Home

Lužická kultura

Lužická kultura - Wikiwan

Lužická kultúra - Wikipédi

Lužická kultura v českém Slezsku. Jiří Juchelka. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 1 Full PDF related to this paper. READ PAPER. Lužická kultura v českém Slezsku. Download. Lužická kultura v českém Slezsku Lužická kultura; čtvrtek čec 15th, 2021 více + Muzeum v Šumperku. více + Lovecko-lesnické muzeum v Úsově. svazek: 47 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Brno 2014, 341 s. ISBN 978-80-86023-42- lužická kultura štítky přináší vyhodnocení výsledků terénního výzkumu jedné z nejvýznamnějších žárových nekropolí lužické kultury v severozápadních Čechách. více. Doporučené štítky archeologie - Čechy knovízská kultura únětická kultura pravěk Lužičtí Srbov. Lužická kultura a jí předcházející střední doba bronzová stojí dlouhodobě v centru zájmu polských i českých archeologů. Toto téma, mnohokrát různě zpracovávané již více než století, dobře odráží vztahy obou vědeckých obcí. Souvisí s ním i pnutí, které bylo způsobeno různým hodnocením kulturního vývoje.

Lužická kultura v českém Slezsku Rekonstruována je rovněž sociální struktura lužické kultury, a to na podkladě nálezů z celého historického Slezska a z oblastí s ním bezprostředně sousedících. V další části je představena a analyzována keramika z hrobových celků a chronologicko typologickému rozboru je. Kultura Česká Lípa uvádí 26. října od 19 hodin v Klubovně v 1. patře Kulturního domu Crystal koncert výjimečné českolié kapely a jejích hostů Lužická kultura v českém Slezsku . Práce se zabývá problematikou mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné v českém Slezsku, kdy bylo dané území obsazeno lidem kultury lužických popelnicových polí. V úvodu jsou představeny dějiny bádání lužické kultury v regionu a nastíněna kritika pramenů a. Lausitzer Kultur. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalplfege 7, Berlin 25-29. BÖHM, J. 1937: Základy hallstattské periody v Čechách, Obzor prehistorický 10, 1-246. FILIP, J. 1937: Lužická kultura v Československu, Památky archeologické 41, 14-51. Kultura lužických popelnicových polí na Morav Map Lužická kultúra na Veľkom vrchu (Tourist information board) - detailed map of the area (basic, tourist, satellite, panorama, etc.), route planning, GPS and much more on Mapy.cz

lužická kultura Vševěd

Vítejte v Muzeum Šumper Lužická kultura, lužický kulturní komplex či kultura lužických popelnicových polí je archeologická kultura doby bronzové a železné, jež byla rozšířena ve střední Evropě od 14. století př. n. l. do 4. století př. n. l. a náležela do širší skupiny kultur popelnicových polí, které od mladší doby bronzové.

Lužická kultur

Lužická kultúra bola významnou kultúrou, ktorá vytvorila vysoko organizovanú spoločnosť zjednocujúcu jednotlivé kmene do väčších celkov na čele s náčelníkom, ktorý si zabezpečoval svoju moc za pomoci vojenskej družiny. Žili na hradiskách, ktoré slúžili ako sídlo obchodu, výroby, vojenskej moci a náboženstva Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Boženy Němcové 2942 470 01 Česká Lípa. IČ: 709 53 546 DIČ: CZ70953546. telefon: 487 522 30 Kultury popelnicových polí na Slovensku. Na Slovensku se vyskytovaly tyto kultury popelnicových polí: lužická kultura, velatická kultura, čakanská kultura (čačianská kultura), podolská kultura, pilinská kultura, kultura Suciu de Sus, kyjatická kultura, gávská kultura. Odkaz

