Home

Magnetické vlastnosti látek pracovní list řešení

Magnetizace látky Pracovní listy: list 1 a list 2; Březen. Magnetické pole Země; ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK; Elektrické vlastnosti látek; Elektrování těles Pracovní listy: list 1 a list 2; Duben. FYZIKÁLNÍ VELIČINY; Čas, měření času Pracovní listy: list 1 ; Měření teploty Pracovní listy: list 1, list 2 a list 3; L4 a L5: Měření času a teploty; Květen. Hustota látky; Výpočet hustoty látky; Výpočet hmotnosti tělesa pomocí hustoty Pracovní listy: list 1. Pracovní list: Magnetické vlastnosti látek 1 1. Označ šipkami, jak na sebe navzájem působí póly magnetů a póly popiš: 2. Popiš tyčový magnet. 3. Pojmenuj umělé magnety: a) b). c). d). 4 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina - magnetická indukce závisí i na ostprředí, ve kterém ji měříme ⇒ permeabilita prostředí = 0⋅ r, r - relativní permeabilita prostředí (zda prostředí zesiluje nebo zeslabuje magnetické pole). Př. 1: vzduch železo cín voda zlato = chrom měď nik Pracovní list: Magnetické vlastnosti látek 1 1. Označ šipkami, jak na sebe navzájem působí póly magnetů a póly popiš: 2. Popiš tyčový magnet. 3. Kde se můžete setkat s používáním magnetů? . 4. Označ šipkou směr otáčení magnetky: 5. Roztřiď následující látky na nemagnetické a na látky s feromagnetickými vlastnostmi Magnetické vlastnosti látek 1. pročti si přiložený list 2. učebnice str.49-50, přečti si a prohlédni obrázky 3. poznámky do sešitu :-----Magnety - přitahují předměty z feromagnetických látek : železo, ocel, nikl, kobalt - tyčový magnet má dva různé póly - severní pól (N) a jižní pól (S), netečné pásmo je mezi.

Magnetické vlastnosti látek Dva magnety. otočenými k sobě souhlasnými póly - odpuzují se; otočenými k sobě nesouhlasné póly - přitahují se Elektrické vlastnosti látek. Elektrování třením; Dva druhy elektrického náboje; Model atomu; Elektroskop, elektrometr a zdroje elektrického náboje; Elektrické vodiče a nevodiče; Elektrické pole; Tělesa v elektrickém poli; Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu; Magnetismus. Magnety a jejich vlastnosti Magnetické vlastnosti látek.odt: Fyzikální hrátky: OpenDocument textový dokument: 3,68 M Pracovní list je určen pro jednotlivce, slouží k procvičování učiva o základních vlastnostech látek - skupenstvích, symbolech nebezpečných látek, druzích směsí a metodách jejich oddělování. Připojeno je autorské řešení. Autor: Mgr. Radka Poláková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu

Působení magnetu na tělesa z různých látek Tělesa, která jsou magnetem přitahována jsou tvořena z látek s feromagnetickými vlastnostmi (železo, kobalt, nikl). Zvláštní skupinu látek s feromagnetickými vlastnostmi tvoří ferity. Taká všechny magnety jsou zhotoveny z látek s feromagnetickými vlastnostmi 3.1.1 Voda - řešení. 3.1.2 Koloběh vody - řešení. 3.1.3 Vodstvo ČR - řešení. 3.2.1 Elektrické vlastnosti - řešení. 1. návštěva science centra. 3.3.1. Vlastnosti vody - řešení. 3.3.2 Voda - pracovní list do expozice - řešení. 2. návštěva science centra. 3.4.1 Elektrické a magnetické vlastnosti látek - řešení

