Home

Erasmus učitele

KURZY PRO UČITELE - Erasmus+. Na všechny kurzy pro učitele lze uplatnit grant Erasmus+. Všechny kurzy a související služby nabízíme za stejné ceny jako (někdy i nižší než) při rezervaci přímo u školy. Samozřejmě Vám ale poradíme s výběrem vhodného kurzu a podáním žádosti o grant a zajistíme veškerou komunikaci se školou Výzva 2020. Délka trvání projektu: 12 - 24 měsíců Začátek projektového období: mezi 1. červnem 2020 a 31. prosincem 2020 Postup při podání žádosti: Seznamte se s Příručkou programu Erasmus+ a dalšími dokumenty Evroé komise.; Registrujte se na Portále programu Erasmus+ a Evroého sboru solidarity. Více informací k tomuto portálu zde

Od září začíná navazující magisterské studium Předškolní

ERASMUS + - UČITELÉ S DOBOU ANEB JAK ZAMĚSTNAT UČITELE O PRÁZDNINÁCH. Radomír Šín20.7.2021 Aktuality. Tentokrát v rámci našeho putování s učiteli zamíříme zpět na Maltu do lokality Saint Paul's Bay, kam zamířila učitelka odborných předmětů Petra Pavlásková Inovativní and prakticky orientované Erasmus plus školení pro pedagogy . Objevte náš ohromný výběr školení Erasmus plus přizpůsobené pro pedagogy, učitele, školitele, ředitele a ostatních pracovníků vzdělávacích organizací a využijte příležitosti získat grant Erasmus+ pokrývající všechn y výdaje zahrnující dopravu, stravování, ubytování a poplatky za. Od 6. - 8. 2. 2018 se koordinátorka programu Erasmus+ na škole Mgr. Pultarová zúčastnila semináře, který byl zaměřen na psaní projektů a dopadu zahraničních mobilit na osobní a profesní rozvoj žáků. Semináře se zúčastnili účastníci z těchto států: Polsko (3), Švédsko (2), Rakousko (1), Chorvatsko (2), Malta (2.

KURZY PRO UČITELE V ZAHRANIČÍ - Erasmus+ - ACE STUDI

Erasmus+ pro učitele V rámci odloženého projektu programu Erasmus+ se někteří naši učitelé účastní různých kurzů v Irsku. V těchto dnech je v Corku na osvěžovacím Refresher kurzu u Cork English College vedeném Ankie Janssen, původem z Holandska, Petr Vlasák Aktualizováno - Výjezdy učitelů Erasmus+. 7. 2021. Markéta Štěpková a Hana Soukupová. Na začátku prázdnin jsme se rozhodly, že si vyzkoušíme roli studentek. Usedly jsme do školních lavic v jazykové škole Plato v Limassolu na Kypru. Pod vedením zkušené paní lektorky jsme se zdokonalovaly v angličtině. Svědomitě jsme. Jazykové kurzy a Stínování (Shadowing) pro učitele ERASMUS+. Alternativou k placeným zahraničním kurzům jsou jazykové kurzy pro učitele v rámci programu ERASMUS+. Rozvoj jazykových dovedností pedagogů je v tomto případě hrazený ze strukturálních fondů EU, náklady tedy nehradí škola ani učitel Hostování učitelů - organizace může přijmout zahraničního učitele na stáž. Green Erasmus - pokud se rozhodnete na svůj výjezd vybrat ekologičtější způsob dopravy, který ale stojí více peněz, je možné si zažádat o speciální náklad na cestu který pokryje tento výdaj navíc Erasmus+ . Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace

