30 hod

TOXIKOLOGICKÁ LABORATORNÍ SLUŽBA (24 h nepřetržitá služba pro vitální indikace akutních intoxikací) tel./fax: 22491 1267. Národní referenční laboratoř pro forenzní toxikologii (NRLFT) ustanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci VFN v Praze. vedoucí: doc. Ing. Marie Balíková, CSc. tel.: 22496 7181, 22496 718 Toxikologická laboratoř je metodicky řízená vedoucím laboratoře, který je zodpovědný za Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Verze číslo: TOXIKOLOGICKÁ LABORATOŘ - INSTRUKCE. PARACETAMOL. NOMOGRAM PARACETAMOLU od 4. hod. DÁVKY N-ACETYLCYSTEINU. AKUTNÍ POŽITÍ - POSTUP. AKUTNÍ POŽITÍ - BEZ LABORATOŘE. PARACETAMOL - OPAKOVANÉ POŽITÍ. LIPIDOVÁ TERAPIE. LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA HUB

Toxikologická laboratoř pracoviště Soudní lékařství VFN a

 1. Rychlý kontakt: Akutní otravy: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 Email: tis@vfn.cz Ostatní v sekci Kontakty. Nahoru
 2. Toxikologická laboratoř tel. 224 911 267 - konzultovat v následujících případech: Î. volba vhodných analýz u předem neznámé noxy (rychlost a dostupnost nerutinních analýz) Î. specielní požadavky na vyšetření, neuváděná na žádance . Î. konzultace o vhodných náběrech, nelze-li získat doporučované množství.
 3. Toxikologická laboratoř pro soudní lékařství a klinickou biochemii. Toxikologická laboratoř provádějí vyšetření pro zdravotnická pracoviště, dále ve spolupráci s Oddělením soudního lékařství toxikologická vyšetření pro trestněprávní účely (pro policii, soudy, přestupková řízení aj.) a její služby mohou využít i fyzické a právnické osoby
 4. Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz, V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu. tel.: 224 919 293, 224 915 402. Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2.
 5. Oddělení soudního lékařství úzce spolupracuje s oddělením patologie a klinické a soudní toxikologie KNL, a. s, s Ústavem soudního lékařství FNKV a 3. LF UK v Praze a Policií ČR Libereckého kraje. Mimoto rovněž spolupracujeme s Národním centrem tkání a buněk, a. s. v Brně a s Oční tkáňovou bankou FNKV v Praze při.

Toxikologická laboratoř . V případě úmrtí v souvislosti s otravou neznámou noxou zajišťuje tato laboratoř její průkaz. Stanovení těchto látek je založeno na klasických metodách analytické chemie v příslušných modifikacích. S ohledem na moderní trendy jsou využívány příslušné instrumentální metody Toxikologická laboratoř, Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 224919293 Mykologická poradna, Karmelitská 14, Praha 2, tel. 257530842 (otrava houbami) Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel. 22496335 Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz, V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293, 224 915 402. Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu Důležité kontakty. Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842. Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie. a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355 Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431 Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293.

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti, Praha 2 - nepřetržitá služba: 224 919 293 / 224 915 402 Problém s drogami - středisko DROP-IN: 222 221 431 Adresa: U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříč

Ústav soudního lékařství a toxikologi

 1. Map Toxikologická laboratoř pracoviště Soudní lékařství VFN a 1. LF UK (Health care) - detailed map of the area (basic, tourist, satellite, panorama, etc.), route planning, GPS and much more on Mapy.cz
 2. Jednoduché vyhledání komplexních informací o doktorech. Najděte toho správného doktora
 3. Prosíme, věnujte pozornost řádnému vyplnění všech údajů TOXIKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1.LF UK Toxikologická laboratoř, Ke Karlovu 2, 128 08, Praha 2 Telefon: 224 911 267 STATIM Vyplňujte dvojmo! VYPLŇUJE LÉKAŘ
 4. Nemos Sokolov s.r.o. Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7 - Oddělení soudního lékařství Toxikologická laboratoř: Slovenská 545, 356 01 Sokolov: 24747246: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice - Toxikologická laboratoř pro Oddělení soudního lékařství a Oddělení klinické biochemie a.
 5. 1. Toxikologická laboratoř Vojenského ústavu soudního lék. ÚVN Praha 2. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. VFN v Praze 3. Úsek klinické a forenzní toxikologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové 4. Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Plzeň 5

