Home

Opakování tématu v hudbě

Výsledky vyhledávání v krížovkářskem slovníku pro Opakování tématu v hudbě opakování tématu (v hudbě) OSTINATO: stálé opakování tématu v témže hlase (v hudbě) Poslední hledání. opakování tématu (v hudbě) (8 písmen) ostinato: jméno zpěváka hlase (4 písmena) ivan: inic. zpěv. hlase (2 písmena) ih: iniciály zpěváka hlase (2 písmena) ih: odbočení od hlavního tématu ve výkladu (6 písmen) exkurs: anglická řeka (5 písmen) temže: londýnská řeka (5 písmen) temže: anglicky temže (6 písmen) thames. opakování tématu. Legenda křížovky Výraz do křížovky; opakování tématu na témže nebo jiném stupni → imitace: opakování tématu v hudbě, stálé.

Opakování tématu v hudbě Křížovkářský slovník ONLIN

Opakování v hudbe Křížovkářský slovník ONLIN

 1. ologie je názvosloví, používané původně pouze v evroé hudbě, které však posléze proniklo do celého světa, protože především v oblasti zápisu hudby je aplikovatelné na většinu hudební produkce, ať již etnické či umělé. Pochází původně z latiny, která byla dlouho spojujícím jazykem Evropy
 2. Co je hudba orchestrální, víme dobře: hraje ji orchestr. A co je hudba komorní? Koncerty komorní hudby se odlišují od orchestrálních v tom, že při nich vystupuje pouze malý počet hudebníků (každý z nich hraje samostatný hlas skladby) a jejich hudební program má intimní (komorní) ráz
 3. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu opakování: opakování týchž slov na konci veršů, opakování stejných slov na začátku vět, opakování hlásek na začátku slov ve verši, stálé opakování tématu v témže hlase (v hudbě), opakování výrazů na konci vět, opakování téhož slova na počátku veršů, opakování.
 4. Marduk Známý okultista Aleister Crowley (1875-1947) uvedl tři způsoby, jak dosáhnout satanistického tranzu. Opakování stejného rytmu v hudbě, drogy a sex. Nejsou to atributy, které známe z rockových festivalů? Současný papež Benedikt XVI. možná proto věří, že rocková hudba je dílem Satana

Stálé opakování tématu v témže hlase (v hudbě) - nápověda

 1. pyšně v hudbě. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz pyšně v hudbě. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi. stálé opakování tématu v.
 2. Funkce hudby ve společnosti. 28. 11. 2005. Příspěvek se v teoretické rovině věnuje významu hudby v předškolním vzdělávání. Učitelky MŠ by měly smysluplně a cíleně zprostředkovat veškeré hudební aktivity, protože tyto mají významný podíl na rozvoji jedince
 3. chabě v hudbě. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz chabě v hudbě. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi. stálé opakování tématu v.
 4. Italské hudební názvosloví Nejpoužívanější italské pojmy. Další je možno vyhledat v nejrůznějších slovníčcích a učebnicích. a capella [kapela] - bez doprovodu, sborově accelerando [ačelerando] - zrychlovat accentato [ačentáto] - důrazně adagio [adádžo] - volně ad libitum (latinsky) - libovolně agile [ádžile] - svižně, hbit
 5. entní v konkrétních stylech
 6. ové apod.)

Křížovkářský slovník - opakování tématu (ověřeno

Vážná hudba - Hudba — testi

v hudbě trvale na 8 - křížovkářský slovník onlin

tremolo - rychlé opakování téhož tónu; troppo - příliš; vibrato [vibráto] - rozechvěně, jemné rozechvění tónu; vittorioso [vitorijózo] - vítězně; vivace [viváče] - živě; vivacissimo [vivačisimo] - velmi živ - metody hudební improvizace se používají především v bluesu, jazzu, ale i ve vážné hudbě . Variace - obměny daného hudebního tématu . Aranžmá - úprava skladby pro jiné nástroje - v moderní populární hudbě: úprava doprovodu základní melodie skladby podle možností skupiny nebo orchestru . Dirigen

