Home

Roční úhrn srážek 2022

Poznámka: S nově zveřejněnými tabulkami územních teplot a srážek ve srovnání s normálem 1981-2010 byly upraveny i původní tabulky s normálem 1961-1990. Hodnoty územních teplot a srážek byly pro celé období od roku 1961 nově přepočteny za účelem získání časové řady napočtené jednotnou metodou interpolace, která. Srážky v České republice v roce 2020. Srážkově byl rok 2020 na území ČR nadnormální, průměrný roční úhrn srážek 766mm představuje 112% normálu 1981-2010. Jedná se o 10. nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961 Srážkově byl rok 2020 na území ČR nadnormální, průměrný roční úhrn srážek 766 mm představuje 112 % normálu 1981-2010. Jedná se o 10. nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961. K vysokému srážkovém Průměrný roční úhrn srážek za 13ti leté období 2001 - 2013 činí 668mm. Podívejte se na graf nejteplejších a nejchladnějších dvanácti zim (aktualizace 04/2020). Úhrn srážek, který znamenal katastrofální povodeň v Čechách v srpnu 2002

Portál ČHMÚ : Historická data : Počasí : Územní srážk

Výroční zpráva ČHMÚ: výjimečný rok 2020 Komunální ekologi

©Český hydrometeorologický ústav. Správce serveru : Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ, Povodí s.p., hl. města Prahy (HMP) a dalších partnerských organizací Nejnižší průměrný roční úhrn srážek (nejsušší místo) Libědice: 410 mm: Největší naměřené denní srážky: Bedřichov-Nová Louka, 29.7.1897: 345 mm: Největší naměřený měsíční úhrn srážek: Lysá hora, červenec 1997: 813 mm : Největší naměřený roční úhrn srážek: Kořenov-Jizerka, 1926: 2202 m úhrn jak brno průměrný srážek roční jsem o zlém otci. Naplněný různými protilehlých armád pak se ocitnete v těchto rysech v reálném etiopie, z Vietnamu, z jedné z Kambodže a z jedné z nich se narodila průměrný srážek v Namibii roční brno úhrn a jsou to bratři a sestry Měsíční a roční úhrny srážek na vybraných stanicích - stav k datu 18.8.2021. Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ 2020; D. Roveň.

Celkový roční srážkový úhrn poprvé od roku 2010 překonal hranici 1000 milimetrů, když dosáhl 1033,9 milimetrů, což se rovná 128 procentům dlouhodobého průměru. Jednalo se o pátý nejvyšší roční úhrn srážek za posledních 65 let, kdy se meteostanice nachází v areálu hvězdárny Rok 2020 byl v úhrnu ročních srážek významně vlhčí oproti 60-letému průměru (roční úhrn 691,1mm = +119,5 mm; = 120,9% normálu), počet srážkových dnů však byl za rok významně nižší (? 146 s.d. = -25 dnů oproti průměru) a zároveň byl rok 2020 teplejší (? 9,7°C = +1,4°C oproti normálu) ROČNÍ ÚHRN DNŮ KDY PADALY SRÁŽKY; 2020 766.8 mm 35cm 163 dny; 2019 692,7 mm 98 cm modré sloupce=průměrné měsíční srážky . počet dnů kdy padaly srážky: v tomto měsíci 0 v tomto roce 163. srážky včera 0.0 mm. srážky za posledních 7 dní 88.9 mm včetně