Erasmus plus jako úspěšný projekt pro celou školu Kurz pro učitele na Bell Teacher Campus v Cambridge Obrovská zkušenost absolvovat jazykový kurz v univerzitním městečku Cambridge se mi díky programu Erasmus plus naskytla už popáté, zkonstatovala Mgr. Kubová, která se mobility v zahraničí zúčastnila i tento rok Kurzy pro učitele/Erasmus+ ERASMUS + / 2014-2020 a 2021-2027. V případě, že byla Vaše žádost úspěšně schválena, ráda bych nabídla možnost spolupráce ohledně realizace výjezdů přes projekt Erasmus+.Jsem připravena Vám nabídnout kvalitní servis a nabídky zpracovat tak aby vyhovovaly Vašim požadavkům a pravidlům projektu Informace o listině programu Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) stanoví obecný rámec kvality pro evroou a mezinárodní spolupráci, kterou může vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus+. Listinu ECHE musí získat všechny vysokoškolské instituce se sídlem v programové zemi.

Erasmus pro učitele; 29. 7. 2019 Metodologický kurz v Emerald Cultural Institute. V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 S ICT a jazyky nebojím se Evropy jsem se zúčastnila metodologického kurzu ve škole Emerald Cultural Institute v Dublinu. Jednotlivé vyučovací hodiny byly zaměřeny na. Marcela Burešová a Mgr. Michal Dušek zúčastnili v rámci programu Erasmus+ mobility učitelů stáže na University of Nicosia na Kypru. Učitelé se seznámili s kyperským vzdělávacím systémem a spoluprací univerzity se středními školami. Náplní stáže byly práce v chemických laboratořích a účast na přednáškách Mezinárodní projekt Erasmus+ pro učitele. Začíná dovolená krásný okamžik v životě každého pracujícího člověka Ale v naší škole to neplatí pro ty, kteří se účastní projektu Učíme ve 21. století v rámci Erasmus+ KA1 Erasmus + Mobility žáků, pedagogů a spolupráce škol. Nejen studenti jezdí na výpravy do zahraničí. V rámci různých programů Erasmus+ vám pomůžeme získat dotace i pro vaše učitele. Celý program pro vás také zařídíme. Zjistěte více. Stáže pro učitele

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) - Erasmus

Erasmus plus pro učitele ZŠ Na Výsluní vytvořeno: 2.9.2019, před 2 roky v rubrice Erasmus KA101 Díky úspěšné žádosti Erasmus+ mělo vybraných 7 pedagogů ZŠ Na Výsluní Uherský Brod možnost vycestovat na 14 dní do zahraničí a zúčastnit se jazykového pobytu se školením Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce. KA 1 - Vzdělávací mobilita | KA 2 - Strategická partnerství | KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky. Mobilita a vzdělávání učitelů spadá do klíčové akce KA 1. Erasmus Plus - KA1 - mobility pedagogických pracovníků. Chcete-li se do programu Erasmus+ zapojit, musíte podat. Erasmus+, KA1 mobilita učitelů 2016/2017 K inovaci s inspirací Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023048 Závěrečná zpráva - Final report Název kurzu: Using Technology in ELT Jméno účastníka: Mgr. Lenka Aoudj Místo kurzu: Brighton, the United Kingdo Program Erasmus+, klíčová akce KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, odborné vzdělávání. Program Erasmus+ má na škole už jedenáctiletou kontinuální tradici. Díky programu můžeme vysílat žáky školy na krátkodobé (dvou či třítýdenní) zahraniční odborné stáže do různých evroých zemí

uČitelÉ obchodnÍ akademie prostĚjov jedou na erasmus+ Radomír Šín 24.5.2021 Aktuality Nejenom studenti Obchodní akademie v Prostějově odjedou v tomto školním roce 2020/2021 absolvovat praxe do Španělska v rámci projektu ERASMUS + Erasmus+: KA1 2017-2019 Mobility učitelů Osvojení a širší využívání nových metod a prostředků ve výuce Projekt v rámci programu ERASMUS+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivc Erasmus / Mobilita učitelů Ve druhé půli července jsem absolvovala vzdělávací kurz pro učitele angličtiny zaměřený na metodologii výuky angličtiny ve spojení s irskými reáliemi. (Pokračování textu) Odkaz na staré webové stránky. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemese KURZY PRO UČITELE - Erasmus+ - IRSKO. Na všechny kurzy pro učitele lze uplatnit grant Erasmus+. O grant žádají instituce (školy) vždy začátkem kalendářního roku, výsledky jsou pak známy přibližně v květnu. Grant pokryje zhruba veškeré náklady na 2-týdenní pobyt (kurzovné, ubytování, stravování, cestovné. Na přelomu června a července jsem měla šanci strávit dva úžasné týdny ve skotském Edinburghu na metodologickém kurzu pro učitele angličtiny v rámci programu Evroé unie ERASMUS +. Přímá zkušenost s jazykovým a kulturním prostředím země, jejíž jazyk učím, je k nezaplacení a vydá za několik kulturně.