Ano, je to jedna z možností kontrapunktické výstavby skladby. Dalšími hodně využívanými modely jsou opakování tématu, tzv. imitace, které se často provedou i v jiných tóninách, velmi často v dominantní (vzhledem k základní, hlavní tónině skladby). Všimni si i ukázky, kde právě k tomuto úkazu dochází v 5. taktu Pás opakování, komponování končí v říjnu po měsíci práce ztíženém jen nádhernou rýmou, kterou chytil kdesi na turné ve Španělsku, pod kokosovníky v Malaze. Moc dobře ví, co udělal, nemá to vlastně žádnou pořádnou formu ani provedení, ani modulaci, jen rytmus a aranžmá - italsky tvrdošijný; vícečetné opakování krátkého hudebního motivu. Viz. také riff. overdubbing - nahrávací postup, při němž jsou dodatečné, zvlášť snímané hlasy přidávané k původní nahrávce. pochod - žánr odvozený od vojenské hudby, v USA oblíbený v devatenáctém století V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla: Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam. Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze přilepíte

Rovněž v hudbě je vztah formy a obsahu základem jejího úspěchu i (jejich opakování, variování, dělení, krácení nebo naopak rozšiřování, kombinace motivů a témat s jinými motivy a tématy V této symfonii skladatel navíc k výše uvedenému hudebnímu tématu přidává později slova a zpěv, což je pro. Opakování ročníku přitom zmiňuje Ministerstvo školství i ve své metodice k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky. O povolení opakování ročníku vždy rozhoduje ředitel školy. Ředitel školy o žádosti žáka rozhodne po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v. opakování tématu v hudbě zkreslený vjem chlípník punkt planetka anglicky propast mastix zbrojno. Opakování v klasice je zcela určitě něco jiného než opakování v nonartificiální hudbě, nicméně stále zůstává opakováním, a tedy vyvrací vaše tvrzení, že se nám bude v klasice hledat princip opakování velmi těžko. Naprostá většina klasické hudby je totiž na opakování založena Rozepsal Plastiky pro orchestr, hrál se Support Lesbiens, na letošním Festiwallu se objeví po boku Michala Pavlíčka, a pořád je nejšťastnější nad notovým papírem. Proč se komponisté neobejdou bez OSA, od které letos přebral cenu pro skladbu roku, a proč podobnosti rocku, jazzu a vážné hudby jsou spíš náhodné, objasnil skladatel a pedagog Michal Nejtek

Hudební forma, kde dochází k opakování jednoho tématu dalšími hlasy, které se provádí se zpožděním. Italský renesanční skladatel. Vícehlasá skladba, kde zní současně více rovnocenných hlasů. Umělecký sloh, který navazuje na antické umění. Technika polyfonní hudby, kde dochází k nápodobě tématu doplňování s-, z- do slovních spojení. Pravopisný zásobník - vyjmenovaná slova. doplňování y/i do slovních spojení. Pravopisný zásobník B, L, M, P, S, V, Z. doplňování y/i do slovních spojení. Známkované diktáty po Z. procvičování pravopisu y/ i po Z ve slovních spojeních. Pravopisný zásobník B, L, M, P, S, V skladatel vyc ází z rytmu tématu vanace opakování jedné myšlenky v různých hlasech zpracování základní myšlenky střídání kontrastů Ukázka č. 6 (Lutoslawski -Benátské hry) a) Dojem: 36 2 33 7 5 I 28 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 depresívně 17 nezaujala -jen podbarvení I grosteskně 5 napjatě