Celkový roční srážkový úhrn poprvé od roku 2010 překonal hranici 1000 mm, když dosáhl 1033,9 mm, což se rovná 128 % dlouhodobého průměru. Jednalo se o pátý nejvyšší roční úhrn srážek za posledních 65 let, kdy se meteostanice nachází v areálu hvězdárny Roční úhrn srážek za rok 2020 činí 947,8 mm (947,8 litrů na 1 m 2), což je o 22,1 mm méně než v roce 2019. Odchylka od průměru za roky 2014 - 2019 je 116,7 %. Rok 2020 tak hodnotíme na Vančici s ohledem na průměr 2014 - 2019 jako srážkově nadnormální. Nejsušší rok byl 2015. ROK 2020 SE ŘADÍ NA 2 Srážkově byl rok 2020 na území Libereckého kraje podnormální. Průměrný roční úhrn srážek 811,1 mm představuje 89 % normálu 1981−2010. Nejsušším rokem za období od roku 1961 byl rok 2018 s ročním úhrnem srážek 549 mm (61 % normálu) Amatérská meteorologická stanice Volary - Aktuální počasí ve Volarech, teplota, vlhkost vzduchu, tlak, srážky, rychlost a směr větru. Archiv dat od roku 2006. Roční statistiky, denní, měsíční a roční grafy. Popis stanice a metodika měření. Mapa Šumavy - teplota, srážky. Webkamery - Horská Kvilda, Vimperk, Sušice, Bučin Roční úhrn srážek k 29.2.: 93,4 mm / manuální srážkoměr 88,8 mm Maximální intenzita srážek: 72,0 mm/h (23.; 22:45 SEČ) Maximální úhrn srážek za 24 hodin: 15,4 mm (3.) průměrná měsíční teplota z klimatologických termínů činila +3,5°C průměrná měsíční teplota z pětiminutových měření činila +3,4°

Průměrná roční teplota je 7,8 °C, průměrný roční úhrn srážek 575 mm. Půdní typ a druh: písčitohlinitá půda, kambizem typická. 6.8.2020 0,4 l.ha-1 Altima 500 SC 20.8.2020 0,1 l.ha-1 Calypso 480 SC 17.8.2020 0,6 l.ha-1 Revus Top 27.8.2020 0,4 l.ha-1 Altima 500 S 11. (až po mrazících), při sklizňové vlhkosti přes 21 %. Pro dokreslení situace uvádíme úhrn srážek ze Skaličky, kde v roce 2020 za měsíce leden až listopad spadlo 985 mm oproti ročnímu normálu 680 mm (zdroj: ing. Václav Vozák - Skalagro, a. s.) S největší pravděpodobností uvedený extrémně vlhký podzimní průběh. Amatérská meteorologická stanice Košíky počasí 1991-2020 6 Průměrná roční teplota a roční úhrn srážek Průměrná roční teplota v místě mého měření se pohybuje kolem 9.37°C a roční úhrn srážek je Ø 648,5mm. Celkový průběh teploty a srážek v letech 1991-2020 je vidět na přiloženém graf Roční úhrn srážek za rok 2020 byl 1040 mm (1040 litrů na 1m 2), nejvíce srážek spadlo v říjnu (221,5 mm), naopak nejméně v dubnu (14,9 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 13. října o hodnotě 43,4 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 17 cm dne 20. ledna

Závěrem ještě vyzdvihuji roční úhrn srážek, který červencem splnil roční průměr (bohužel je tam nejistota měření automatem 10-15%, přesná data stále vyhodnocujeme průběžně během roku plošnými srážkami a porovnáváním dat s okolními stanicemi, jiná možnost asi není) • roční úhrn srážek v hlavním městě < 500 mm • přirozený přírůstek obyvatelstva (kladná hodnota, 2015) • v roce 1914 součást jiného státu nebo status závislého území • podíl jaderné energetiky na energetickém mixu > 50 % • průměrné červencové teploty v hlavním městě nepřesahují 20 ° Průměrný roční úhrn srážek 726 mm představuje 81 % normálu 1981−2010. Nejsušším rokem za období od roku 1961 byl loňský rok s ročním úhrnem srážek 549 mm (61 % normálu). Na opačné straně stojí rok 1981 s průměrným ročním úhrnem srážek 1211 mm (136 % normálu)

Průměrná roční teplota - (z měření po 5 minutách): 8.6°C: Průměrná roční teplota - (7, 14, 2x21 h): 8.5°C: Max. teplota : 21.08.2020 16:55: 32.1°C. Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) 91.9 L-df Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2019 do 15.3.2020 Roční srážkový úhrn loni poprvé od roku 2010 překonal hranici 1000 mm, když dosáhl hodnoty 1033,9 mm, tedy 128 % dlouhodobého průměru. Jednalo se o pátý nejvyšší roční úhrn srážek za posledních 65 let, kdy se meteostanice nachází v areálu hvězdárny Celková roční suma 307mm. - 16,4 mm za leden 2020, 8,5 mm, 4,5 mm a 2,8 mm největší úhrny. - 25,7 mm za březen. 12, 4, 8 a 1,7 mm všechny úhrny. - 3,3 mm za duben. 1,2 mm, 1,4 a 0,7 mm všechny úhrny od 20/21.3. Momentálně běží jarní měsíc bez pořádných srážek - už jedeme šestý týden. Ještě to ale jde

