Home

HTML kurzíva

Text v <em> (emphasis = zvýraznění) se zobrazí jako kurzíva (italika), ale to není vše. Říkali jsme si, že HTML slouží hlavně k definování významu. Text v em se bere jako důležitý, internetové vyhledávače (např. Google) se o něj pak zajímají více, než o ostatní text Struktura html souboru - Doctype - Čeština - Titulek - Keywords a description - Zápis stylu - Zápis javascriptu - Poznámky - Odkazy - Barvy stránky a odkazů - Nadpisy - Odstavce a vynucené zalomení řádku - Zarovnání odstavce - Nastavení fontu - Barva písma - Tučnost a kurzíva - Podtržení - Obrázek - Seznamy - Div = oddíl. Kurzíva Kurzíva je další věc, která se v HTML jednoduše udělá příkazem <i> a ukončí se příkazem </i>. To, co bude mezi těmito příkazy, bude kurzívou

Lekce 2 - Základní HTML tag

HTML Formátování textu. V této lekci si ukážeme základy formátování textu v HTML. Formátování textu určitě každý zná z programů jako jsou Microsoft Word nebo Excel, kde pomocí jednoho kliku například zarovnáte písmo, změníte velikost nebo barvu Takže ve 4. lekci se naučíme podtrhávat, psát kurzívou a psát s podrthnutým texem. Je to naprosto jednoduché. jako všude musíte dát vstup a výsup, takže budete psát x a potom /x Tvorba webu » HTML » Fyzické formátování v HTML. Fyzické formátování v HTML. Fyzické formátování přesně určuje jak se text zobrazí. I - kurzíva. I je kurzíva, stejného výsledku můžete dosáhnout pomocí em, ale to už je logické formátování. <i>Písmo v kurzívě.</i> <i>Tučná kurzíva</i> Velikosti písmen. V html na velikosti písmen nezáleží můžete tedy psát <TAG>, nebo <tag> je to jedno, ale v xhtml což je vlastně novější verze html se už musí psát tagy i atributy jen malými písmeny. Pozor v url je nutné zachovat velikost písmen, např SOUBOR.html nerovná se soubor.html.

Tahák na HTML kódy - Jak psát web, návod na html stránk

html značka link Základní definice styl html elementu třída stylu identifikátor pseudotřídy Pseudotřída :hover umožňuje definovat změnu formátu prvku při najetí myši. Kombinované definice společná definice pro několik prvků Html elementy, třídy a identifikátory jsou odděleny čárkou HTML Co je HTML? Značkovací jazyk - používá se pro formátování textu a objektů (např. obrázků), které se zobrazují ve webových prohlížečích (obecně pro webové stránky).; Otevřený standard vyvinutý W3C (World Wide Web Consortium).; Statický jazyk - slouží pouze pro zobrazení. Naopak, mezi dynamické technologie patří JavaScript - běží v prohlížeči a. italic - Kurzíva. oblique - Šikmé písmo. Tato vlastnost někdy vypadá stejně jako kurzíva, ale mnoho písem používá pro kurzívu trochu jiné tvary. Oblique použije ten samý tvar jako má normální písmo, jen ho vykreslí na šikmo. inherit - Zdědíme vlastnost font-style od rodičovského elementu Vytváření CSS dokumentů a jejich propojení s HTML stránkami a další možnosti CSS ; Práce s textem. Psaní prostého textu Formátování písma (tučné, kurzíva, podtržené, horní a dolní index, velikost písma) Psaní mezer Typy písem Barva písma ; Horizontální linky. Práce s odstavci. Odstave Normální, kurzíva, skloněný font-style: normal | italic | oblique Pro nakloněné písmo se spíše používá italic než oblique font-variant. Text kapitálkami tj. Velká písmena o velikosti malých. font-variant: normal | small-caps font. Umožňuje nastavit vše předchozí v jediné vlastnosti. font: tloušťka velikost písmo sty

HTML JAZYK. CMS - Content Management Sysem Struktura - HTML (jak je obsah zpracován - titulky, odstavce, videa, obrázky, seznamy, tabulky) Formát - CSS (jak je obsah zpracován - fonty, kurzíva, verzálky, barva písma, barva pozadí em zvýraznění části textu kurzíva code ukázka kódu nějakého programu nebo HTML stránky strojopis del smazaný obsah přeškrtnuto cite citace kurzíva ins přidaný text podtrženo vymezují význam upravovaného texu, nikoliv jeho vzhled využívá se jich méně, spíše s fyzickým význame Tučné a kurzíva Proč existují dvě sady tučných a kurzívních značek Vložte značkovací značky stylů kurzívou a tučně do kódu hlavičky HTML, abyste přidali důraz na seznam předmětů