V hudbě jsme tuto kvalitativní proměnu naznačili v souvislosti se symbolickým obsahem frontovaná polarita statické expoziční hudby (několikeré opakování tématu odlišené dynami-kou a instrumentací) a dynamické hudby evoluční (tematická a motivická práce) oživuj Ale v symfonické hudbě nejsou přesně takové nápěvy. Kdyby byly úplně samy o sobě, nepotřebovaly by další rozvíjení. A rozvíjení je v symfonické hudbě to hlavní: narůstání a proměny melodického jádra do velkého symfonického stromu. Jako krásná ukázka melodie poslouží poslední věta Brahmsovy Čtvrté symfonie.

v hudbě opakovani - křížovkářský slovník online - vyluštíme

Variace (hudba) - Wikipedi

 1. Prezentace je určena pro výklad, opakování a upevnění nového tématu z historie umění. Je doplněna o motivační úkoly pro interaktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Tématem výkladu je realismus v evroém malířství 19. století se zaměřením na anglickou skupinu Prerafaelitů, ruské hnutí Pěredvižniků a německého malíře A. von Menzela
 2. -hudební-opakování naučených písní, koled, zpěv s kytarou / nové písně - Já písnička.Poslech písní k tématu projektu.-sportovní- míčové hry v tělocvičně, zimní sporty-bruslení, sáňkování, lyžování, plavání v krytém bazénu. Příprava na vyučován
 3. V tu chvíli hledá automaticky problémy a složitosti a ztrácí schopnost mluvit o tomto tématu jednoduše. A pojďme se vrátit k hudbě. Pokud se jí člověk věnuje celý život a má ji třeba vystudovanou, tak jde pravděpodobně o virtuosa nebo člověka s dovednostmi, který se virtuosovi blíží
 4. Téma zazní dvakrát, podruhé o oktávu výš, zesílené přidanými hlasy. Charakteristický rytmus polonézy uslyšíme v levé ruce. Dovede nás až ke třetímu a nejsilnějšímu opakování tématu. Následující velký oddíl skladby předznamenává sedm mohutných akordů a figura čtyř krátkých not ve spodní poloze

Hudební slovníček pojmů - Atlaso

• intonace (opakování zadaných tónů, přenos tónů do vlastní polohy) • hudební paměť (reprodukování zadaného hudebního motivu) Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 - 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise spočívá v hudbě princip tvaru - vnímání motivů, tématu, principů tvarových proce-sů jako opakování a změny, v širším smyslu principů formování jako formových mo-delů (sonátová forma, sonátový cyklus rondo, fuga aj.)2. Poslech jako stupně poznávání Estetik Roger Scruton chápe poslec opakování jednoduchých rytmických úryvků. 3. Sluch rozpoznání výšky tónu (vysoký, hluboký), určení směru melodie (stoupající, klesající). 4. Předpoklady pro hru na zvolený hudební nástroj či zpěv (Pozn. Hra na hudební nástroj nebo zpěv je povinnou součástí vzdělávání již od září.) 5 čeština: ·děj, kdy se něco opakuje — znovu provádí či probíhá··děj, kdy něco probíhá znovu angličtina: repetition finština: toisto francouzština: répétition ž italština: ripetizione ž němčina: Wiederholung ž, Wiederholen s nizozemština: herhaling ž polština: powtórzenie s, powtarzanie s ruština: повторение s.