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293. Záchranná služba 15 ÚVN - VFN Praha - toxikologická laboratoř Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při ČLS JEP udělení certifikátu Potvrzení o provedeném auditu prosinec 2014 ÚVN - VFN Praha - radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie OLE audity s.r.o. Potvrzení č. EKA177/140 LABORATORNÍ MEDICÍNY prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., doc. RNDr. Petr Štern, CSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní medicíny 1. LF UK a VFN Praha tomas.zima@lf1.cuni.cz; petr.stern@vfn.cz Laboratorní diagnostika slouží v současnosti až k 70 % zdravotnických rozhodnutí u hospitalizova-ných pacientů

Toxikologická Laboratoř - Instrukc

Ke Karlovu 2, Praha 2: Klinická část zajišťuje jednak statimová laboratorní vyšetření pro diferenciální diagnostiku akutních otrav (léčiva, drogy, etanol, těkavé látky, glykoly, houby, rostliny, oxid uhelnatý aj.), jednak kontroly zneužívání léčiv a drog, předávkování či compliance u psychiatrických a. Laboratoř průmyslové toxikologie VFN a 1. LF UK. Na Bojišti 1771/1, Praha, Nové Město. Provádí toxikologické vyšetření biologického materiálu - stanovení vybraných těžkých kovů. Vyšetření arzénu, diquatu, kadmia v moči, kyseliny delta-aminolevulové, fenylglyoxylové, hippurové a trichloroctové Laboratoře AGEL a.s, Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín IČO 166 28 373; Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín IČO 258 86 207; Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., Zalužanského 1192/15, 70384 Ostrava - Vítkovice IČO 607 93 201; AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1,Krasice 796 04 Prostějov IČO 277 97 660; Nemocnice AGEL.

Co dělat při akutní otrav

Vyšetření zvířat. Státní veterinární ústav Praha provádí vyšetření širokého spektra domácích, exotických a volně žijících zvířat pro potřeby státního veterinárního dozoru a soukromých subjektů Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293 Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842 Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady

Elektrochemické analytické metody — Přírodovědecká fakulta UK

Umístění: Centrální laboratoř vznikla spojením Oddělení laboratorního komplementu a Oddělení klinické mikrobiologie , provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most.V centrální odběrové místnosti zajišťuje odběry biologického materiálu Důležité kontakty . Záchranná služba 155. Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz, V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293, 224 915 402. Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293. Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842. Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady: Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355 Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 43 Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293. Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842. Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355 Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431 Záchranná služba 15 Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293 Lékárny V sobotu jsou otevřeny všechny lékárny ve městě kromě nemocniční lékárny

Toxikologické centrum Pardubická nemocnic

 1. Název laboratoře: Toxikologická laboratoř VÚSL : Registrovaný obor: 814 Laboratoř toxikologická, 814 Laboratoř toxikologická : číslo osvědčení: AII-002-2020-0442-814 (platné do 15.04.2022), RKL/0442/814 (platné do 31.12.2022) adresa: U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Střešovice: email: ivana.cerna@uvn.cz: www: www.uvn.
 2. Irena Mahrová Toxikologická laboratoř ve společnosti Fakultní nemocnice Olomouc Praha, Hlavní město Praha, Česko 0 spojen
 3. Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293. Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842. Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie. a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355. Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431
 4. Toxikologická laboratoř pracoviště Soudní lékařství VFN a 1. LF UK. Gesundheit. Studničkova 2039/4, 12800 Prag 2 - Prager Neustadt, Tschechien. Studničkova 2039/4, 12800 Praha 2 - Nové Město, Česko. Zur Planung. Speichern. Teilen. Ausflugstipps. Waren Sie hier?.

