Home

Pozdní podvaz pupečníku

• Pozdní podvaz pupečníku (60 sekund) je doporučen ERC pro novorozence, kteří nevyžadují resuscitaci po porodu • Studie sledující prospěšnost placentární transfúze - pozitivní efekt u nedonošených novorozenců na stabilizaci oběhu na incidenci IVH na prevenci anemie z nezralost V naší porodnici je samozřejmostí bonding a pozdní podvaz pupečníku. Nevíte, o co se jedná? Podívejte se na naše video Pozdní podvaz pupečníku (placentární tranfúze) donošených novorozenců může opožděný podvaz pupečníku (2-3min po porodu) zlepšit poporodní adataci (snížit výskyt bradykardií).Zvyšuje také zásoby železa ve 3-6-ti měsících věku, předchází se takčasné i pozdní anemizaci dítěte Porodníkům U Apolináře se podařilo u všech holčiček zajistit tzv. pozdní/oddálený podvaz pupečníku, který může být při předčasném porodu císařským řezem a navíc u vícečetného těhotenství velmi komplikovaný. Do porodnice vyrazila reportérka Petra Staňová, která zjišťovala, jak se daří miminkům

Pozdní podvaz pupečníku donošených novorozenců zlepšuje opož-děný podvaz pupečníku (2-3 min. po porodu) zásoby železa ve 3-6 měsících věku a předchází časné i pozdní anemizaci. U nedonošených zlep- Schéma 1. Algoritmus resuscitace novorozenc Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 1-3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte Pozdní podvaz pupečníku přináší novorozencům nesporné výhody v objemu placenty a krve navíc, díky tomu mají miminka hladší průběh poporodní adaptace. Metoda spočívá v tom, že bezprostředně po porodu zůstává novorozenec ve spojení s matkou na nepřerušeném pupečníku alespoň minutu. Ideální je ještě déle

Podvaz pupečníku Preferujeme pozdní podvaz pupečníku. Novorozence, který je bezprostředně po porodu v pořádku, pokládáme bez přerušení pupečníku na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným. Pozdní podvaz pupečníku do spontánního dýchání čas pro zvýšení PBF a stabilizaci cirkulace . Shrnutí kardiopulmonálních změn Ustanovení FRC - aerace plic, clearance plicní tekutiny Udržení FRC -surfaktant. Shrnutí kardiopulmonálních změ

V ošetřovatelské péči je kladen důraz na péči, která plně respektuje fyziologická hlediska vývoje plodu a novorozence: pozdní podvaz pupečníku, podporu prolaktačního programu a maximální snahu o udržení těsného kontaktu matka-dítě (bonding) bezprostředně po spontánním porodu, i po porodu císařským řezem. ●Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu. ●U donošených novorozenců zahájení resuscitace vzduchem. ●Oxygenoterapie nedonošených pod kontrolou saturace O2 pulzním oxymetrem, směšovač plynů kyslíku a vzduchu. ●Krytí plastikovým obalem u nedonošených pod 28.g.t. k udržení tělesné teploty Pozdní podvaz pupečníku.. až 3 minuty nebo déle po porodu má popsané rozsáhlé výhody pro novorozence a obzvlášť pro nedonošence. 19.6.2019 Nový tryskový ventilátor Monsoon 4 je těsně před uvedením na trh a očekáváme, že ho budeme mít k dispozici od října 2019. Jeho vysoce moderní Všechny aktualit Našim skvělým porodníkům se dokonce současně u všech třech podařilo zajistit tzv. pozdní/oddálený podvaz pupečníku. Tato metoda placentární transfuze poskytuje novorozencům objem krve a je z mnoha důvodů prospěšná, zejména u nedonošených dětí, uvedla porodnice na svých sociálních sítích