ŘEŠENÍ - PRACOVNÍ LIST Magnetické vlastnosti látek 1. Vyzkoušej, které látky magnet přitahuje a podtrhni je: ZLATO, PAPÍR, PORCELÁN, ŽELEZO, NIKL, MĚĎ, OCEL 2. Na obrázku je podkovový magnet, popiš jeho části. 3. Zakresli indukční čáry magnetického pole dvou magnetů do obrázků a vyznač jejich směr Pracovní list: Magnetické vlastnosti látek 2 1. Co je to (tajenka)? 1. fyzikální veličina, která má značku m 2. jev, při kterém se těleso stává magnetem 3. 1 dm 3 je 1 4. jednotka síly 5. těleso, které po oddálení magnetu přestává být magnetem, se nazývá magnet 6. písmenem S se označuje pól magnet Magnetické vlastnosti látek - pracovní list. Nakresli a popiš magnet. (1b.) Jaký je rozdíl mezi dočasným a trvalým magnetem? (1b.) Nakresli šipkami pohyb magnetů. Napiš správně póly magnetů. Co je to magnetizace? ( 1b.) Nakresli, jak se natočí magnetky. Doplň větu: Magnetická střelka kompasu ukazuje směre Magnetické vlastnosti látek - opakování učiva 6. ro čníku Magnetické pole cívky s proudem Elektromagnet Cívka v elektrickém poli, elektromotor Elektromagnetická indukce 10 výklad s pokusy pozorování práce ve dvojicích samostatná práce dopl ňování využití v praxi elektrotechnické stavebnice k sestavování obvod

pracovní list pro domácí Laboratorní práci - Hustota látek: 5-LP-hustota látek pracovní list pro domácí Laboratorní práci - Měření teploty: 6-LP-teplota test: viz.Teams Nová látka: OPAKOVÁNÍ LÁTEK 2.POLOLETÍ. Probrané látky: Magnetizmus elektrického proudu. poznámky: MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUD VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES Stavba látek. Tělesa a látky; Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek PL - vlastnosti s-l-g - gravitační síla; Vzájemné působení těles. Síla; Gravitační síla. Gravitační pole; Měření síly; Látky jsou složeny z částic, které se pohybuj Zopakujeme si magnetické vlastnosti látek - text 1, text 2 a text 3. Zopakujeme si i úkol z 25. 3. 2021. Použij odkaz CVIČNÉ úlohy, řešení JEDNÉ úlohy (i s postupem a jiné než minule) mi pošli na mail ještě dnes, nejpozději zítra. 25. 3. Zkontroluj a případně doplň si ZÁPIS vzorových výpočtů do sešitu z minulé.

Fyzika v 6.r. - Webzdarm

Pracovní list: Elektrické vlastnosti látek 2 1. Kation je částice, která vzniká.. elektronů z / do atomového obalu a má náboj. Anion je částice, která vzniká.. elektronů z / do atomového obalu a má náboj. 2. Kladně nabité těleso má 03a. Reostat, el. práce a příkon - pracovní list.docx Zobrazit Stáhnout 238 kB: verze 2 : 10. 2. 2020 3:06: Petra Jašková: ć: 03b. REOSTAT,el. prace, el.prikon - pracovní list - řešení.pptx Zobrazit Stáhnout 61 kB: verze 2 : 10. 2. 2020 3:06: Petra Jaškov pracovní list zaměřený na zakreslování sil působících na matematické kyvadlo; křížovky zaměřené na zvuk; písně, které lze zahrát pomocí trubic vhodných délek. Magnetické pole. pracovní list zaměřený na magnetický indukční tok; pracovní list zaměřený na magnetické pole (shrnutí). Optik Druhý sešit tematické řady, ilustrované Pavlem Kantorkem, zachycuje přístupnou formou oblasti: Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír, a to včetně jejich vazby na ostatní>> Pracovní list: Elektrické vlastnosti látek 2 náboj 1 _ Kation je Cástice, která vzniká . Anion je Cástice, která vznlká . 2. Kladné nabité téleso má: a) stejný poeet protonú a elektronú c) má ménè protonú než elektronú elektronû z / do atomového Obalu a má elektronil z / do atomového Obalu a má . b) nadbytek elektron