Lužická kultura v českém Slezsku - PhDr

 1. Lužická kultura (přelomové zjištění) Author Přemysl Lúa Černý 20.10.2016 No Comment Objevy z Královéhradecka ukazují, že lužické kultuře předcházela specifická místní mohylová kultura, která se liší od dosud známých nálezů ze severní Moravy a Slezska
 2. bronzové nože - bronzové dýky - bronzové meče - lužická kultura - Horní Slezsko Abstract: Bronze Knives, Daggers and Swords from Grave Units of the Lusatian Culture in Upper Silesia The text lists all grave units of the Lusatian culture in Upper Silesia
 3. Publikace je věnována komplexnímu zhodnocení největšího pohřebiště patřícího okruhu lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, jež bylo doposud v Čechách prozkoumáno. Během záchranného archeologického výzkumu v letech 2012 a 2014 bylo v Čáslavi v poloze U Stínadel odkryto 223 hrobů a více než stovka dalších objektů, v nichž bylo objeveno přes.
 4. - lužická PP - Lužická kultura • Na Slovensku čakanská kultura, která v této době odchází na jih? a bývá spojována s dórskou vlnou do Řecka • Kultury JVPP: piliňská, Suciu de Sus • a od HA1 i gávská kultura, která proniká do S Itálie (spoleně s velatickými bojovníky) a podílí se na vzniku villanovské kultur
 5. KULTUROU SEVERU.cz NABÍDKA INFORMACÍ Z KULTURY NA ŠLUKNOVSKU Zajímají Vás termíny akcí a programů v regionu Šluknovska? Potřebujete kontakty na zdejší pořadatele, kulturní zařízení, hudební a taneční skupiny, divadla, účinkující soubory i jednotlivce? Pak jste na správné adrese. Vítejte a vstupte
 6. Lužická kultúra dostala pomenovanie po oblasti Lužice rozkladajúcej sa na území východného Nemecka, z časti západného Poľska a severných Čiech. Práve v tejto lokalite vykonával vykopávky koncom 19. storočia lekár a amatérsky archeológ Rudolf Virchow. Aj z jeho nálezov vieme, že v období neskorej doby bronzovej až.
 7. [17] Gedl, M. 2000: Elementy halsztackie w budowie i wyposazeniu grobów ludności kultury łuzyckiej na Śląsku. In: Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki zelaza w Europie środkowej, 115-128. Warszawa-Wrocław-Biskupin

Lužická kultura - cs

LUŽICKÁ KULTURA . Název se původně odvozoval od Lužice, kde byla v 80. a 90.letech 19.století objevena lužická keramika. Sasský původ je ale nyní popřen. Rudolf Vierhof navrhoval název - komplex lužických popelnicových polí (ZfE). Wroclawsky název severní popelnicová pole Lužická kultúra: Hľadanie pôvodu a pravej tváre archeologického fenoménu. Dušan Valent, 2021-02-21 18:47:00 #doba bronzová #lužická kultúra #doba železná #kultúra popolnicových polí #neskorá doba bronzová #mladšia doba bronzová Ako sa to, čo nazývame lužická kultúra, premietalo do každodennej reality dávnych ľudí Lužická a slezsko-platěnická kultura a Vít Vokolek2 Vít Vokolek v posledních letech vydal několik svaz-ků materiálových publikací pohřebišť, které zaplnily mnoho mezer ve znalostech lužické, slezské a platě-nické kultury ve východních Čechách. Jeden svazek vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králov

LEADER: 03277cam a22008177a 4500: 001: MUB01000060548: 003: CZ BrMU: 005: 20130724094225.0: 008: 010426s2000 xr ||||| |||||cze|d: STA |a POSLANO DO SKCR |b 2009-02-12. Detail nalezeného předmětu - Střepy - lužická kultura. Timbooktwo: TOTO v žádném případě.Oseté pole je tabu a vždy to tak zůstane! Za zeptání jsem myslel zdukáza Lužická kultura, lužický kulturní komplex či kultura lužických popelnicových polí je archeologická kultura doby bronzové a železné, která byla rozšířena ve střední Evropě od 14. století př. n. l. do 4. století př. n. l. a náležela mezi širší skupinu kultur popelnicových polí, které od mladší doby bronzové. Registrace. Znalec na telefonu: +420 775 565 456. aukce@estarozitnosti.cz. Čas na serveru: Invalid date. Vstup do aukce. Hledání podle autorů. Archiv aukcí. NAPIŠTE NÁM Lužická kultúra alebo presnejšie lužický kultúrny komplex alebo staršie kultúra lužických popolnicových polí bol kultúrny komplex strednej bronzovej doby až po laténsku dobu patriaci medzi kultúry popolnicových polí, ktorý sa vyskytoval v Poľsku, východnom Nemecku, severných Čechách a na severnom Slovensku