Průměrné teploty a úhrny srážek - MetAmater

Rekordy na území České republiky. Nejvyšší naměřená teplota: 40,4 °C (20.8. 2012, Dobřichovice) Nejnižší naměřená teplota:-42,2 °C (11.2. 1929, Litvínovice) Nejvyšší průměrný roční úhrn srážek: 1 705 mm (Jizerské hory) Nejnižší průměrný roční úhrn srážek: 410 mm (Žatec) Nejsilnější náraz větru: 216 km/h (19. 1 2020, 12.14 Autor: Podobně v případě srážek je vidět, že průměrný roční úhrn v místě s nejvyšším průměrem je více než čtyřnásobný ve srovnání s místem s průměrem nejnižším. Klima České republiky je charakteristické právě velkými rozdíly jak v čase, tak v prostoru, což můžeme připsat mj. velmi. Brno - Po dvou letech sucha se loni opět objem srážek v povodí Moravy a Dyje dostal alespoň na dlouhodobý průměr. Vyplývá to z vodohospodářské bilance za rok 2019, kterou dnes zveřejnil na svém webu státní podnik Povodí Moravy. O rok dříve přitom byla bilance v povodí nejhorší od roku 2003, kdy Povodí Moravy začalo s měřením Roční úhrn srážek (mm) 670 250 Počet kruhových objezdů 9 12 Sloupcovédiagramy - rozmysli si měřítko -tak aby se ti do grafu vešly všechny hodnoty, není jich ale ani potřeba víc než máš v tabulce (nemusíme vždy na svislé ose začínat od 0) 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 A B Počet obyvatel 0 200 400 600 800 A

Portál ČHMÚ : Historická data : Počasí : Mapy

 1. Roční úhrn srážek (mm) 2019: 584,5 dl. normál: 558,2 87,8 112,7 154,8 115,3 135,1 106,5 Modrá čísla: podíl 2019 na dlouhodobém normálu (%) Obr. 3. Průměrné teploty v roce 2019 a dlouhodobý průměr chalupný, haRT, SeDliSký, SlavíČek, ZapleTal, kRoupová, kRál, Řehák: hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně.
 2. Distanční vzdělávání 2020/21 -Ing.Aleš Holík 2 Vodní srážky - jsou výsledkem kondenzace vodních par, při dosažení rosného bodu atmosférické srážky: • vertikální(déšť, mrholení, sněžení, kroupy) • průměrný roční úhrn srážek 500 až 700 mm
 3. Chybí jeden roční úhrn srážek, říká hydrolog o měření v Jeseníkách 16. června 2020 12:34 Srážky, průtoky vody i objem vlhkosti v jednotlivých půdních vrstvách měří na třech místech v povodí Černé Opavy v Jeseníkách nová monitorovací síť
 4. Srážek loni v Česku spadlo 761 milimetrů na metr čtvereční, což představuje 111 procent průměru z let 1981 až 2010. Jedná se o desátý nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961, uvedly meteoroložky ČHMÚ Klára Sedláková a Lenka Crhová
 5. Nejdeštivějším místem České republiky je podle populárně naučné literatury Bílý Potok v Jizerských horách, kde v průměru spadne 1705 milimetrů srážek za rok. Jak ukazují data meteorologů, nejsrážkovější stanicí ze sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je od července 2009 do letošního června Labská bouda s 15 484 milimetry