BONDING A POZDNÍ PODVAZ V PŘÍMÉM PŘENOSU V naší porodnici je samozřejmostí bonding a pozdní podvaz pupečníku. Rodiče, nevíte, o co se jedná? Podívejte se na naše úžasné video Pozdní podvaz pupečníku. až 3 minuty nebo déle po porodu má popsané rozsáhlé výhody pro novorozence a obzvlášť pro nedonošence. Nutnost stabilizace nedonošenců okamžitě po porodu byla doposud omezením pro praktické využití této metody Po porodu preferujeme u novorozence pozdní podvaz pupečníku (po jeho dotepání), a to i v případě, že se jedná o porod císařským řezem. Tím zajistíme přesun krve směrem k dítěti i po porodu, což snižuje riziko chudokrevnosti z důvodu nedostatku železa Dnes již standardně provádíme pozdní podvaz pupečníku i u císařských řezů, což má pozitivní vliv na poporodní adaptaci dítěte. A úplnou novinkou jsou dva rodinné pokoje pro novopečenou maminku a její doprovod - partnera i sourozence miminka, dodává primář oddělení Marek Ožana

Takovýhle fofr asi maminka Lucie nečekala. Její trojčátka, která nosila pod srdcem, se musela narodit předčasně. Lékaři museli těhotenství ukonči K tomu slouží kromě nejlepších postupů, jež zlepšují dlouhodobou prognózu nezralých novorozenců (například pozdní podvaz pupečníku, řízená a cílená terapie kyslíkem, neinvazivní způsoby podpory dýchání, časná výživa mateřským mlékem) i začlenění maminek do ošetřovatelského procesu Nově provádíme pozdní podvaz pupečníku u císařských řezů nebo tzv. milking - vytlačení krve z pupečníku směrem k dítěti, což má pozitivní vliv na poporodní adaptaci dítěte, říká primář oddělení Gynekologie a porodnictví MUDr. Marek Ožana

Odložený podvaz pupečníku . U všech novorozenců, kteří nevyžadují resuscitaci (donošených i nedonošených) alespoň 60 vteřin po porodu. U donošených : zvyšuje zásoby železa a hematologické parametry v prvních 3 -6 měs života . PVL, pozdní sepse Resuscitation of babies at birt

Hořovická porodnice je schopná převzít péči budoucí matky již od 31. týdne těhotenství, včetně všech možných patologií. U většiny novorozenců v Hořovicích se běžně provádí pozdní podvaz pupečníku Sofie, Viktorka a Terezka - trojčata narozená během 1️⃣ minuty ️ Holčičky se narodily U Apolináře císařským řezem. Hned byly mamince Lucii položeny na břicho a našim skvělým porodníkům se dokonce.. Odložený podvaz pupečníku dětem prospívá. Dříve se provádělo, a v některých porodnicích se stále provádí, přerušení pupečníku ihned po porodu. Mnohé studie však prokázaly, že pokud se s přestřižením pupeční šňůry počká, až většina krve z placenty přejde do těla dítěte, je sníženo riziko anémie. Dalším postupem je pozdní podvaz pupečníku, fungující jako placentární transfůze u donošených i nedonošených novorozenců. Resuscitace s využitím léku je u novorozenců spíše výjimečná. V podstatě se podává pouze adrenalin i.v. za kanylace v. umbilicalis. Na závěr zdůraznil, že je důležité statisticky.

Bonding a pozdní podvaz pupečníku při císařském řezu - YouTub

 1. po porodu) zlepšit poporodní adataci (snížit výskyt bradykardií).Zvyšuje také zásoby železa ve 3-6-ti měsících věku, předchází se takčasné i pozdní anemizaci dítěte.U nedonošených.
 2. Odložený podvaz pupečníku . U všech novorozenců, kteří nevyžadují resuscitaci (donošených i nedonošených) alespoň 60 vteřin po porodu. U donošených : zvyšuje zásoby železa a hematologické parametry v prvních 3 -6 měs života . PVL, pozdní sepse
 3. (2, 4