Mezi tyto kultury pojmenovávané zpravidla podle míst nalezišť náleží kultura knovízká (žárové hroby i kostrové pohřbívání), milavečská, velatická a kultura lužická (pohřbívání spalováním a zakopáváním popele v urnách do posvátných polí, též tzv. lid popelnicových polí) Lužická kultura v severozápadních Čechách / První studie, založená na zpracování výzkumů pohřebiště v Libochovanech a v Ústí n. Labem, charakterizuje severočeskou skupinu lužické kultury. Druhá rozebírá novou chebskou skupinu lidu popelnicových polí kultura: HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura): -1300 až -1000. kultura: HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)): -1000 až -750. kultura: slovanská: 750 až 800. kompletní datace | časová os Lužická kultura v severozápadních ýechách (Plesl 1961), kde jsou publikována významná lužická pohřebiště Libochovany, Ústí n. Labem-Střekov s pozůstatky mohyl. V této době také zkoumali mohylník v Jeřicích Jan Rataj s Vítem Vokolkem (Rataj - Vokolek 1964; Sklenář 2005, 475). Na Jiínsku na jejich práci navázala.

(PDF) Lužická kultura v českém Slezsku Jiří Juchelka

O poklad Anežky České - Nové Město nad Metují (ČR, 1997).mp Přeci jen existovaly pouze dva tři ojedinělé hroby, které se vymykaly všemu ostatnímu, co lužická kultura dosud představovala. Poslední nálezy původní hypotézy potvrdily a ještě posunuly dál, vysvětluje Novák. Žárové hroby je třeba datovat do minulosti mnohem hlouběji, než se původně soudilo, a to až o 250 let.. Odborné knihovny a dokumentační fondy ÚOP v Liberci - online katalog. Vyhledávání; Pokročilé; Kombinované; Kalendáriu

Pohřebiště Čáslav - U Stínadel a lužická kultura ve středočeském Polabí 500 Kč Detail Klecany : raně středověká pohřebiště (sv. 1 a 2) 500 Kč Detail Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska. Díl 2., analýza. Lužická kultúra patrí do kultúrneho komplexu popolnicových polí. Jej pomenovanie zaviedol v 2. polovici 19. storočia R. Virchow podľa nálezov z Dolnej Lužice (SRN). Táto kultúra sa formovala na.. Lužičtí Srbové jsou nám blízko po historické, kulturní i jazykové stránce. Lužická srbština je hned po slovenštině druhým nejbližším jazykem češtině. Po tři století byla Lužice součástí českého státu. Velmi bohaté vzájemné česko-lužickosrbské vztahy byly přerušeny až v letech nacismu a totalitního.

lužická kultura také od severovýchodu ze Slezska do oblasti severovýchodních až středních Čech - jižní hranici rozšíření lužické kultury tu vytvořil přibližně tok Labe - i když tato hranice nebyla úplně stálá a docházelo k jejím posunům jedním či druhým směrem - na počátku tak např LUŽICKÁ KULTURA- mladší bronz - severní Morava - J.Filip, V.Vokolek - rozdílné fáze v Čechách a na Moravě - R - severní a východní Čechy, severní Morava a Slezsko - S - Morava - rovinná - Opatovice - výšinná - Velimi-Skalka - kultovní centrum - P - žárový ritus v urně nebo v jamce, ploché hroby, vzácně mohyly.