Důležité kontakty :: MUDr

 1. Nepodkročitelné meze 814, verze 02 Stránka 1 z 2 Nepodkročitelné meze odbornosti 814 - Laboratoř toxikologická 1) Definice laboratoře Odbornost Definice laboratoře 814 - Laboratoř toxikologická Laboratoř provádějící záchyt, identifikaci a stanovení nox v biologických vzorcích, včetně interpretace toxikologických nález
 2. Název laboratoře: Toxikologická laboratoř - Oddělení soudního lékařství : Registrovaný obor: 814 Laboratoř toxikologická, 814 Laboratoř toxikologická : číslo osvědčení: AII-086-2019-0325-814 (platné do 01.11.2021), RKL/0325/814 (platné do 31.12.2021) adresa: Budínova 67/2 180 81 Praha 8: email: jaroslav.zikmund@bulovka.cz.
 3. Soukromá ordinace praktického lékaře MUDr.Věra Bačkovská Trabantská 268 190 15 Praha-Satalice tel.: 286 852 156 Otevírací doba: pondělí 12-18 úterý 7:30-12 středa 7:30-12 čtvrtek 10:30-15 pátek 7:30-12 sobota Zavřeno neděle Zavřeno Praktický zubní lékař MUDr. Zdražilová Jaroslava Trabantská 268 190 15 Praha-Satalice tel.: 286 581 286 Kontakty a ordinační.
 4. - Toxikologická laboratoř VFN, Ke Karlovu 2, Praha - Toxikologická laboratoř VFN, Ke Karlovu 2, Praha - 224 911 267, 602 874 319, 777 261 047 •Nejčastější příčina netraumatických kómat •80% intoxikací způsobeno léky •Nemocniční mortalita <1
 5. Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz, V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami, volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293, 224 915 402. Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu

Oddělení soudního lékařství a toxikologie - Krajská

Důležité kontakty. Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293. Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842. Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355 Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431. Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293. Záchranná služba 155. Dopravní sanitka tel.: 267 313 333 . Oční: bez doporučení (úrazy očí ošetří akutně) - oční kliniky ve VFN Praha 2, U nemocnice 2, tel.: 224 962 346 - FNKV Praha 10, tel.: 224 431 111. Lékárna s nepřetržitou službou

Důležité kontakty. Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842. Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie. a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355 Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431 Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 40 Laboratoř organické elementární analýzy Nutné informace k dodaným vzorkům: toxicita vzorku - zejména jsou-li známa zvýšená toxikologická a bezpečnostní rizika vzorku nebo jeho slože Toxikologická laboratoř - Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice Plzeň Karlovarská 48, 301 66 Plzeň Odbornost 814; Laboratoř infekční kliniky, Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Odbornost 813; RNDr. Zdeněk Čecháček s.r.o., Imunoanalytická, mikrobiologická a sérologická laboratoř Bratislavská 2, 604 70. Vedoucí Sociologické laboratoře . Telefon: 224 384 900 . Zaměření: sociologie venkova a zemědělství, sociální struktura venkova a zemědělství, rurální rozvoj, gender studies. Po absolvování VŠZ v Českých Budějovicích byla zaměstnána sedm let v zemědělských podnicích Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 224919293 Mykologická poradna - Karmelitská 14, Praha 2, tel. 257530842 Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK tel. 22496335

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz, V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293, 224 915 402. Je potřeba nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz, V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293, 224 915 402. Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 8 - Libeň - MUDr. Věra Janáčková toxikologická laboratoř, Na Bojišti 1, Praha 2, 224 919 293. ARO 1. LF UK - při otravách hady a jedovatými živočichy- 224 963 355. Fotografie a videa. Ošetřování člena rodiny (OČR

Video: Oddělení soudního lékařství - Všeobecná fakultní nemocnice