Pupeční šňůra je nepostradatelným spojovníkem mezi matkou a dítětem během nitroděložního vývoje. Ona metaforická pupeční šňůra oba spojuje snad po celý život, kdy je však ten správný čas odstřihnout ji po porodu? V porodnici Nemocnice Valašské Meziříčí, která patří do skupiny AGEL, je odložený podvaz pupečníku již běžnou praxí Takzvané dotepání pupečníku je ve valašskomeziříčské porodnici běžnou záležitostí. Tento postup žádá stále více maminek. I bez vysloveného přání rodičky se snažíme postupovat co nejvíce přirozeně a pupečník, pokud to okolnosti dovolí, necháváme dotepat, říká primář K tomu slouží kromě nejlepších postupů, jež zlepšují dlouhodobou prognózu nezralých novorozenců (například pozdní podvaz pupečníku, řízená a cílená terapie kyslíkem, neinvazivní způsoby podpory dýchání, časná výživa mateřským mlékem), i začlenění maminek do ošetřovatelského procesu

Jak náročný byl porod trojčat? - tn

Podvaz pupečníku. Pokud má novorozenec dobrou poporodní adaptaci, ponecháváme ho na pupečníku do jeho dotepání a přikládáme na hruď matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s oddáleným podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku. Pupečník si může přestřihnout otec dítěte Dnes již standardně provádíme pozdní podvaz pupečníku i u císařských řezů, což má pozitivní vliv na poporodní adaptaci dítěte. A úplnou novinkou jsou dva rodinné pokoje pro novopečenou maminku a její doprovod - partnera i sourozence miminka , dodává primář oddělení Marek Ožana 09.10 - 9.40 Pozdní podvaz pupečníku Šebková S., ÚPMD Praha 9.40 - 9.50 To nejlepší z přírody pro matku a dítě Kalistová M., Hipp Czech s.r.o. 09.50 - 10.20 Bonding Dokoupilová M., Novorozenecké oddělení Nemocnice Hořovice 10.20 - 10.50 DIC a porodnický ŽOK Salaj P., ÚHKT Prah Odložený podvaz pupečníku U všech novorozenců, kteří nevyžadují resuscitaci (donošených i nedonošených)alespoň 60 vteřin po porodu. CAVE : u asfyktických novorozenců je priorita zahájení resuscitace. U donošených: zvyšuje zásoby železa a hematologické parametry v prvních 3-6 měsživot Hned byly mamince Lucii položeny na břicho a našim skvělým porodníkům se dokonce současně u všech třech podařilo zajistit tzv. pozdní/oddálený podvaz pupečníku ‍⚕️ ‍⚕️ Tato metoda placentární transfuze poskytuje novorozencům objem krve navíc a je z mnoha důvodů prospěšná, zejména u.

Porodní přání - Centrum porodní asistence Bulovka

 1. Pupeční šňůra je nepostradatelným spojovníkem mezi matkou a dítětem během nitroděložního vývoje. Ona metaforická pupeční šňůra oba spojuje snad po celý život, kdy je však ten správný čas odstřihnout ji po porodu? V porodnici Nemocnice Valašské Meziříčí je odložený podvaz pupečníku již běžnou praxí
 2. Odložený podvaz pupečníku U všech novorozenců, kteří nevyžadují resuscitaci (donošených i nedonošených)alespoň 60 vteřin po porodu. CAVE : u asfyktických novorozenců je priorita zahájení resuscitace U donošených: zvyšuje zásoby železa a hematologické parametry v prvních 3-6 měsživot
 3. 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY, 19/2013, číslo 1 Resuscitace novorozence Liška K. ÚVOD V článku je podán celkový přehled resusci..
 4. utu pod úrovní placenty, aby dostalo z placenty co největší množství krve - jde o tzv. pozdní podvaz pupečníku. Posléze je porodníkem nebo tatínkem přerušena pupeční šňůra