Kultúry popolnicových polí (nesprávne kultúra popolnicových polí) je súhrnné označenie stredoeuróych kultúr mladej bronzovej doby a neskorej bronzovej doby na základe toho, že mali spoločné tzv. popolnicové polia, teda príbuzné prejavy v pohrebnom ríte, ktorý spočíval v žiarových hroboch (napriek názvu tak popolnicových (urnových), ako aj bezpopolnicových. Lokalita byla významněji využívána až v mladší době bronzové - lužická fáze kultury lužických popelnicových polí (1300-1000 př.n.l.), v pozdní době bronzové - slezská fáze kultury lužických popelnicových polí (1000-750 př.n.l), ve starší době železné - kultura platěnická (750-560 př.n.l.) a v pozdní. Hromadová B., Nemergut A., Klaric L., Moravcová Ábelová M., Vlačiky M. 2021: Výsledky revízneho výskumu mladopaleolitickej lokality v Moravanoch nad Váhom. Rekonštrukcia opevnenia v Poľsku Lužická kultúra alebo presnejšie lužický kultúrny komplex alebo staršie kultúra lužických popolnicových polí bol kultúrny komplex strednej bronzovej doby až po laténsku dobu (1 300 pred Kr. - cca 400 pred Kr., na mnohých miestach až do 2. stor. pred Kr.) patriaci medzi kultúry popolnicových polí, ktorý sa vyskytoval v Poľsku. Lužická kultura - Další jazyky. Stránka Lužická kultura je dostupná v 23 dalších jazycích. Návrat na stránku Lužická kultura. Jazyky

2 knih. Knovízská kultura ve středních Čechách 1973, Jiří Hrala. Popis knihy není zatím k dispozici. více. Dvě pravěká naleziště v severních Čechách : Stadice a Trmice, okres Ústí nad Labem 2011, Drahomír Koutecký Lužická nemocnice znovu otevírá ortopedickou ambulanci 31.5.2021 více zde Informace k probíhající stavbě Rekonstrukce mostu ev. č. M-16 v ulici Sukova, Rumbur Rozšíření halštatské (žl.) a laténské kultury (zel.) Laténská kultura odvozuje svůj název od archeologického naleziště La Tène na severním břehu Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku, kde bylo roku 1857 objeveno množství artefaktů. Nový!!: Kultura (archeologie) a Laténská kultura · Vidět víc » Lužická kultura a lužická kultura ve středočeském Polabí Šumberová Radka - Jiráň Luboš - Brzobohatá Hana - Končelová Markéta - Velímský Filip Archeologický ústav AV ČR 2021. brožovaná, 440 str. ISBN 978807581029

Cyklistika s výhledem na jezera v Lužické jezerní krajině. 12. 7. 2014, 9:00. Jen pár hodin cesty z Prahy, mezi Drážďanami a Berlínem, následkem zaplavování bývalých povrchových dolů právě vzniká úchvatný vodní svět s více než dvaceti novými jezery. Některá z nich už dnes nabízejí aktivní odpočinek u vody 01. Mladečské jeskyně, Pazourkové jádro, Mladý paleolit (cca 40 000-10 000 př. n. l.), kultura aurignacien, silicit - tzv. pazourek Pravěké umění Mezolit a neolit Megalitické stavby Počátek architektury Světská a kultovní Kulturní megalitické útvary jsou z kamene, proto jsou zachovány Megality Menhiry Vztyčené vysoké kameny Dolmeny Dva vztyčené kameny s vodorovným překladem, hrbky, svatyně Kromlechy Svatyně kruhového půdorysu Neolitická keramika Zdobení neolitické keramiky Nezdobená keramiky. Kontakt. Čechyňská 363/19 602 00 Brno secretariat: +420 515 911 101 e-mail: sekretariat@arub.cz Data Box: xnjf5zy IČO: 680 81 75 Českofalcká mohylová kultura Doba bronzová Kultura knovízská Kultura lužická Kultura milavečská.

Lužická kultura - Muzeum Šumper

Lužická padesátka. Úvod; Kalendář akcí; Detail článku; 05.05.2018 Hrádek nad Nisou . Již více než 40 let si příznivci pěší turistiky dávají na počátku května sraz v Hrádku nad Nisou, kde začíná trasa legendární Lužické padesátky.Legendární turistický pochodPořadatelem této kultovní sportovní akce je Klub českých turistů z Ještědské oblasti, jehož. o lužická kultura - sever střední Evropy - žárová pohřebiště - 1. hudební nástroje - lury o knovízská kultura - střední Čechy - taky lidojedi o milavečská kultura - Morava - to už nebyli lidojed Oficiální stránky Města Kamenický Šenov. BÁBOVKY 20.8.2021 od 20:30h v Janurově parku vstupné 50Kč, děti do 15 let zdarm Kultura lužická, Střední doba bronzová, lužická kultura období/kultura Střední doba bronzová, lužická kultura lokalita/místo vzniku Moravskoslezský kraj, Nový Jičín - Mankovice, štěrkovna rozměry/velikost Výška 1,1 cm, průměr - 3,4 cm materiá