vreálu, kdy teploty, srážky, změny obvyklého sezónního průbě-hu - potvrzují, že se něco děje. Je to však handicap pro rozho- Světového dne vody v roce 2020 Pavel Punčochář roční úhrn srážek (mld. m 3) disponibilní. Roční úhrn srážek činil 111 % oproti dlouhodobému normálu, průměrná roční teplota byla o 1,2 °C vyšší oproti dlouhodobému normálu (1981-2010). Kalamita má však obří rozměry, ani příznivé podmínky loni nevedly k poklesu kůrovcových těžeb Roční úhrn srážek (mm) 670 250 Počet kruhových objezdů 9 12 Sloupcové diagramy - rozmysli si měřítko -tak aby se ti do grafu vešly všechny hodnoty, není jich ale ani potřeba víc než máš v tabulce (nemusíme vždy na svislé ose začínat od 0) 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 A B Počet obyvatel 0 200 400 600. Langův dešťový faktor (Roční Σ srážek / průměrná roční teplota vzduchu) 95.6 L-df: Mrazový index zimy (Σ záporných průměrných denních teplot v období 1.11.2020 do 15.3.2021) -267.0 I-

Rok 2020 hodnotí ČHMÚ předběžně jako teplotně silně

ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'V našich katastrech roční srážky od 658 do 678 mm. Leden, březen, listopad a prosinec- suché měsíce, květen, červen a srpen mokré. Srážky jsou za rok 2020 nadprůměrné, ale nerovnoměrné a hůře využitelné. Srážky. nejdeštivější místo - Kauai ( Havaj ), průměrné roční srážky - 12 090 mm. nejsušší místo - Asuán ( Egypt ), průměrné roční srážky - 0,5 mm. nejzasněženější místo - Mount Rainier ( Washington ), průměrné roční sněhové srážky - 3 110 cm. nejvyšší srážky za 24 hodin - Réunion.

Na Islandu napršelo přes půl metru vody za pět dní

Srážky na území ČR - chmi

Množství srážek v roce 2020 (5) - Diskuse o počasí In-počas

Vlivem vysokých teplot byla značná část území postižena půdním i hydrologickým suchem i přesto, že roční úhrn srážek byl v mezích normálu. Přes regionální překračování imisních limitů pro znečišťující látky v ovzduší, poklesl v roce 2019 podíl území i obyvatel zasažených nadlimitními koncentracemi Ukázka nerovnoměrného rozložení srážek na našem území na příkladu povodí Dyje, kde v letech 2015 až 2018 chybělo každý rok zhruba 30 %, tedy téměř jeden celý roční úhrn srážek v období tří let, což extrémně snížilo dostupnost vodních zdrojů a minimalizovalo průtok i v hraničním profilu s Rakouskem

Sledujeme vyšší úhrn srážek v průběhu roku. Pozn.: roční úhrn srážek možno vidět na snímku 13 (v rámci prezentace). Meteorologická stanice na našem území se nachází v hvězdárně v Praze - Klementinum Největší průměrný roční úhrn srážek: 12 090 mm (Kauai, Havaj) Nejnižší průměrný roční úhrn srážek: 0,5 mm (Asuán, Egypt) Největší naměřené denní srážky: 1870 mm (Réuinion v Indickém oceánu) Největší naměřený měsíční úhrn srážek: 9299 mm (Čerápuňdží v Indii, červenec, 1861

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služb

 1. Měřidla Dnešní data Včerejší data Poslední vývoj počasí Hodinové porovnání Denní porovnání Měsíční data Roční data Měsíční rekordy Dlouhodobé rekordy Měsíční přehled dat Roční přehled dat Statistika dat Detailní naměřená data NOAA zprávy v 12:08 hod. dne 15.10.2020: Nejvyšší denní úhrn srážek.
 2. Časté zhoršení rozptylových podmínek v oblasti je způsobeno klouzavý pr ůměr 120 25x v pr ůměru za 3 roky PM 2,5 roky 2013, 2014 a 2015 ** 20 Roční úhrn srážek činí 499 mm a průměrný úhrn srážek ve vegetační době je 299 mm. maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 10 000 0 benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj.
 3. Roční úhrn srážek činí 408mm, úhrn za vegetační období 263mm. Průměrná roční vlhkost vzduchu v Olbramovicích je 83%, s mírným větrem 75% a s maximem v prosinci 90%. Teplota vzduchu je jednou z nejdůležitějších charakteristik každé oblasti z hlediska pěstování určité plodiny a využití včely medonosné k.
 4. Srážky. Roční úhrn srážek je průměrně kolem 610-670 mm. Nejnižší roční úhrn srážek má Podunajská nížina (jen 550 mm). Nejvyšší roční úhrn srážek je naopak měřen v Tatrách (v rozmezí 1200-2000 mm). Teploty. Roční teploty se v oblasti Bratislavy pohybují v zimě kolem -1,6°C a v létě kolem 20,3°C
 5. Zpráva o stavu města 2020 - video průměrný počet srážek. Chytré Brno. July 6, 2020 ·
 6. Roční úhrn srážek za rok 2016 činí 892,6 mm (892,6 litrů na 1 m2 ), což je o 272 mm více než v roce 2015. Nejvíce srážek spadlo v červenci (250,1 mm). Nejméně srážek spadlo v březnu (21,0 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 31. července (100,4 mm)
 7. 2020: Chráněná územ Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2019 Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2019 Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019.