Otevírací tag může mít přiřazeny další atributy, které ovlivňují vlastnosti HTML elementu. Jedním z nejdůležitějších nepárových tagů je definice typu dokumentu, která bývá uváděna v kodu hned na začátku HTML stránky. Ta určuje, jak má prohlížeč s dokumnetme zacházet <FRAMESET></FRAMESET> v záhlaví HTML stránky a definuje prvky rámu <FRAMESET COLS=x,x> šířka sloupcových rámů v pixelech nebo procentec - kurzíva se užívá jako vyznačování důležitých krátkých úseků textu, tučné (resp. tučná kurzíva) pro velmi důležité krátké úseky - další typické případy vyznačení kurzívou: rozebíraná věta či teze, citát - kurzívou mají být vyznačeny i vědeckéobraty přejaté z latiny či řečtiny (jako např Za další 2 roky, tj. v roce 1999, bylo vydáno HTML 4.1. To v podstatě platí dodnes, ale už se pilně pracuje na vývoji HTML 5.0, které má být dokončeno někdy v letech 2010 - 2012.3. Druhy tagů. HTML stránka se skládá ze dvou věcí - samotného obsahu a slovních značek, tzv. tagů, které obsah formátují a upravují

Základy HTML · Strašák

  1. Hypertext markup language se vyvinul ze SGML a stal se používaným jazykem pro tvorbu webových stránek. V historii se nejvíce používaly verze HTML 2.0, HTML 3.2 a HTML 4.01. Z HTML se vyvinulo také XHTML (extended hypertext markup language) jako aplikace XML, které osobně považuji za slepou vývojovou větev
  2. Html kód stránky je přehlednější, píšeme-li html tagy na jednom řádku: Chceme-li pak vidět celý text dlouhých odstavců, provedeme jejich zalomení pomocí tlačítka. (Pozici zalamování nastavíme kliknutím myší na pravítko) Tagy se mohou vnořovat do jiných tagů, např. obrázek do odkazu, odkaz do odstavce. Při.
  3. Kurzíva je řez písma s mírným sklonem. U kurzívy jsou znaky mírně nakloněny doprava. Používá se pro zvýraznění textu, zpravidla pro označení odborných termínů a cizích slov Typickým a běžně dostupným řezem je normální, kurzíva nebo tučné. Některé typy písma a některé editory nabízejí ještě polotučný řez
  4. Wikiznačky jsou jednodušší a přehlednější než syntaxe HTML, kterou byste proto měli používat jen v odůvodněných případech. Další informace o tématu najdete v nápovědě Formátování textu. Tučné písmo a kurzíva
  5. Pro úpravu podoby textu Wikipedie se používají dva způsoby. Tato nápověda popisuje, jak editovat wikitext, k čemuž slouží tlačítko Editovat zdroj.. Tlačítko Editovat nabízí možnost editovat text ve Vizuálním editoru - související informace naleznete na stránce Nápověda:Editace ve Vizuálním editoru. Po kliknutí na Editovat zdroj v záhlaví.

Crossword 2 Crossword 1 Body Crossword face knee finger eye arm tooth hair foot mouth head neck hand ear elbow nose leg First number the pictures. Then fill in a/an or -- Program nabízí přizpůsobitelné ovládání, písma a barvy, plus umožňuje přidat poznámky a záložky a možnost podívat se do slovníku definic a překlady. Freda ví načíst, EPUB informace o formátování (formát písma - tučné / kurzíva, okraje a zarovnání) a může zobrazovat obrázky a schémata v knihách Změna písma pro instagram, facebook a twitter - tučné, kurzíva Potřebovali jste někdy na facebook, whatsapp nebo twitter napsat nějaký text tučně, kurzívou a nešlo? Pro danou úlohu vám poslouží editor níže. Neumí sice háčky a čárky, ale i tak odvede dost práce Pippa Middleton (37) a James Matthews se stali podruhé rodiči. Krásná sestra vévodkyně Kate (39) nad ránem porodila holčičku Grace Elizabeth Jane Matthews, která vážila necelá tři kila. Informace zveřejnil magazínu Hello, jehož zdroj také potvrdil, že jsou maminka i holčička v pořádku Tučné a kurzíva Proč existují dvě sady tučných a kurzívních značek Vložte značkovací značky stylů kurzívou a tučně do kódu hlavičky HTML, abyste přidali důraz na seznam předmětů