Osídlení: -1300 až -1000 let: popelnicová pole lužická - lužická kultura, -1000 až -750 let: popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská) VELMI CENNÁ LOKALITA - PROSÍM CHRAŇME JI! (Panorama Turnovska z Příhrazských skal nad vsí Příhrazy - v pozadí Všeň a Jěštědsko-kozákovský hřeben vývoj ovlivňovala hlavně lužická kultura, expandující k jihu do území někdejších mohylových kultur, nyní mají rozhodující význam tzv. kultury halštatského okruhu, které se vyvinuly z někdejšího základu mohylových kultur . střední doby bronzové . název od zmiňované lokality Hallstatt

Sloup, jeskyně Kůlna - archeolog

Video: Lužická kultura v českém Slezsku - Archeologický ústav AV

lužická kultura - štítek Databáze kni

Umění & kultura. Zažijte tradice a zvyky v regionu Neisseland . Osada Erlichthof v Rietschen ve svých starých roubenkách zprostředkovává obraz lužické vřesovištní vsi 19. století. Roubenky pochází z vesnic, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí Aktuálně. Radka Šumberová, Luboš Jiráň, Hana Brzobohatá, Markéta Končelová, Filip Velímský: Pohřebiště Čáslav U Stínadel a lužická kultura ve středočeském Polabí Publikace je věnována komplexnímu zhodnocení největšího pohřebiště patřícího okruhu lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, jež bylo doposud v Čechách prozkoumáno Sídliště lužické kultury ve východních Čechách - současný stav poznání. Název v anglickém jazyce: Settlements of the Lusatian culture in Eastern Bohemia. - actual state of research. Klíčová slova: archeologie, Čechy východní, mladší doba bronzová, lužická kultura, sídliště. Klíčová slova anglicky: archaeology. Vrch Kanon má však také dlouhou a zajímavou historii. Vypovídají o ní archeologické nálezy už z mladší doby bronzové, kdy na ploše ostrožny vzniklo opevněné sídliště. Historickým výzkumem zde byla prokázána lužická a později též slovanská kultura Mezi tyto kultury patří kultura knovízká (žárové hroby i kostrové pohřbívání), milavečská, velatická a kultura lužická (pohřbívání spalováním a zakopáváním popele v urnách do posvátných polí, též tzv. lid popelnicových polí). Pravěk - doba železná, Keltové a germánské kmen

Doba bronzová. Po dlouhém vývoji je kolem r.1800 nebo 1900 př.n.l. eneolit vystřídán dobou bronzovou, protože hlavními pracovními nástroji se stávají věci z bronzu (slitina Cu a Sn) a podle naleziště i podle hrobů ji dělíme na: únětická kultura: 1800 - 1500 let př.n.l. Na Slovensku byla naleziště veSpišském Štvrtku - projevoval se zvláštní vývojový prvek. Kultura łużycka - kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza, występująca głównie na ziemiach Polski oraz przyległych do nich obszarów w innych państwach m.in. Czechach, Słowacji, Ukrainie, Niemczech. Należy do kręgu kultur pól popielnicowych, do którego kwalifikuje się między innymi ze względu na formę pochówku ciałopalnego w. Kultury popelnicových polí (nesprávně kultura popelnicových polí) je souhrnné označení několika středoevroých kultur mladší doby bronzové a pozdní doby . Lužická_kulturaArchivPodobnéLužická kultura, lužický kulturní komplex či kultura lužických popelnicových polí je archeologická kultura doby bronzové a. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > L > Lužická srbština