Magnetické vlastnosti látek - FYZIK

 1. měření hmotnosti - pracovní list. hustota - pracovní list. 1.a Měření hmotnosti - výklad. 1.b analogové rovnoramenné váhy. 1.c digitální váha. 2.a Hustota - výklad. 2.b Hustota - řešení úloh - výklad. 2.c Hustota - výpočet hmotnosti. 2.d Hustota - výpočet objem
 2. Test na magnetické vlastnosti látek: Vyber ke každé otázce jedno řešení a pošli na jandovska@zsnepomuk.cz do 2.12.2020, kdo neodevzdá včas, má úkol hodnocen jako nesplněn. Správné odpovědi a bodové hodnocení budou uveřejněny v pátek 4.12. 2020. Stačí napsat číslo úkolu a písmeno odpovědi. Fyzika 6.ročník.
 3. Tematická oblast: Vlastnosti látek a těles Předmět: Fyzika 6.ročník Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Žáci si ověří znalosti získané v dané kapitole Klíčová slova: Magnetické pole, magnetovec, magnetizace, magnety Druh učebního materiálu: Pracovní list
 4. Vlastnosti látek 4 Stavba látek 6 Síla 9 Vzájemné působení těles 9 Síla 10 Gravitační síla 11 Měření síly 14 Silové působení částic 15 Elektrické vlastnosti látek 17 Vznik iontů 17 Elektrování těles, elektrický náboj 19 Elektrické pole, vodiče a izolanty 21 Magnetické vlastnosti látek 23 Magnet, magnetické pole.

Fyzika - 6. ročník - zsstipa.c

Magnetické vlastnosti látek - Digitální učební materiály RV

 1. Tematická oblast: Vlastnosti látek a těles Předmět: Fyzika 6.ročník Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Žáci si ověří znalosti získané v dané kapitole Klíčová slova: Těleso, síla, gravitace, gravitační pole Druh učebního materiálu: Pracovní list
 2. - pracovní list - tělesa a látky, vlastnosti látek - 2.11- 6. 11. - chyby měření - opakované měření, aritmetický průměr F6 - Správné měření délky.pdf (383.82 kB) F6 - Chyba měření, aritmetický průměr.pdf (392.72 kB) F6 - JEDNOTKY DÉLKY.pdf (405.65 kB) výukové prezentace . 1. TĚLESA A LÁTKY - F6 - Tělesa a látky.
 3. MAGNETICKÉ A ZEMĚPISNÉ PÓLY ZEMĚ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa Tematická oblast: Vlastnosti látek a těles - magnetické vlastnosti látek Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cílem pokusu je určení severního a jižního magnetického pólu Země pomocí senzo
 4. Pracovní list do hodin fyziky k základnímu seznámení s magnety (magnetismem). Očekávaný výstup: využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní Magnet a jeho vlastnosti (řešení).doc Magnet a jeho vlastnosti.doc MICHÁLEK, David. Magnet a jeho [
 5. 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Př. 1: Najdi v tabulkách údaje o relativní permeabilitě látek. Doplň hodnoty relativní permeability pro následující látky: vzduch, železo, cín, voda, zlato, chrom, m ěď, nikl, kyslík. Do kolika skupin můžeme látky z hlediska hodnot relativní permeability rozdělit

Magnetické vlastnosti látek. 6.B - pracovní list s opakovanáním učiva před písemným testem. 6.B - termín - 27. 2. 2014 6.B - pracovní list na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti - doporučuji si jej vytisknout, zopakuj si hledání hustoty látek a prvků v tabulkách magnetické vlastnosti látek. magnetické pole. pohyb a klid tělesa, jejich relativnost. dráha a čas. okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu EV - šetření palivy Vyučovací předmět: Fyzika ročník: VI Shrnutí učiva pro 6. ročník. Pracovní sešit obsahuje kapitoly: Stavba látek a těles. Síla. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek. Fyzikální veličiny a jejich měření. Elektrický obvod. Počet stran: 52 celobarevných stran A4