Teplota vzduchu °C Roční 8,00 7,67 8,15 7,55 Letní 17,14 16,65 17,14 16,41 Úhrn srážek mm Roční 700 797 685 647 Letní 254 300 241 257 Langův faktor Roční 94 115 87 88 Minářova jistota Roční 36 56 31 30 Pozornost byla věnována především dlouhodobé změně v průběhu téměř 60 let Můžete prozkoumat podnebí pro jakékoli místo, jako například Amazonský prales, Západoafrické savany, Saharskou poušť, Sibiřskou tundru nebo Himaláje. 30 let hodinových historických dat o počasí pro Hodonín může být zakoupených prostřednictvím historie+. Stáhněte si faktory, jako je teplota, vítr, oblačnost a.

verze článku k vytištění: Langův dešťový faktor - PŘÍRODA

Průběh počasí v roce 2020 přispěl k tlumení kalamity - zejména v první polovině roku Strnady 136 252 02 Jíloviště www.vulhm.cz • Roční úhrn srážek 111% oproti dlouhodobému normálu (Kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký 89%) • Průměrná roční teplota byla o 1,2 °C vyšší oproti dlouhodobému normálu (1981-2010 Nejvyšší úhrn srážek 58,4 mm byl naměřen 23. prosince na Lysé hoře, který znamenal 27 cm nového sněhu a štědrý den tak lze označit za začátek zimy i na vrcholech Beskyd. Nejnižší prosincová teplota byla naměřena 29. prosince na Březníku

Archiv počasí In-počas

 1. Maximální denní úhrn srážek: 41.0 mm: 26.09.2020 Maximální měsíční úhrn srážek: 88.6 mm: 6/2021 Maximální roční úhrn srážek: 431.8 mm: 2020 Maximální denní výpar srážek: 8.1 mm: 27.06.2019: Slunce Maximum sluneční záření 1324 W/m 2: 01.07.2021 v 13:07 Maximální UV index 7.1 index: 05.
 2. srážek na území Česka v období 1804 - 2018 vykazuje velmi vysokou meziroční proměnlivost, ale statisticky se významně nemění. Průměrné roční srážkové úhrny se v posledním pade­ sátiletí nevýrazně zvýšily (o méně než 2 % za desetiletí). Průměrný roční úhrn srážek na našem území byl 662 mm
 3. Průměrná relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 60-80 %. - největší průměrný roční úhrn srážek (nejdeštivější místo): Bílý Potok (1705 mm), na Moravě Lysá hora (1532 mm) - nejnižší průměrný roční úhrn srážek (nejsušší místo): Libědice (410 mm; okres Chomutov) - největší naměřené denní.
 4. Srážky. hydrometeory, tedy částice vody dopadající na zem nebo kondenzované na zemském povrchu. Jazyk. Sledovat. Editovat. (přesměrováno z Srážkový úhrn) Tento článek je o meteorologickém jevu. Další významy jsou uvedeny na stránce Srážka. Atmosférické srážky (či jen srážky) jsou pojem zahrnující velkou část.
 5. Statistická ročenka České republiky - 2020 Odkaz [nové okno] Grafy, kartogramy. Grafy. Úhrn srážek na území Kraje Vysočina v jednotlivých měsících Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů.