Školu navštěvují různé divadelní společnosti. Děti mají možnost navštěvovat kulturní a sportovní akce. Úzce spolupracujeme se ZŠ Sever Jeřice a Lužická Nisa. Dvě řeky, které hrozí, že zatopí domy v obcích na Hrádecku i Chrastavsku.... OBRAZEM: Oblíbená přehrada v Jablonci slaví výročí. Funguje už sto let 10. července 2011 Kultura Zemřel herec Vladimír Marek, roky bojoval s rakovinou Lužická 4 Velkorysý viladům na adrese Lužická 4 vyroste v klidné lokalitě Kraví Hory, obklopen zelení a celou řadou funkcionalistických staveb, které v tzv. horních Žabovřeskách vznikly na přelomu 20. a 30. let minulého století Lužická, Věnceslava, 1832-1920. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} Lužická, Věnceslava, 1832-1920 jk01072706

Vyhledávání. Kliknutím na kritérium hledání budete vyzvání k zadání parametrů. Poté klikněte na tlačítko vyhledat. podle instituce. Vyberte instituci (instituce): Archeologické centrum Olomouc Jihomoravské muzeum ve Znojmě Laboratoř molekulární a biologické antropologie Městské muzeum Slavičín Městské muzeum. Lužická 1157/30, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec: 05.09.2001: Jedličkův ústav, příspěvková organizace: Lužická 920/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec: 16.08.2001: Ars iuvenum, spolek pro podporu kultury Lužická 821/8, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec: 29.06.2000: Sportovní klub Jedlička Libere Lužická nemocnice v Rumburku přejde od 1. července pod společnost Krajská zdravotní Nemocnice, která zajišťuje zdravotní péči ve Šluknovském výběžku. Zařízení nebude samostatným odštěpným závodem, ale stane se detašovaným pracovištěm ústecké Masarykovy nemocnice. Důvody jsou finanční a personální vrací lužická srbština Neoborový kurz se na Katedře středoevroých studií FF UK v zimním semestru 2019/20 otevře pro všechny zájemce z řad studentů Univerzity Karlovy. Předmět povede rodilá mluvčí horní lužické srbštiny dr. Katja Brankačkec ze Slovanského ústavu AV ČR Zpráva 1: Ve středu 2. června Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh zákona poslanců ANO a Pirátů (!), aby se napříště i ženy, pobývající v ČR (aniž by byly cizinky, měly trvalý pobyt v cizině, či ženy, jejichž manžel či manželka! jsou cizinci nebo příslušníci národnostní menšiny - které mají právo být nepřechýleny už dnes.

(PDF) Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny

Bouřky, které v sobotu a v noci na neděli zasáhnou Česko, mohou být silnější, než meteorologové původně předpokládali. Velmi silné bouřky hrozí hlavně v pohraničních okresech, kde může v přívalových deštích spadnout až 60 litrů vody na metr čtvereční. Na horním toku. Realizací projektu Zahrady jaroměřských dětí aneb pohádkové zahrady mateřských škol v Jaroměři došlo k rekonstrukci (obnově) tří zahrad mateřské školy Jaroměř, Lužická 321, a to u třech pracovišť této mateřské školy : A - MŠ Lužická, B - MŠ Knappova, C - MŠ Tyršova

Lužická kultura v českém Slezsku - Juchelka Jiří

 1. LUŽICKÁ TRÁVA Kultura Česká Líp
 2. MARC21: Lužická kultura v českém Slezsk
Sekera z bronzu, rúno zo zlata | HistoryWebChvalčov, oppidum Hostýn - archeolog

Lužická kultúra na Veľkom vrchu (Tourist information board

 1. LUŽICKÁ KULTURA - Muzeum Šumper
 2. Wikizero - Lužická kultur
 3. Lužická kultúra 1 500 - 400 rokov pred n
 4. Kultury popelnicových polí - Wikipedi
 5. Lužická kultura (přelomové zjištění) - Vindov
Dneboh, hradiště Hrada - archeologMariánské Lázně: Město na konci března začne s blokovýmPříhrazské skály-Příhrazské skalní město Český rájDoba halštatskáHledáte ideální kemp u vody? Zkuste Lužici - Novinky