HTML Návod - HTML Formátování text

HTML - Blokové značky Tato značka taky nemá moc velký praktický smysl, kurzíva se nahrazuje CSS vlastností font-style: italic. Doporučuji. Pro své weby používám *Webhosting C4: 20 GB prostoru, PHP, MySQL, e-maily, subdomény za 1200 Kč (zdarma 2 GB navíc každý rok). Více. Při druhém způsobu naopak označujeme úseky textu a tím jim přiřazujeme jednoznačný vzhled -- kurzíva, tučné písmo, neproporcionální písmo. První způsob více odpovídá celé filozofii HTML, která je orientována spíše na obsah nežli vzhled dokumentu HTML -HyperText Markup Language •HTML je jazyk, který je základem pro vytváření webových stránek •základem tohoto jazyka jsou značky(angl. tag) -jedná se o text ve Kurzíva <u>Podtržený text</u> Výsledek: Podtržený text. Zarovnávání textu <P align>

www.profikovy.estranky.cz - HTML editor - tučné, kurzíva ..

Skloněné písmo přitom vzniká prostou geometrickou transformací normálního písma, oproti tomu kurzíva je jedinečný řez písma. Rovněž můžeme volit variantu písma (font-variant). Tato vlastnost může nabývat pouze dvou hodnot normal a small-caps. Druhá varianta způsobí, že text bude zobrazen kapitálkami Italic text. u-podčiarknutie (underline).Je dobré zbytočne nepodtrhávat, návštevník potom nechápe, čo sú odkazy a čo nie.-zápis pomocou CSS: text-decoration: underlin HTML pro začátečníky 2 - Formátování textu. Autor: Tomigun. 13.4.2004. Dnes se budu zabývat hlavním prvkem na webových stránkách, tedy textem. Přestože se dnes spíše preferuje formátování textu a vůbec celé stránky pomocí CSS (kaskádových stylů), ke kterým se dostanu na konci tohoto seriálu... Dnes se budu zabývat.

Vývoj HTML Klán, P., Jindřich, J. WWW pro zelenáče. Neokortex 2002 Softwarové noviny //2003 − Dočkáme sa očisty HTML − 90 léta − široké použití jazyka HTML pro publikování a distribuci dokumentů, rozšiřování a modifikace původního návrhu jazyka HTML − 1997 − snaha o standardizaci (konsorcium W3C Metodické zhodnocení: Žáci se naučí vytvářet vybrané HTML řádkové prvky, jako jsou obálka, zvýrazněný text, silně zvýrazněný text, tučné písmo, písmo kurzíva, dolní a horní index. Ověřeno: 17. 1. 2013 (IX.A) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Hajduc Pomocí kódu HTML můžete použít formátování textu pro jedno písmeno nebo pro celé odstavce a bloky textu ve webovém místě. Pomocí nabídky Formát můžete nastavit nebo změnit charakteristiku písma pro vybraný text. Můžete nastavit typ, styl (například tučný nebo kurzíva) a velikost písma 20. Základy html (doporučoval bych ukázat na příkladu, já osobně při vytáhnutí této otázky hodlám programovat kod před nimi a ukazovat to přímo na tom) Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Dva pohledy na jeden soubor. v prohlížeči -- to je.

Fyzické formátování v HTML - Návod Zdarm

Syntaxe jazyka HTML HTML - jakdelatweby

TVORBA WEBOVÉ STRÁNKY - práce s kódem HTML 1 Téma - název učebního materiálu TVORBA WEBOVÉ STRÁNKY Anotace Pomocí prezentace s výkladem získávají informace jak postupovat při psaní webových stránek pomocí HTML. (příklady html Identifikace dokumentu jako html i Kurzíva img Obrázek link Propojení s CSS meta Meta-data p odstavec q Citace span Označení řádkového elementu table Tabulka td,th Buňka tabulky, hlavičky tabulky title Titulek stránky tr Řádek tabulky u Podtržení textu 1.3 CSS CSS (Cascade Style Sheets) jsou kaskádové styly Popis funkcí HTML editoru. Většina ikon a nástrojů HTML editoru by měla být povědoma všem, kteří jsou zvyklí pracovat v textovém editoru Microsoft Word. Použít můžete i stejné klávesové zkratky. Abyste se však lépe zorientovali. v nabídce nástrojů, níže uvádíme popis jednotlivých skupin ikon podle řádků, ve.