Erasmus +, školní vzdělávání, KA1, mobilita pracovníků škol 2019 - 2020. Administrator Mobility učitelů 27. srpen 2019. Název projektu: Anglicky s CLILem lépe a efektivněji. Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA101-060204. Začátek projektu: 1.8.2019. Ukončení projektu: 31.12.2020. Projekt Anglicky s CLILem lépe a. Kurz pro učitele němčiny - možno financovat grantem Erasmus+. Kurzy pro učitele němčiny, kteří nejsou rodilými mluvčími a učí mládež nebo dospělé. Rozvíjení znalostí němčiny, metodologie, rakouská literatura a kultura. 25 nebo 35 vyučovacích hodin týdně (Kurz 1: 20 hodin kurz pro učitele + 5 hodin aktivit. Archiv příspěvků Archiv příspěvků. Pro učitele. Program Erasmus+ podporuje i výměny zaměstnanců vysokých a vyšších odborných škol. Obecné podmínky zaměstnaneckých mobilit: mobility lze uskutečnit jen mezi vysokoškolskými institucemi, které jsou zapojeny do programu Erasmus+, tj. mají přidělen tzv. Erasmus University Charte Program Erasmus pro učitele ; Orgány fakulty; Katedry a pracoviště.

Erasmus + - Učitelé S Dobou Aneb Jak Zaměstnat Učitele O

V rámci projektu Cizí jazyky pro všechny hrazeného z grantu Erasmus+, který je spolufinancován Evroou unií, vycestují dvě paní učitelky během hlavních prázdnin ze Základní školy a Mateřské školy Neplachovice na zahraniční mobilitu. Dva týdny se budou jazykově vzdělávat na Maltě. Zdokonalí se v anglickém jazyce a načerpají informace o nových metodách práce. ERASMUS + 2019 pro žáky i učitele. vytvořeno: 19.9.2019, před 2 roky v rubrice Erasmus KA101 [DOPLNIT TEXT] KA2 Školní výměnný program. Naší škole byl v letošním roce opět schválen další projekt v programu EU Erasmus +. Tentokrát se jedná o spolupráci ZŠ Na Výsluní a dalších čtyřech partnerských škol ze. Mobilita Erasmus plus pro učitele angličtiny v Irsku. Zdravím Vás, konečně mám čas Vám napsat více o pobytu v Corku na CEW a shrnutí mé stáže English Language Training and Irish Culture: Motivací zúčastnit se zahraniční mobility pro mě bylo: získat praktické dovednosti pro svou profesi, získat nové kontakty

Program ERASMUS+ je v České republice přístupný všem vysokým školám, tedy i vysokým školám neuniverzitního typu. Hlavními cílovými skupinami programu ERASMUS jsou studenti, učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci. Studenti mohou získat grant na studium v některé zapojené zemi na dobu 3 -12 měsíců, učitelé a další. S koncem června byl uzavřen nejen letošní školní rok, ale též téměř dvouletý projekt učitelů Gymnázia Česká Lípa v programu Erasmus+, KA 1 s názvem Škola a učitelé 21. století - fáze 2 O nás. Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z hlavních priorit Vysoké školy ekonomické v Praze; VŠE spolupracuje s více než 250 vysokými školami po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland).. Oddělení zahraničních styků (OZS) je součástí rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všem. Erasmus + 2019/2020 učitelé V roce 2019 se škola úspěšně zapojila do programu Erasmus+, školní vzdělávání - Klíčová akce 1 s názvem Podporujeme integraci cizích jazyků do výuky. V rámci programu se jazykových a metodických kurzů zúčastní 11 zaměstnanců. Adresa.