Výklad magnetické indukce, připomíná Lenzův zákon Studenti provádí experim ent na základě pracovního listu Frontální, párová Slovní, zpětná vazba Pomůcky na experiment, pracovní listy pro studen ty a pracovní list pro pedagoga Výklad, rozhovor, žákovský experiment 10 VII. Supravodivos Fyzikální DOMINO - magnetické vlastnosti látek. Hra s kartičkami zábavnou a nenásilnou formou procvičuje základní pojmy z tématu Magnetické vlastnosti látek (6. ročník). Mgr. Marek Killar, publikováno 31.8.2010 16:46, zhlédnuto 2108×, hodnocení 6.B - Fyzika - Magnetické vlastnosti látek 1 - magnety 1 pracovní list.pdf. 6.B - Fyzika - MAGNETY A JEJICH VLASTNOSTI - zápis.pdf. 6.B - Fyzika - MAGNETICKÁ INDUKCE a MAGNETOVÁNÍ - od 13. do 20.3.2020.pdf. 6.B - Fyzika - Magnetické pole a magnetické indukční čáry - od 22. do 27.3.2020.pd

Vlastnosti látek - pracovní list - Digitální učební

Tematická oblast: Vlastnosti látek a těles - magnetické vlastnosti látek Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování silového působení magnetického pole magnetu na těleso nacházející se v jeho poli v závislosti na změně jejich vzdálenosti pomocí senzoru magnetické pole. POMŮCK Magnetická kanalizační deska je vyrobena z izotropní magnetické fólie s permanentními magnetickými vlastnostmi. Dobře přilne na všechny ocelolitinové plochy zbavené hrubých mechanických nečistot. Je odolná vůči slabým kyselinám a hydroxidům. Při správném skladování si dlouhodobě udržuje svoje magnetické vlastnosti Kompetenční list č.15 - Magnetické pole. Kompetenční list č.16 - Vznik střídavého proudu. Skupenství látek. prezentace, pracovní list pro žáky. 2. Skupenské přeměny. Šíření a vlastnosti zvuku. prezentace, pracovní list pro žáky. 3. Základy fyziologické akustik F IX. A, B - Řešení pracovního listu z 24. 9. 2020. F IX. A, B - Magnetické pole - opakování. úkol na čtvrtek 8. 10. 2020. F VI. A, B - Vlastnosti látek a těles, shrnutí pracovního listu. zápis hodiny 24. 9. 2020. F IX. A, B - Měření elektrického proudu a napětí.

Řešení: Mnoho útvarů v rovině je souměrných podle jedné nebo několika os souměrnosti. Osově souměrné útvary poznáme tak, že po přeložení podle některé přímky se obě části kryjí. Všimněte si červených čar u písmen v nadpisu, které vyznačují u osově souměrných písmenek osu souměrnosti Lukáš Hejný CC BY-NC-SA. Postup při rýsování grafického součtu úseček AB a CD 1) Narýsujeme polopřímku MX 2) Narýsujeme oblouk k, který má střed v bodě M a poloměr A vzájemného odpuzování dvou proužk ů sá čku, které jsme mezi sebou navzájem p řet řely.Tedy na sebe uvedené p ředm ěty p ůsobily elektrickou silou, která byla bu ď p řitažlivá nebo odpudivá magnetické vlastnosti látek, magnet, magnetizace látky pole v praxi (gravitační, elektrické, magnetické) Formy a metody práce - práce bude probíhat převážně v lavicích v učebně - výklad učitele a následná diskuse - samostatná práce žáka v hodině, při domácí přípravě - demonstrační řešení. 1.13 Magnetické vlastnosti elektrického proudu. 93 1.14 Magnetické pole cívky. Tento sborník pracovních listů, protokolů a vzorových řešení je věnován měření fyzikálních veličin měřícím systémem Vernier. Samozřejmě lze stejné úlohy měřit i s pomocí Hustota látek - měříme hmotnost krychliček 1cm3

F VI. A, B - informace. 15. 10. 2020. Od tohoto týdne všechny studijní materiály na MS Teams. F IX. A,B - informace. 15. 10. 2020. Od tohoto týdne všechny. Měření vlastností regulačních prvků. Pracovní list pro měření vlastností regulačních prvků - ELM-2-3.pdf