Bonding a pozdní podvaz pupečníku při císařském řezu; Dáša - plastická operace břicha po císařském řezu; Porod císařským řezem; Prikazova ekonomika. Vetřelec 2019. Miniaturní kamera do auta. Baca slovnik. Rentgenové záření fyzika. Vitana koření v sáčku. Poškození vozidla neznámým pachatelem. Medřičské. Dnes již standardně provádíme pozdní podvaz pupečníku i u císařských řezů, což má pozitivní vliv na poporodní adaptaci dítěte. A úplnou novinkou jsou dva rodinné pokoje pro novopečenou maminku a její doprovod - partnera i sourozence miminka.. Bonding a pozdní podvaz pupečníku při císařském řezu v MNO . Milé maminky a tatínkové, často se ve Vašich přáních setkáváme s požadavkem bondingu a pozdního podvazu pupečníku. Ne všichni rodiče mají představu, o co se vlastně jedná. Proto jsme se rozhodli natočit Vám krátké video Bonding a pozdní podvaz pupečníku při císařském řezu; Policejní akademie přijímací testy. Karlik a tovarna na cokoladu song. Hrubozrnná barva. Hopsarium brno. Thajsky raj akce. Bolest vaječníků po ovulaci. Prodej umění. Druhy kultury. Rút. Vidlákov hra. Tattoo on arm. Cola nitida. Křižovatka smrti 4. Šalvěj alkohol. Pozdní podvaz pupečníku po narození (1.1.2017) Porod do vody (1.11.2016) Řešení vulvální intraepiteliální neoplazie (1.10.2016) Trvalá bolest vulvy (1.9.2016) Menstruační manipulace pro dospívající s tělesným a vývojovým postižením (1.8.2016

Hned byly mamince Lucii položeny na břich... o a našim skvělým porodníkům se dokonce současně u všech třech podařilo zajistit tzv. pozdní/oddálený podvaz pupečníku ‍⚕️ ‍⚕️ Tato metoda placentární transfuze poskytuje novorozencům objem krve navíc a je z mnoha důvodů prospěšná, zejména u. Bonding a pozdní podvaz pupečníku při císařském řezu; Mimibazar.cz - císařský řez u porodu; Jak probíhá gynekologické vyšetření? I Na vlastní otvor I MALL.TV; Jak jezdit na supersportu. Mezní činitelé ekologie. Proč se před operací nesmí jíst. Wii u hry bazar. Adresa na dopise do zahraničí. Tempový běh

Uherskohradišťská nemocnice a

U donošených novorozenců může opožděný podvaz pupečníku (2-3 min po porodu) zlepšit poporodní adataci (snížit výskyt bradykardií). Zvyšuje také zásoby železa ve 3-6-ti měsících věku, předchází se tak časné i pozdní anemizaci dítěte Respektujeme porodní plán, umožňujeme pozdní podvaz pupečníku, bonding a časné přiložení k prsu Pokud se u vás objeví petechie, je nutné lékařskou pomoc vyhledat vždy, aby se zjistilo, zda nejsou příznakem nějakého závažného onemocnění. Ošetřovatelství - Výuka - Terapi . Turnerův syndrom. Chronické selhání ledvin V České republice se neustále zvyšuje počet předčasných porodů. Pokud v roce 2002 ze všech porodů připadlo na porody předčasné šest procent, tak současná čísla mluví o 8,3 procenta. V řeči absolutních čísel to znamená, že v roce 2002 se předčasně narodilo 5567 dětí, zatímco v roce 2014 už to bylo 9121 dětí

hypotrofický novorozenec hypertrofický novorozenec IUGR děti matek s DM pozdní podvaz pupečníku, tj. > 3 min (2, 4) gemini při větším váhovém rozdílu a/nebo jsou-li monochoriati trizomie 13, 18, 2 . Novorozenec - Modrý koník - Modrykonik . Dobrý den paní doktorko, prosím Vás o radu. Mám v pěstounské péči holčičku. 7. světový kongres fetální medicíny, 22-28 červen 2008, Sorrento, Itálie Pavel Calda Dnes již tradiční světové setkání se letos konalo ve stejném termínu, poslední červnový týden v Sorrentu. Na cestě z letiště jsme se mohli přesvědčit, že problém s likvidací odpadků v Neapoli opravdu existuje. Zato Sorrento je malebné, trochu více turistické, městečko s. nechtěný - poskytnout PP matce: 2×podvaz pupečníku na straně matky a plodu, ošetřit krvácení, zejm. tepenné z rodidel, nesnažit se porodit placentu - PP novorozenci: zabránit aspiraci polohováním, zajistit teplo (zabalit do čehokoliv) - transport do porodnic

15. května 2014 - čtvrtek - I. blok přednášek. 15.00 - 15.10 Úvodní slovo. Binder T., Gyn.-por. klinika UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labe 1 Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa MUDr. L. Dubrava, MUDr. L. Kantor Ph.D., doc. MUDr. D. Pospíš.. Pozdní podvaz pupečníku a milking u předčasně narozených novorozenců - 15 min. Barnetová J., Krucinová P., Ostrava 3. Methylmalonová acidemie - 15 min. [bos-congress.cz] Imunitní systém Cervikální lymfadenopatie. Histologie zhoubných nádorů slinných žláz.