70 let s Evroou úmluvou o ochraně lidských práv

Video: Erasmus plus školení pro pedagogy Erasmus+ KA

Erasmus+ Učitelé - Erasmus - Projekty - Veřejnost - SŠSOG

Erasmus+ pro učitel

  1. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014-2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007-2013)
  2. áře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a se
  3. Erasmus+ pro učitele - Následující kurzy:. online # 08.06.2021 - Online kurz peníze a děti; Praha # 13.06.2021 - Zkouška NSK: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky; Zlín # v červnu - Péče o vozidla - PROFFESIONAL CAR CARE - SMARTWAX; Pardubice # v červnu - Opakované školení řidičů vysokozdvižných vozíků; Praha 5 # v červnu - ZKOUŠKA: Chůva pro.

Erasmus + Mobilita pro učitele anglického jazyka 3. 11. 2019 31. 12. 2019 admin Archiv, Erasmus+ 2019-2020, Projekty. Naše škola je ve školním roce 2019/2020 opět úspěšně zapojena do programu Evroé unie Erasmus + V rozmezí let 2015-2017 probíhá na naší škole projekt Rozvoj jazykových, počítačových a CLILových kompetencí, který je realizován díky programu Erasmus+.Naše škole si stanovila jasné cíle, které v tomto projektu naplňuje: Zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností v oblasti vzděláván

Aktualizováno - Výjezdy učitelů Erasmus+ - Střední

V rámci mnohých aktivit Evroé unie se nabízí mimo jiné také program Erasmus+, který nabízí širokou paletu aktivit pro žáky, studenty a učitele různých typů škol, věku a zaměření. A my na gymnáziu jdeme s dobou, takovou příležitost si nenecháme ujít Pedagogické akademie Erasmus+ - obecným cílem této akce je vytvořit evroá partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, která v rámci programu zřídí pedagogické akademie Erasmus+, jež budou rozvíjet evroý a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů. Tyto akademie budou. Kontakty. Studijní pobyty: Po, St, Čt: 9:00 - 11:00 Út: 13:00 - 15:00 V případě potřeby dle indivuduální dohody. Kontaktní osoby: Mgr. Eva Kopecká- institucionální koordinátor programu Erasmus+, agenda vyjíždějících studentů a učitelů; Ing. Tereza Faltysová - studijní pobyty - agenda vyjíždějících studentů programu Erasmus Přihláška pro vyjíždějící učitele MU. Přehled otevřených programů. V současné době se můžete přihlásit na následující programy: Erasmus+ SMP (praktické stáže) Přihláška otevřena na III. cycle 2021. Uzávěrka je v 31.07.2021. Freemovers. Přihláška otevřena na Mobilities 1 month and longer in 2021 - second call.

Činnosti programu Jean Monnet. Činnosti programu Jean Monnet jsou rozděleny do šesti akcí, jejichž cílem je podporovat vysoce kvalitní výuku a výzkum v oblasti studií EU po celém světě. Tyto akce mají rovněž stimulovat dialog mezi akademickou obcí a tvůrci politik EU Erasmus+ KA1 - Jazykový pobyt učitelů v Brightonu Kontakt družina. ivana.durstinova@zspbtrinec.cz + 420 739 215 593. Bezručova 418, Třinec 739 61. Kontakt škola. bezructri@volny.cz + 420 558 993 010. Bezručova 418, Třinec 739 61. Kontakt školka. mspb@seznam.cz + 420 558 993 014 Erasmus+, KA1 mobilita učitelů 2018/2020 Učíme se pro praxi Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047440 Závěrečná zpráva Název mobility: Job Shadowing Jméno účastníka: Mgr. Lenka Aoud

kurzy v zahraničí pro učitele: Celta, Delta, skupinové

V tomto přehledu jsou započítány nejen studijní výjezdy studentů, ale také stáže, výjezdy akademických pracovníků, učitelů, zkrátka veškeré zahraniční výjezdy realizované v programu Erasmus+. Zaměříme-li se pouze na vysokoškolský sektor, Velká Británie se propadne na páté místo, sdělila Vavroušková Erasmus+ je nový vzdělávací program Evroé unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších

Erasmus+ projekty a granty Dům zahraniční spoluprác

Erasmus+ Dům zahraniční spoluprác

Erasmus plus jako úspěšný projekt pro celou škol

GVP - Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni | ErasmusDistanční výuka očima pedagogů: Povídání do monitoru

Erasmus+. Nejrozšířenějším programem evroé spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání s finanční podporou na zahraniční partnerské instituci je Erasmus+, mezi jehož hlavní aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pedagogické stáže vysokoškolských učitelů a školení. Týdenní kurzy Erasmus + tentokrát i v Portugalsku . Aktuální semináře Termíny vypsaných seminářů pro učitele. Semináře jsou akreditované DVPP. Jsou vhodné i pro financován ze šablon. Těšíme se na vás :-) Kurzy a semináře Erasmus+ Kurzy, které lze financovat z grantu Erasmus Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace Sobotní 116, 691 42 Valtice. Identikátor školy REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 05

Jazykové kurzy pro učitele v zahraničí Albion jazyk

Výukové pobyty učitelů a školení zaměstnanců Program Erasmus+ nabízí možnost odborného školení v zahraniční organizaci, včetně jazykových kurzů. Zaměstnanec může strávit na hostitelské organizaci minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce Erasmus + Podkategorie . Mobility učitelů. Partnerství škol. Podpora škol formou projektů. Erasmus+. Odborné kurzy učitelů Odborné a jazykové kurzy učitelů. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek≈Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598 738 01 Frýdek-Místek Katedra preprimární a primární pedagogiky zapojena do projektu Erasmus+ Learning by Doing Attainment of Basic Competences in ECEC (ABC for kindergartens) (2020-2023) Od 1. listopadu 2020 probíhá nadnárodní projekt Learning by Doing - rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy) Financování kurzu pro učitele základních, mateřských škol, středních a vyšších odborných škol a školských poradenských zařízení je možno uskutečnit z programu Erasmus + nebo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - viz https://opvvv.msmt.cz/

Profesor Michal Tomášek zvolen místopředsedou Vědecké rady

Listina Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání Erasmus

O programu Erasmus+. Erasmus+ je vzdělávací program Evroé unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v. 1. mezinárodní setkání učitelů, projekt Erasmus + A Better Life, Pescara, Itálie. Kontakt. Pasteurova 935/8a 772 00 Olomouc. telefon: 585 223 090, 585 228 257 fax: 585 223 090 e-mail: skola@moravskastredni.cz. IČ: 253 799 25 více. Užitečné informace. Pro rodiče a žáky školy. Ve dnech 28.1. - 1.2.2019 se v rámci programu Erasmus+ KA1 konal metodologický kurz s názvem Non-formal education at school. Methods and tools to empower students key competences, participation and learning! Cílem kurzu byl osobnostní rozvoj učitelů v oblasti neformálních metod pro podporu výuky studentů Projekt Erasmus+ KA2 Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců. Národní institut pro další vzdělávání se stal na konci roku 2016 koordinátorem projektu Erasmus+, Strategická partnerství v odborném vzdělávání, soustředícím se na téma přípravy učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky. Aktivity. finančních prostředků EU v programu Erasmus+. V průběhu stáže studenti lépe poznají Itálii, její zvyklosti, obyčeje, kuchyni a samozřejmě je zajištěn i zajímavý doprovázejících učitelů - Petřeková, Eckert, Ťupa, Zahrádka) This project is funded by the European Union Erasmus+