Magnetické vlastnosti látek - Absolventi A Sraz

 1. rické vlastnosti látek el. pole, model atomu Magnetické vlastnosti látekzjistí zda na těleso působí mag. síla dokáže popsat využití magnetické síly v praktických situacích ověří existenci magnetického pole u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit dr uh pólu a graficky znázornit indukční čár
 2. Metoda oddělování pevných ne rozpuštěných složek od kapalných nebo plynných látek. 5. Druh heterogenní směsi, plyn + kapalina. 7. Předmět ve škole. Urči metodu Pracovní list na směsi-řešení pro učitele. Rozliš následující směsi: mořská voda-stejnorodá směs. dým z komínu-různorodá směs-dým. bronz-stejnorodá.
 3. Vlastnosti látek a jejich přeměny - powerpoint - flash (03_Ch8_multi) Pracovní listy. Vlastnosti látek a jejich přeměny - pracovní list - word - pdf (02_Ch8_doc) Vlastnosti látek - opakování na test - word - pdf (03_Ch8_doc) Testy. Nebezpečné látky - test (02_Ch8_multi 5. Důležité chemické a fyzikální vlastnosti

magnetu a jejich vlastnosti, působení magnetů na různá tělesa i vzájemné působení magnetů, magnetické pole, magnetizace látky (jednoduché pokusy)magnetické vlastnosti Země - magnety přírodní a umělé, póly magnetu - magnetické pole, indukční čáry magnetického pole - magnetizace látky 6. roní Pracovní list: Částicové složení látek 1. Amorfní látky: a) mají nepravidelné uspořádání částic b) mají pravidelné uspořádání části Částicová stavba látek. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek. Pohyb těles. Zdroje světla. Země a Měsíc. Stíny. Odraz světla. Lom světla. Rozklad světla. - jedná se o pracovní verzi podkladu pro praktika školních pokusů - předmět je určený pro studium učitelství fyziky na 2. stupni II. Elektrické a magnetické vlastnosti látek A. Elektrické vlastnosti látek Pomůcky: dva proužky papíru, dva proužky sáčku, nůžky, ebonitová tyč, list papíru

částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, proton, neutron a elektron) -rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné Magnetické vlastnosti látek a magnetické pole Fyzikální veličiny Délka Ch. atomy, ionty, prvky, chem. vazba EV- změny skupenství-počasí-srážky, atd. Prac. činnosti - praktické využit Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli. V závěru jsou listy pro zpracování laboratorních úloh. OBSAH: Několik slov úvodem I. Stavba látek II. Elektrické vlastnosti látek III Druhý sešit tematické řady, ilustrované Pavlem Kantorkem, zachycuje neobyčejně přístupnou formou oblasti: Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky, Částicová stavba látek, Elektrický obvod, Země a vesmír, a to včetně jejich vazby na ostatní přírodní vědy. Součástí učebnice je bohatý obrazový materiál 14. Stavba atomů, molekul a kondenzovaných látek Stacionární stavy atomů a molekul, elektrické a magnetické momenty. Elektronové stavy v kondenzovaných látkách. Pásová struktura a elektrická vodivost pevných látek. Vodivost kapalin a plynů. Dielektrické a magnetické vlastnosti látek. 15. Experimentální základy kvantové.

Vlastnosti látek iQLANDI

Fyzika I., Magnetické vlastnosti látek, síla a její účinky, částicová stavba látek, elektrický obvod, Země a vesmír Jarmila Davidová. Pracovní sešit k 2. dílu Fyziky I opět přesně odpovídá obsahu a kompozici výkladu v učebnici. Pokrývá širokou škálu cvičení od standardních procvičovacích a testovacích úloh. Tělesa a látky pracovní list Látka a těleso (pracovní list) - Digitální učební . Pracovní list: Tělesa a látky 2 1. Doplň text: Těleso je _____kolem nás. Materiál, ze kterého je těleso vyrobeno, se nazýv Pracovní list - tělesa a látky, vlastnosti látek 1 Fyzika I - pracovní sešit 2.díl /Magnetické vlastnosti látek, Síla a její účinky, Částicová stavba l - Davidová J., HOlubová R., Kubínek R. od známé. Všechny informace o produktu Fyzika I - pracovní sešit 2.díl /Magnetické vlastnosti - Davidová J., HOlubová R., Kubínek R., porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Fyzika I - pracovní sešit 2.díl /Magnetické vlastnosti - Davidová J., HOlubová R., Kubínek R.