Komorní hudba zajímavě a hravě - RVP

 1. K tektonickému vývoji symfonické hudby Miloš Hons Johannes Brahms je autorem čtyř symfonií, které vnikly v rozmezí jednoho desetiletí. Skici k první Symfonii c moll se datují již k roku 1862, ale dílo bylo dokončeno až v roce 1876. V následujícím roce měla premiéru druhá Symfonie D dur
 2. DUMy, které jsou hodnoceny v rámci soutěže jsou označeny S. Víte, Hudba- slovník hudební nástroje a žánry, texto hudbě, píseň Tento dum slouží jako krátké opakování tématu . 195 stažen.
 3. opakování tématu nebo části hudební skladby; Další možné výrazy tohoto slova: reprisa Další slova začinající na písmeno R. Slova s podobným názvem: autoreprodukce, fotoreprodukce, represálie, represe, represivn
 4. aliterace (schváleno) hudební znaménko pro opakování: repetice (schváleno) doslovná opakování: citáty (schváleno) opakování stejných slov na začátku vět: anafora (schváleno) opakování hlásek na začátku slov ve verši: aliterace (schváleno) stálé opakování tématu v témže hlase (v hudbě) ostinato (schváleno. ologii
 5. Soli: souboru: otevřít [doc; 0.02MB] : autor: Mgr. Jarmila Hatková (28.09.2012 19:31:41) popis: Opakování tématu SOLI. Nejvýznamnější zástupci dusičnanů.
 6. • opakování tématu nebo části hudební skladby. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Knihy Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine-- autor: Tomanková Martin

v jednohlase 5.4. k. sociální křížovka pojmenuje některé hudební nástroje opakování názvů některých hudebních nástrojů poslech dle obrazové předlohy poslech písní z pohádek skupinová práce přiřadí slyšené úryvky k názvům pohádek vymýšlí jednoduchou melodii rytmická a melodická improvizace a rytmus k. Jedenácté Ostravské dny odstartovaly v plamenech. Interpreti sedí na židlích a před nimi jsou pouze notové stojany s party, účinkující pak. Jedenácté bienále současné hudby Ostravské dny odstartovalo 19. srpna již tradičně v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Desetidenní festival odstartovala Trace for Orchestra. Po fanfárách lesních rohů se přidává orchestr. Trio je tentokrát v moll, mezi smyčci dominuje violová melodie. Návrat k úvodnímu tématu ohlašují hoboje a fagoty, při jeho opakování se přidává orchestr

23.6.2021. ČJ-čtení na pokračování opakování psaní M-MM-str. 41,43 a 44- celáDÚ-čtení MS-str. 36Dnes děti dostaly domů učebnice do 2. třídy. Učebnice ČJ je úplně nová, pečlivě ji prosím obalte, musí vydržet několik let v dobrém stavu Přírodověda videokonferenčně byla dnes věnována souhrnnému chatovému opakování tématu hornin a nerostů, ukázkám hornin a nerostů. Opět jsme zhlédly rozličné exempláře, I dnes se hýbej podle hudby a podle vzoru. Nejprve se trochu rozehřej - např. během na místě, zakruž si rukama, krkem

Hudba je v první řadě objektivní fenomén, vztahující se k různým aspektům lidského života. Má svou fyzikální rovinu, jelikož podléhá zákonům akustiky Hypermarkety Globus nechají ve svých prodejnách až do Vánoc vypnutou hudbu ve večerní špičce. Společnost tak reaguje na ohlasy zákazníků na novinku, kterou Globus minulý týden otestoval. Ostatní řetězce podobný krok neplánují. Hudba, před svátky hlavně vánoční, se stala ve všech řetězcích obvyklou součástí nákupů Album Ležatá osmička bude v lecčems jiné než poslední počiny kapely. Produkce alba se tentokrát odehrála pouze v režii Milana Caise, mix alba proběhl ve studiích Sono Records a postaral se o něj Milan Cimfe. Ten mixoval už před 11 lety Futuretro, letos nominované na Album dvacetiletí. Všetedy zapadá do tématu opakování

Opakování - nápověda do křížovky

opakování 1, enharmonická záměna, s tímto pojmem se již zabýváme dlouho, ale pro jistotu raději ještě připomínám, že v hudbě existuje. Jedná se o stejně znějící tón, který má dvojí pojmenování Na výběru tématu mé kvalifikační práce Hudební činnosti s dvouletými a tříletými dětmi a V teoretické části se budu věnovat významu hudby v životě dítěte do tří let, ve stručnosti (od reflexů k záměrnému opakování), řešení pokusem omylem. Následuje období symbolického a předpojmového myšlení. Hudební nástroje v lidové muzice. Dudácké kapely (Chodsko-jižní Čechy)- hlavním nástrojem dudy (jsou složeny ze dvou píšťal, měchu a dymáku) Cimbálová muzika (Slovácko, Valašsko, Slezsko) - hlavním nástrojem cimbál, dále housle, viola, kontrabas. Hudecké kapely - ve složení troje housle a kontrabas