Inspirovali jsme se hasiči, policajty a

U Apolináře se narodila trojčata během minuty: Holčičky

 1. 3. Má různou délku a může se zamotat. Průměrná délka pupečníku u donošených novorozenců je mezi 50 a 60 cm, ale může se pohybovat mezi 30 až 130 cm. Průměr pupeční šňůry je obvykle 1 až 2 cm. Děti, které jsou více aktivní, zejména ve druhém trimestru, mají tendenci mít pupeční šňůru delší
 2. = kompenzační reakce při kompresi pupečníku (Za ukázku tokogramu děkuji paní as. MUDr. Skřenkové) Nějaké definice. - např. na podvaz a. et v. uterina při.
 3. Pozdní NÚ - zemřelí novorozenci od 8. do 28. dne života/ všichni živě narození - kontrola a definitivní podvaz pupečníku - porodník dělá jen provizorium (často jen peán) - pupečník nemá senzitivní inervaci - ten podvaz je dobrý když je elastickej (gumička) - jak to pak osychá, tak to nespadne.
 4. podvázat pupečník dvojitou ligaturou a odezinfikovat pahýl pupečníku. zvážit a změřit. zajistit identifikaci novorozence - na ručku se přiváže číslo shodné s číslem matky, stejné číslo se napíše na hrudník novorozence a na jeho stehno jméno pozdní (placentocentéza) - po 12. týdnu gravidity, vyšší riziko.
 5. Směrem k dítěti se dělá pro jistotu další podvaz, aby dítě nevykrvácelo z pupečníku, a celou dobu se toto místo sleduje. Placentu nevybavujeme vlastní silou, ani tahem za pupečník, ani tlakem na fundus dělohy, ale čekáme na její spontánní porod
 6. pozdní- porucha glukózové tolerance v dětství krok 3-chirurgická intervence- postupná devaskularizace dělohy- podvaz aa uterinae, ovaricae. sutura dělohy. kontrolovaná trakce pupečníku. při neúspěchu . krok 2- manuální vyjmutí pod profylaktickou ATB clonou
 7. Pozdní. Časný dumping syn. po jídle tlak v nadbřišku, nevolnost, pokles TK podvaz, sklerotizace, excize a ligatura přívodných cév. nedostatečným jizevnatým uzávěrem místa průchodu pupečníku. častější u nedonošených, dívek. vyklenování, trvalé nebo při zvýšní nitrobřišního tlaku.

Porodnice - Gynekologicko-porodnická klinika Bulovka

Akutní stavy při porodu Poruchy placentace fyziologicky - placentární klky prorůstají do funkní vrstvy decidui Poruchy inzerce placenty - hlubší prorůstání klků: 1) Placenta adhaerens- invaze klků do decidua bazalis - manuální vybavení možné 2) Placenta accreta, increta, percret Odložený podvaz pupečníku (14.1.2017) Odložený podvaz pupečníku-doporučení výboru ACOG U donošených novorozenců je prokázaný přínos odloženého podvazu pupečníku (podvázání pupečníku mezi 30-60 sekundami po narození)