Erasmus pro učitele - OA s SOŠ CR Choce

Jazykové pobyty v zahraničí. Jazykový pobyt v zahraničí je efektivní forma studia cizího jazyka v zemi jeho původu. Nabízíme pobyty pro dospělé (od 16 let), pro děti a mládež (5-20 let) a pro profesionály, které jsou šité na míru business klientele a náročné klienty.Studentům mezi 11-18 rokem jsou určeny studijní programy na středních školách a pro školní. Informace pro učitele. Vedle samostatně organizovaných účastí na zahraničních konferencích, sympoziích apod., je možno využít rovněž některé z institucionalizovaných forem meziuniverzitní (popř. mezifakultní spolupráce) se zahraničními partnerskými institucemi - viz jednotlivé nabídky v menu v levém sloupci Návštěva učitelů ze Slovenska - Erasmus +. Do přínosného projektu Erasmus + je zapojena i naše mateřská škola. Program zajišťuje vzájemné návštěvy a sdílení zkušeností mezi pedagogy, což vede k prohloubení pedagogických kompetencí. Projekt nazvaný Učíme se navzájem je určen pro pracovníky mateřských škol Druhým mezinárodním setkáním učitelů pokračuje projekt Erasmus+ All in one hand. Ve dnech 17. - 23. 3. 2019 hostilo severoitalské město Prato zástupce učitelů ze všech zúčastněných zemí, aby společně diskutovali o různých aspektech inkluzivního vzdělávání Sdílíme hotový e-book, který zachycuje průběh a aktivity, jež proběhly během 20 měsíců trvání našeho projektu 'B2 SUPPORT', který byl podpořen grantem od programu Erasmus Plus Evroé Unie.. V projektu se vzdělávaly čtyři učitelky anglického jazyka, jež vyučují skupiny pokročilých studentů. Přidal se k nim do odpoledních hodin roční jazykové přípravy s.

Sraz absolventů nastupujících v roce 1994 | Právnická

Zahraniční mobility učitelů - Erasmus+ SPŠC

erasmus+ 2021/2022 Katedra matematiky PdF UP vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů v rámci projektu Erasmus+ pro školní rok 2021/2022. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení pouze prostřednictvím vyplněné přihlášky v elektronickém systému Erasmus+, který je dostupný na. MOOC a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů. 21. 12. 2017. Učitelé, kteří se zajímají o nové metody a aktivity, které by mohli začlenit do své výuky, mají široké možnosti jak se vzdělávat, a to z pohodlí svého domova (webináře, online kurzy), ve svém regionu nebo i v zahraničí. Dům zahraniční spolupráce. Oblíbenost učitele, jeho úspěchy, výsledky žáků a vlastně všechny věci související s výukou záleží na tom, že dobrý učitel by měl být pro své žáky osobností a autoritou. Latinský název auctoritas znamená podporu, záruku, jistotu a spolehlivost. Všechna tato slova nesou pozitivní význam OA T. G. M. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. - Jan Weric

Erasmus+ a portugalští žáci oboru IT a chemici - Střední

Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace hned 3 projektů z programu Erasmus+ pro žáky i učitele za téměř 215 000 EUR. Alena Zdražilová byla oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost Ve středu 27. 3. 2019 u příležitosti Dne učitelů převzala paní učitelka Alena Zdražilová ocenění Libereckého kraje za. 1. mezinárodní setkání učitelů z projektu Erasmus + Gastronomy, Languages, Art and Discovery Listopad 2019. Kontakt. Pasteurova 935/8a 772 00 Olomouc. telefon: 585 223 090, 585 228 257 fax: 585 223 090 e-mail: skola@moravskastredni.cz. IČ: 253 799 25 více. Užitečné informace. Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko Souhlasím níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.Podmínky použití anglický jazyk, obchodní angličtina, prezentační dovednosti v AJ, svět práce, obchodní korespondence v AJ, čínský a japonský jazy Střední škola Bohemia - Školy Bohemia Chrudi