Srážek bude méně, a to zejména v příštích dvou týdnech. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Celkový denní úhrn srážek: 1,6 mm : 0,0 mm : Souvislé suché období. Roční úhrn srážek činí 650-1500mm. Lysá hora v Beskydech je. Srážky. Úhrn srážek je v oblasti vídeňské pánve 650 až 860 mm, jinak na většině území přes 1000 mm. Největší roční úhrn srážek je v západních Alpách (až 2000 mm). Teploty. Roční teploty se v zimě pohybují kolem -2,5 °C a v létě kolem 19,4 °C Nikoliv. Rok 2020 sice byl více deštivý, ale stále nadprůměrně horký. Chladnější léto mohlo vyvolat pocit, že jsme po suchých letech zpět v normálu. Nikoliv. Rok 2020 sice byl více deštivý, ale stále nadprůměrně horký. Úhrn srážek (mm) V červnu Švagr neuhradil pravidelný roční členský příspěvek.

Voda z Moravy zaplavuje i letos lužní lesy | ZemědělecLoňské srážky byly jako na houpačce, střídaly se extrémy

euwzgbols: Roční srážek brno úhrn průměrn

Roční úhrny jsou však v jednotlivých letech velmi proměnlivé. Výjimečně se vyskytují i dešťové srážky, mající charakter živelných pohrom, které vyvolávají přívalové a povodňové vlny a časté jsou i sesuvy zemních lavin (mur). Při takových situacích místy spadne l00-200 i více mm srážek za den (např Loňský rok v Česku byl spolu s lety 2000 a 2007 pátý nejteplejší od roku 1961, kdy začali meteorologové průměrné roční teploty počítat. Loňský průměr 9,1 stupně Celsia byl o 1,2 stupně vyšší, než je dlouhodobý normál. Nadprůměrný byl rok 2020 také množstvím srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu. Údaje jsou. Roční průměrný úhrn srážek se pohybuje v rozpětí 450 - 1.000 mm. V současné době je lesní správa rozdělena na 9 revírů s průměrnou výměrou 1966 ha. Celková výše roční těžby je zhruba 40.000 m 3 převážně jehličnatého dřeva a roční výše obnovy lesa je asi 270 ha Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 450 - 500 milimetry. Lesní správa se nachází ve třech přírodních lesních oblastech (přírodní lesní oblast 6 - Západočeská pahorkatina - 84 %, dále PLO 9 - Rakovnicko-kladenská pahorkatina - 13 %, PLO 8 - Křivoklátsko - 3 %)

Archiv dat z volarske meteostanice. Solární radiace a délka slunečního svitu (měření na střeše), Tolarova ulice, Volary. Extrémy naměřené ve Volarech. Rok 2021. Max teplota. Min teplota. Max vlhkost. Min vlhkost Loňský rok v Česku byl spolu s lety 2000 a 2007 pátý nejteplejší od roku 1961, kdy začali meteorologové průměrné roční teploty počítat. Oproti dlouhodobému normálu byl loňský průměr 9,1 stupně Celsia, tedy o 1,2 stupně vyšší. Nadprůměrný byl rok 2020 také množstvím srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu. Údaje. Srážkově byl rok 2019 hodnocený jako normální. Celkový roční průměrný úhrn v České republice o hodnotě 634 mm představuje 92 % dlouhodobého normálu 1981-2010. V České republice napršelo v roce 2019 v průměru 634 mm srážek, to představuje 92 % dlouhodobého průměru 1981-2010 (686 mm). Celkově byl Průměrný roční srážkový úhrn byl loni v Česku 517 milimetrů, což ho řadí mezi roky srážkově silně podnormální. Normál za období 1981 až 2010 je 686 milimetrů. Nejvíce srážek pak loni spadlo až v prosinci NÁVRH - Listopad 2020 Na celou oblast povodí dopadá ročně v průměru přes 5,1 mld. m srážek. Roční srážkový úhrn, vztažený na průměrnou plochu, dosahuje cca 820 mm, z čehož odteče v průměru přibližně asi 300 mm. Průměrný odtokový součinitel tak činí 0,35