Prezentace Oddělení neonatologie - 15 min. Kučová J., Kupková M., Ostrava 2. Pozdní podvaz pupečníku a milking u předčasně narozených novorozenců - 15 min. Barnetová J., Krucinová P., Ostrava 3. Methylmalonová acidemie - 15 min. [bos-congress.cz pozdní menopauza po 55.-60. roce vyhasnutí činnosti ovarií, 0 produkce estr→involuce pohl. orgánů, hilové bb: mírná sekrece androgenů→možná virilizace, ustává produkce gonadotropinů, pokračují menopauzální Δ podvaz pupečníku, ukázání dítěte matce.., vytnutí 10cm placentárního pahýlu pupeč. uzavřeného. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu. Víc Časné a pozdní následky protinádorové léčby . - podvaz pupečníkového pahýlu - zhodnocení Apgar skore (na . konci . 1., 5. a 10. minuty) placenta preavia, insuficience fetoplacentární jednotky, komprese pupečníku Porodní komplikace sectio caesarea, forceps, porod koncem pánevním, traumatický porod, protrahovaný.

(prostý podvaz), opich (jehlou zabereme i tkáně v okolí krvácející cévy), propichová ligatura . 5. pozdní komplikace centrálních blokád - léčba klidem na lůžku, krystaloidy, analgetika vzniká při průniku stafylokoků do oběhu při kožních infekcích, infekcích pupečníku (omfalogenní sepse), mastitidě. K tomu slouží kromě nejlepších postupů, jež zlepšují dlouhodobou prognózu nezralých novorozenců (například pozdní podvaz pupečníku, řízená a cílená terapie kyslíkem. P51.8 Uvolněný podvaz pupečníku NS Uvolněný podvaz pupečníku. Stránka 5 z 5 Změny v popiscích položek kód nový text původní text Q10-Q18 Nepatří sem:. rtu NJ (Q38.0) . rtu NS (Q38.0) Q87.0 . pískající tváře Píšťalový obličej R01.1 Systolický šelest NS Systolický šelest T80-T88.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrad

Pozdní komplikace - vznik sekundárních zúžení střeva a při rozsáhlé resekci střeva rozvoj malabsorpce. nezralost ledvin - vyšší ztráty vody a solí, neschopnost vyloučit nadměrnou vodní a solnou zátěž relativně velký tělesný povrch a minimální vrstva podkožního tuku, velká kožní propustnost - riziko. Slavnostní předání proběhlo v rámci akce s názvem Den BESIPU, na které se středočeská záchranná služba podílela. Jednalo se o akci zaměřenou na bezpečnost silničního provozu, která byla určena především pro žáky středních škol a druhého stupně základních škol. Děti se dozvěděly důležité informace o používaní ochranných a reflexních pomůcek. MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Desátá revize aktualizovaná druhá verze k 1.1. 201 Gynekologické vyšetření postup video Jak probíhá gynekologické vyšetření? I Na vlastní otvor I MALL . Jsme akreditovaným centrem pro nástavbovou výuku a vzdělávání v dětské gynekologii 10.3.2018 19:00: ČT 1 Zpráva jsem Antabus vysadil, tak se ty problémy vracely. To bylo chvilku jsem pil, chvilku jsem nepil. Petr POPOV, primář kliniky adiktologie, VFN UK v Praze - Vzhledem k tomu, že k výpadkům v dodávkách Antabusu docházelo už v minulosti, tak teď koncem roku, jakmile jsme se dozvěděli o..

Dartin představuje

Porodní asistentky a dětské sestřičky z Centra péče o matku a dítě v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice se rozhodly už dále nečekat a pro budoucí maminky otevřou předporodní kurz v on-line prostředí. Během tří lekcí s kurzistkami proberou vše o porodu a péči o miminko. První lekce on-line kurzu se uskuteční 27. dubna 2021 2 00_Uvod :20 Stránka 1 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN NEONATOLOGICKÉ LISTY VEDOUCÍ REDAKTOR prim. MUDr. Martin Čihař Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce, Praha prim. MUDr. Lumír Kantor, PhD. zástupce vedoucího redaktora Novorozenecké oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc as. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole prim. MUDr. Markéta. Velkým zklamáním pro rybáře, ale i obyvatele Valašska, Přerovska a Hranicka, kteří očekávali posun v případu hromadného úhynu ryb v řece Bečvě, je pondělní zpráva policie o aktuálním stavu šetření IV Hygiena a epidemiologie Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc. Základy hygieny a epidemiologie /99 Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí /100 Hygiena životního.