Satan v nás aneb může hudba zabíjet? iREPORT - music

Úvahy k tomuto tématu vznikly na základě mých studií v oboru muzikoterapie, odborných v sobě nese neklid, opakování stejných myšle-nek a vět, zahlcuje se emocemi, snahou pře- Naše vnímání hudby ovlivňuje rytmus. V hudbě funguje doslova jako tep v lidském těle Variace je hudební instrumentální forma, jejímž základem je opakování jedné základní melodie (tématu) v různých obměnách. Téma bývá různého původu - přejaté ze skladby jiného autora nebo z lidové hudby či vytvořené přímo autorem jako základ k variační práci. Téma nebývá příliš dlouhé 2) Hudební forma, v níž hudba reaguje na mluvené slovo. 3) Název Beethovenovy opery, v níž se zabývá tématem manželské lásky. 4) Název Beethovenovy klavírní sonáty cis moll. 5) Hudební forma, která má díky Stamicovi čtyři věty. 6) Dnes název obce, ve které na konci 18. století působil Haydn 1. rozliší a ve znějící hudbě pojmenuje vybrané výrazové prostředky hudby (tempo, rytmus, melodii, barvu, dynamiku) 2. rozpozná úseky, v nichž je použita citace, zvukomalba; rozpozná kontrast a gradaci, opakování melodie, rytm Aplikace je vhodná nejen k výuce nového tématu, tak i k učení, opakování či jen zpestření výuky v hodině. Myslím si, že není od věci zakoupit si další Výukové kartičky, pro zpestření hodin nejen v přípravné třídě

pyšně v hudbě v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

Základní informace o vesmíru, sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru a jeho poznávání člověkem. Poučení o některých globálních problémech naší planety. Základní orientace v tomto tématu v rozsahu 8 až 10 vyučovacích hodin. Metodika: popis.. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube V některých skladbách můžeme konstatovat neustálé opakování určitého motivu či figury, přičemž však tyto útvary nemají povahu hlavního tématu, ale spíše tvoří doprovod. Ostinato může být také jednou z možností, jak dát skladbě jednotu

Funkce hudby ve společnosti - RVP

Soubor obsahuje 10 pohybových rozcviček, které jsou motivované k určitému tématu. Jsou vhodné pro děti ve věku 2,5-4 let. CO MATERIÁL POPISUJE? Cvičení vždy začíná rozehřátím, které obsahuje základní pohybové dovednosti - chůze, běh, lezení, plazení, skok, poskočný skok, chůze v podřepu, které můžeme doprovodit veršovaným textem -říkadlem nebo písní dle. v hudbě svítivě. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu v hudbě svítivě.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik.

chabě v hudbě v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

1. MEET - opakování předchozího tématu - kontrola vypracovaných úloh - PS (str. 13-18), navazující TEST v GU2. prostudovat v učebnici kapitolu nového tématu - UČ (str. 9-11)3. MEET - výklad a souhrn tématu, navazující úlohy v PS (str. 19-21)4. ověření: TEST GU - čeština a příbuzné jazyk Přečtěte si o tématu Opakování. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Opakování, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Opakování Opakování - hudba baroka, str. 40, 41 - Johann Sebastian Bach; Toccata a Fuga Poslechněte si Preludium a fugu c moll nejprve tak, jak je J.S.Bach napsal pro klavír a potom v moc hezky provedené úpravě pro klavír, smyčcové kvarteto a bicí nástroje A protože hudba baroka není jen J.S.Bach, ale například i Georg Fridrich Händel. Země ve vesmíru. Základní informace o vesmíru, sluneční soustavě, hvězdách, souhvězdí, výzkumu vesmíru a jeho poznávání člověkem. Poučení o některých globálních problémech naší planety. Základní orientace v tomto tématu v rozsahu 8 až 10 vyučovacích hodin. Otáčivá mapka hvězdné oblohy - tisk. Hudba je nepochybně dar, který můžete svému dítěti dát na celý život. Bohužel, pokud nenajdete toho správného učitele, tak to může mít opačný účinek. Nepřekonatelná první zkušenost by měla být taková, aby na něj měla ohromný pozitivní vliv. Což nás přivádí k tématu našich tříd v Hudebních školách Yamaha