Stáhnout Kurzíva stock vektory z nejlepší agentury vektorové grafiky s miliony prémiových vysoce kvalitních royalty-free stock vektorů, ilustrací a klipartů za rozumné ceny Arial,KurzívaZastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 12. 2020 67. - Dotační program 14_02 Program na podporu JSDH 2021 - vyhlášení Příloha č. 4 - Vzor vyúčtování dotace na akci pro DT č. 14_02_1 Arial,KurzívaStrana (celkem 92) Arial,KurzívaZastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 9. 2020 5. Dotační programy Olomouckého kraj Jaký je rozdíl mezi HTML kurzíva / silná značka a písmo? 2021. Polaris - Crooked Path (OFFICIAL AUDIO) Proč potřebujeme soubory s kurzívou / tučným písmem, pokud máme který může kurzíva a tučně? Arial Narrow Italic Arial Narrow Italic Bold Můžete používat syntax Texy!, pokud Vám vyhovuje: třeba tučné písmo nebo kurzíva. a takto se dělá odkaz. více najdete na stránce syntax. Ale také můžete zůstat u HTML: takto HTML. nebo i úplně hloupě, Texy! to pořeší

11. Webové stránky - HTML a CSS - Maturita v kaps

Kurzíva. Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno. Pokud kurzor není umístěn na slovu a žádný text není označen, je styl písma použit na text, který píšete Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin Markdown je odlehčený značkovací jazyk, který slouží pro úpravu prostého textu a jeho následný převod na formátovaný text publikovatelný na webu, zejména ve formátu HTML.Umožňuje pomocí jednoduchých formátovacích značek vyznačit v textu nadpisy a seznamy, doplnit odkazy, obrázky atd. Cílem jazyka je, aby byl text dobře čitelný a publikovatelný i v původním.

Předmět příspěvku: Re: PrestaShop - Změna nadpisů h1, h2...velikost, tučné, kurzíva. Napsal: 02 dub 2016 14:41 . C4 podpora: Registrován: 23 čer 2009 12:44 Příspěvky: 132 Dobrý den, jelikož jste nebyl identifikován jako zákazník Webhostingu C4, pro který je diskuzní fórum určeno, Váš dotaz není brán jako prioritní. Pro úpravu podoby textu Wikipedie se používají dva způsoby. Tato nápověda popisuje, jak editovat wikitext, k čemuž slouží tlačítko Editovat zdroj

C Calibri,KurzívaDostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financov Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Matuszková.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Tento prístup je podobný ako pri písaní HTML internetových stránok, ale značky sú jednoduchšie. Úprava článku by mala byť prehľadnejšia. Wiki síce podporuje priamo niektoré HTML značky, ale od ich používania sa upúšťa, lebo nie sú také prehľadné ako wiki značky. Tučné a kurzíva

v jazyce HTML Informatika pro ekonomy I přednáška 2, 3. Title: Informatika pro ekonomy I Author: Pavel Haluza Last modified by: Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. Created Date: 6/25/2004 1:42:53 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles kurzíva facebook, kurzíva v prohlížeči, kurzíva použití, kurzíva na facebooku, kurzíva latex, kurzíva css, kurzíva html, kurzíva v textu, kurzíva google+, kurzíva anglick Uvědomte si prosím, že Kurzíva není jediný význam pro ITAL. Může existovat více než jedna definice ITAL, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam ITAL jeden po druhý. Definice v angličtině: Italics . Ostatní významy ITAL Kromě Kurzíva má ITAL jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně UČIVO - OBECNÉ. ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU. UČIVO - Starověk - ŘÍM. UČIVO - Starověk. LITERATURA. KRÁSA POMÍJÍ, ALE BLBOST JE VĚČNÁ - aneb perly v písemkách Cookie maker. Katie Price Profimedia.cz. Silikonová celebrita z Británie vyměnila napletené vlasy za krátké mikádo. Na fotce to ale přehnala s retuší. 15. března 2021 7:05. Britská profesionální celebritka Katie Price (43) umí své fanoušky podráždit sexy snímky, kde odhaluje téměř vše, ale tentokrát je namíchla.