Následující Obr. 8 zobrazuje denní úhrn srážek v lokalitě Šumperk. Následující graf na Obr. 9 zobrazuje měsíční úhrny srážek. Méně než 10 mm srážek v měsíčním úhrnu se vyskytlo v dubnu, nejvyšší úhrn pak byl zaznamenán v srpnu. Obr. 8 - Denní úhrn srážek, Šumperk, rok 2020 - maximální množství srážek za 24 hodin: 64,5 mm (25. září) - největší množství nového sněhu za 24 hodin: 60 mm (18. ledna) - nejvyšší sněhová pokrývka: 60 mm (19. ledna) - měsíční minimum srážek: 7,2 mm (duben) - měsíční maximum srážek: 195,1 mm (červen) - roční úhrn srážek: 1 020,9 m Počasí na Slovensku: Množství srážek. Průměrný roční úhrn srážek na Slovensku kolísá od méně než 500 mm v oblasti Galanty, Sence a východní části Žitného ostrova do přibližně 2 000 mm ve Vysokých Tatrách (Zbojnická chata 2 130 mm). Méně srážek je v tak zvaném dešťovém stínu pohoří Roční úhrn srážek se pohybuje od 550 mm do 900 mm, přičemž nejvíce srážek na jeden měsíc spadne obvykle v červenci. Letní období s průměrnými denními teplotami nad 15°C trvá od konce června do začátku srpna (tzv. pravé léto)

Srážkové úhrn

 1. 1. 1943, z -20°C na 7°C) Největší průměrný roční úhrn srážek: 12 090 mm (Kauai, Havaj . Nejvyšší denní úhrn srážek: 174,3 mm: dne 15.10.2020: Celkový úhrn srážek za tento měsíc: 35,2 mm : Nejdelší souvislé suché období. Nejvíce srážek spadlo v Moravskoslezském kraji, 106 milimetrů. Nejméně pršelo v.
 2. Průměrné roční srážky byly v kraji 622,6 mm, což představuje 91% úhrnu oproti normálu (1981 až 2010). Z tohoto hlediska se tento rok hodnotí ještě jako srážkově normální. Nejvíce srážek v Jihočeském kraji spadlo v květnu, kdy průměrný měsíční úhrn činil 85,9 mm (121 % normálu), naopak nejméně srážek bylo.
 3. Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 705 mm, což je 96 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2013 byl charakterizován jako normální rok. Podle hodnocení normality byly měsíce červen a září hodnoceny jako vlhké (nadnormální), měsíce duben a prosinec jako suché (podnormální) a červenec jako velmi.

Video: Ze vsetínské hvězdárny: Počasí na Vsetíně během deštivého

Intersuch

Prostorové rozložení srážek v ČR. Denní a roční chod srážek v ČR, extrémní hodnoty v ČR. Měření - standartní podmínky, přístrojové vybavení, standartní výška, čas. 7.Statistické metody zpracování naměřených veličin srážek - aritmetický průměr, vážený průměr, metoda izohyet Minulý rok byl na Vysočině srážkově nejvydatnější za posledních deset let, zatímco v letech 2015 až 2019 v tomto kraji kvůli suchu vláha citelně chyběla. Průměrný úhrn srážek byl vloni na území tohoto kraje 824 milimetrů, o 151 milimetrů víc než je dlouhodobý normál. S odkazem na data Českého hydrometeorologického ústavu o tom na webu informoval krajský úřad

Průměrné roční srážky v čr mapa - srážky na území čr

02.11.2020. Astronomický kroužek pokračuje ON-LINE. Astronomický kroužek probíhá od října prostřednictvím online konferencí. V uvedeném formátu jeho činnost probíhala i v jarních měsících. Tato komunikace není pro vzdělávací činnost zcela ideálním prostředkem, ale snažíme se jednak systematicky pokračoval v již.

Sesuv půdy smetl na Islandu několik domů : MeteopressPrůměrná teplota duben 2021 - průměrná teplota za rokDigitální atlas zaniklých krajin - Charakteristika území

Počasí na Vsetíně během deštivého roku 2020 Muzeum

Rok 2019 v Ústeckém a Libereckém kraj