Řada z nich se ale shoduje na tom, že poslech určitého druhy hudby - jako příklad uvádí obskurní hudební skladatele 18. století - může studentům pomoct zaktivovat ty části mozku, které jim umožňují lépe se soustředit. Nezpochybnitelným faktem je, že hudba ovlivňuje naši náladu a s dobrou náladou jde všechno líp Digitální vzdělávací zdroje pro žáky: Pedagogická fakulta UP. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých jednotlivých pracovištích odborně rozvíjí celou řadu vědních disciplín a působí jako významná vědecká instituce v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, oborových didaktik a dalších oborů tématu muzikoterapie. Jako student a budoucí učitel musím dále předpokládat, ţe mnohostranné možnosti využití hudby v medicíně, jimž se úhrnem, a vlastně ani ne vždy a neustálé opakování vyvolává pocity jistoty, bezpečí a domova, a proto zajišťuj OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI! Přijměte naše pozvání na turné Pokáče v rámci akce Hudba na horách 18. 7. Ještěd - Hory za rohem 25. 7. Skiareál Klínovec Ve..

Propojením hudby s pohybem se děti učí nacházet smysl pro rytmus slov, řeči i rým. Zároveň se díky spojení hudby a rytmu zdokonalují v koordinaci pohybů. Volba tématu bakalářské práce byla do značné míry ovlivněna tím, že jsem měla možnost se seznámit s Metodou dobrého startu (dále jen MDS) V obvodu se směr elektrického proudu značí šipkou. Střídavý elektrický proud se někdy značí značkou AC (alternating current). Tento termín označuje elektrický proud, jehož směr se periodicky střídá, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current). (pozn.: říká ti něco značka AC / DC v hudbě ? TÉMA: LÉTO JE TADY Podtéma: Kapka vody - koloběh vody v přírodě, vodní živočichové Komunitní kruh: Kalendář - určování dne, měsíce, ročního období - znaky jara a přicházejícího léta; počasí - určování podle aktuálního stavu (jasno, polojasno, zataženo, déšť), den x noc - světlo x tma Seznámení s tématem: Voda - kde všude jí máme a. K výběru tématu Hudební činnosti podporující logopedickou prevenci dětí předškolního věku mě motivovala nejen má velká záliba v hudbě a zpěvu, ale i nepřehlédnutelný nárůst logopedických vad. V dnešní uspěchané době nemá hudba a zpěv v životě tak velký prostor jako dříve Jaký vlastně měl Milan Kundera vztah k lidové hudbě? V Žertu se folklóru věnuje velká pozornost. Ten vztah je poměrně známý, protože Kundera pochází z hudební rodiny, jeho otec byl velký hudebník. Má za sebou studia kompozice, což se projevuje nejenom v tématu folklórní hudby, ale i ve skladbě románu Slovo k programu. ALEXANDER ZEMLINSKY (1871-1942), v letech 1911-1927 šéf opery Nového německého divadla v Praze, zanechal v tomto městě významnou stopu také jako pedagog Německé akademie hudby, dirigent symfonických koncertů i uznávaný skladatel. Roku 1927 přešel do Krollovy opery v Berlíně, tehdy nejprogresivnější operní scény v německojazyčném prostoru, avšak.