Magnetické vlastnosti látek - část 01 A) Výklad: • Magnet - je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. kolem magnetu existuje magnetické pole, které ovlivňuje ocelové či železné předměty (např. hřebíky, spisové sponky) - ty jsou k magnetu přitahován Lukas Hejny CC . ŘEŠENÍ: Příklad: Jaké z těchto čísel leží na číselné ose: a) nejvíc vlevo b) nejvíc vpravo 131 457, 431 980, 90 898, 651 983, 679 342, 542 454, 907 315, 54 98 Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro opakování a procvičování kapitoly Vlastnosti látek - rozlišování látek podle různých vlastností, rozlišení látek a těles. Materiál podporuje práci s učebnicí, laboratorními pomůckami fyzikálními, chemickými a technickým pracovních listů - krátkých testů z fyziky včetně správných řešení a bodového hodnocení. Tyto pracovní listy zahrnují probíraná témata z fyziky pro 1. až 4. ročník čtyřletého studia. Jedná se o krátké orientační testy s otevřenými otázkami, které žáci řeší během 12 - 20 minut Pracovní list obsahuje 5 monotematických křížovek procvičujících téma Magnetické vlastnosti látek (6. ročník). Správným vyplněním všech křížovek lze vyřešit hlavní tajenku. Mgr. Marek Killar, publikováno 19.8.2010 16:39, zhlédnuto 5142×, hodnocení

Fyzika / 6. Ro Čník U Č Ů

· Elektrické vlastnosti látek. · Elektroskop. · Měření el. proudu. Magnetické pole - cvičeníčko (posílám i řešení): · Magnetické pole cívky Vyplňte tato cvičeníčka z pracovních listů a pošlete mi je do konce května na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít. Kompetence k řešení problémů Skupenství látek prezentace , pracovní list pro žáky 2. Skupenské přeměny Šíření a vlastnosti zvuku prezentace , pracovní list pro žáky 16 / 31. Fyzika Aktualizováno Neděle, 11 Září 2011 17:35 3. Základy fyziologické akustik

Fyzika 6. ročník ZŠ Protiví

Hustota řešení úloh. 5.5. Drazí šesťáci. V dnešní online hodině se budeme zabývat hustotami různých látek a jejich porovnávání. Mám pro vás připravené dva pracovní listy, které vám pošlu během online vyuky. 26.4. Milí šesťáci. Tento týden začneme nové učivo HUSTOTA Prezentace - Nebuněčné organismy - VIRY, Pracovní list - VIRY. Matematika. Prověrka č. 2. Desetinná čísla - násobení 10, 100, 1 000. Fyzika. Elektrické vlastnosti látek. 13. 11. 2020 (pátek) Matematika. Pyramidy - čísla vedle sebe sečteš (odešteš) a výsledek napíšeš do políčka nad nimi; v horním políčku je celkový. Magnetický sběrač špon sbírá všechny magnetické materiály, jako jsou ocelové špony, železný odpad atd. Je ideální pro zachycení ocelových dílů na špatně přístupných místech. Zachycený materiál lze uvolnit jednoduchým úkonem pomocí rukojeti Kompetence k řešení problémů - učitel zadává problémové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat - heuristické postupy Kompetence komunikativn

Fyzika 6. ročník - pracovní listy Výuka chemie, fyziky a ..

ZŠ a MŠ Těšetice - Základní škola - Stránky jednotlivých

1) Magnetické pole 2) Stacionární mag. pole 3) Magnetická síla 4) Částice s náb. v m. poli 5) Magnetické látky 6) Nestacionární pole 7) Vznik stříd. el. proudu 8) Obvody stříd. proudu 9) Výkon stříd. proudu 10) Energetik Elektrické vlastnosti látek. 5. Magnetické vlastnosti látek. 6. Převody jednotek: a) délky . b) hmotnosti . c) objemu . 3.3 Volné psaní . 3.3.1 Realizace . Počet realizací: 3 . Časová náročnost: 5 minut (10 - 15 minut - rozbor a komentář napsaného) Počet žáků: 20 žáků (celá třída) 3.3.2 Rozvíjené klíčové. - magnetické vlastnosti látek - magnetické pole - dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem - používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách ( R = U/I skupinová práce ( s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů) samostatné pozorování. Fyzika. úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti . Člověk a příroda: chemie - skupenství a vlastnosti látek. přírodopis - světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch

Pracovní list: Magnetické vlastnosti látek

 1. ologii. Kompetence k řešení problémů - na modelových příkladech algoritmu řeší problémy. TH- Seznamuje se se školním řádem a bezpečností prác
 2. pracovní list. Blesk. Učební materiál je sestaven pro opakování zakreslování do grafu ze šesté třídy a pro výklad nové látky. Žáci se poprvé setkávají se znázorněním dráhy a času v grafu a učí se hledat v grafu rychlost. Badatelským způsobem zjistit základní vlastnosti magnetu a porovnat magnetické a.
 3. magnety a jejich vlastnosti, působení magnetu na tělesa z různých látek, magnetická indukce a magnetování, magnetické pole a magnetické indukční čáry, magnetické pole Země a kompas, popř. pro studenty vyšších ročníků v hodinách opakování těchto témat. Obsahuje teoretické otázky. 0
 4. žák rozliší na příkladech mezi pojmy těleso a látka, rozliší látky (tělesa) plynné, kapalné a pevné porovná vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek vysvětlí na příkladech, že působení dvou těles je vždy vzájemné rozliší, zda působením síly došlo ke změně tvaru či pohybu těles

DUMY.CZ Materiál Magnetické vlastnosti látek - tes

VY_32_INOVACE_FY608 9_Magnetické_vlastnosti_látek.notebook Magnetické vlatnosti látek . Materiál slouží jako podpora pro výklad učiva a shrnutí poznatků z praktických pokusů týkajících se magnetických vlatností látek. Slouží zároveň jako předloha pro zápis poznámek Částicové složení látek, atom - powerpoint 2007, powerpoint 2003 Chemická vazba - powerpoint 2007 (23_Ch8_multi) Pracovní listy. Atom - molekula - prvek - sloučenina - pracovní list - word 2007 - pdf (08_Ch8_doc) Testy. Prvky, sloučeniny - test (35_Ch8_multi) Chemie kolem nás; Vlastnosti látek a jejich přeměny; Chemické. Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika SŠ » . aktualizováno: 22. 1: Mechanika. 1: Kinematik Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube podle učebnice str. 95 - 99 doplňte pracovní list. Termín vypracování - do 29. 3. 2020 a výsledky převádění jednotek a praktické měření mně pošlete na můj e-mail (i s podpisem a třídou)

Literární rešerše na téma komplexy 4d a 5d přechodných kovů vykazující zajímavé magnetické vlastnosti (magnetická anizotropie, vlastnosti jednomolekulových magnetů). Syntéza a charakterizace komplexů s koordinačním číslem 7 od vybraných 4d a 5d přechodných kovů (Mo, W, Re). vedoucí práce: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D 0:00. 0:00. 0:00 / 10:11. Live. •. Gravitační síla je silové působení mezi dvěma tělesy, které vzniká díky tomu, že tato tělesa mají hmotnost. Dá se říci, že schopnost vytvářet gravitační pole je společnou vlastností všech látek. Toto působení je vždy přitažlivé, na rozdíl od magnetické nebo elektrické síly. Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchov Fyzika 6.A 1.hodina : Test na magnetické vlastnosti látek: Vyber ke každé otázce jedno řešení a pošli na jandovska@zsnepomuk.cz do 2.12.2020, kdo neodevzdá včas, má úkol hodnocen jako nesplněn. Správné odpovědi a bodové hodnocení budou uveřejněny v pátek 4.12. 2020 TŘÍPÓL 2020. Časopis pro studenty o vědě a technice Články: Digitalizace distribuce elektřiny / Vylepšování Jaderné elektrárny Temelín / Jak funguje produkce radionuklidů pro medicínu v době koronakrize / Kdo si hraje, nesmutní / Agrovoltaika / Radiační technologie zkoumají Panamský průplav / Větrné turbíny vyplouvají na moře / Co je to LEU Bank / Radionuklidy.