Kurzíva. Zástupné znaky pro informace, které máte zadat. Například název souboru nebo cesta k souboru znamená, že máte zadat skutečnou cestu nebo název souboru. Courier New. Příklady kódů nebo příkazů. Hypertextový odkaz. Poskytuje rychlý přístup do odkazovaných kapitol nebo externích zdrojů Tučná kurzíva zvýrazňuje nový alebo nahradený text, pričom vypustený text je označený týmto znakom . europarl.europa.eu. europarl.europa.eu. Bold and italics marks new or replacement text while deleted text is marked with the symbol . europarl.europa.eu. europarl.europa.eu

Seminář Tensegrity – Boření Mýtů : Život v Moderním Světě

a pro kurzíva ; Nezáleží na tom, co používáte. Zatímco někteří dávají přednost a , ale mnozí lidé najdou pro tučné a italic jednodušší si pamatovat. Jednoduše obklopujte text s otvíracími a zavíracími značkami, abyste vytvořili text tučně nebo kurzívou: tučné kurzíva Jak psát HTML Nová stránka Hlavička a tělo Uložení Tagy Hlavní prvky Titulek stránky Nadpisy Odstavce Tagy Úprava textu Tučnost a kurzíva Barva Indexy Dekorace CODE písmo Změna písma Výchozí nastavení Tagy Obrázky Vkládání. Naučte se html - text - nadpisy a odstavce. Chceme-li v určitém místě rozdělit odstavec na dva řádky (např. verš básně či text písní), použijeme konec řádku < br > Vždy je třeba zvážit, zda není logičtější vytvořit dva samostatné odstavce

zkusil jsem tagy a styl písma: kurzíva, bez úspěchu vyzkoušet ® i ®. Jedno řešení, o kterém vím, je použití externí knihovny symbolů, jako j HTML kódy Úvod IP Adresa Hodiny Pohybující písmo Počasí Počítadlo Chatboard PHP kody Přesměrování Smajlíci HTML - Písmo‚ barvy‚ velikost HTML - Tabulky HTML - Formátování textu ShoutBoard od BlueBoard.c

Jak na HTML, zkratky, kde tvořit? - Jak na to?Východní Timor asistent omítka propargyl rhodamine

Lekce 5 - Text a písmo 2

HTML. HTML, nebo-li Hyper Text Mark-Up Language se do češtiny překládá jako hypertextový značkovací jazyk. Jedná se vlastně o to, že napíšeme nějaký text, a musíme u něj udělat tzv HTML HTML, nebo-li Hyper Text Mark-Up Language se do češtiny překládá jako hypertextový značkovací jazyk. Jedná se vlastně o to, že napíšeme nějaký text, a musíme u něj udělat tzv. TAG (<> a </>). Například: NADPIS . Tímto dáváme najevo, kde nadpis začíná a kde končí. Písmeno h tedy obvykle značí nadpis

Tvorba WWW stránek v HTML a CSS Počítačová škola GOPA

tučné písmo kurzíva tučná kurzíva (poznámka: začni tučným písmem, do druhého políčka vlož konec tagu; dej si pozor na správné pořadí a piš bez mezer mezi tagy) zmenšení písma zvětšení písma největší nadpis nejmenší nadpis zalomení textu odstavec vložení obrázku auto.jpg, šířka obrázku 500 pixelů, nepovinně můžeš vložit popis obrázku: obrázek. HTML - HyperText Markup Language Kurzíva <u>Podtržený text</u> Výsledek: Podtržený text. Zarovnávání textu <P align> Umístění textu je řešeno atributem tagu <p>. Text je možné podobně jako v běžných textových editorech zarovnávat vlevo, vpravo, na střed Šipínova miniškola HTML. vydáno 18. listopadu 2019 ve 4:20 • Internet. Při projíždění dotazů v poradně na téma HTML jsem narazil na odkaz na Alíkovu miniškolu HTML. Měla více dílů a dívala se na HTML jinak než já html. Začíná a končí celý dokument. Veškerý další obsah musí být uvnitř. Tag html nemá žádné atributy.. head. Hlavička dokumentu, která se nezobrazuje. Obsahuje nepovinně další elementy (title, meta, link, style, script, aj.).bod HTML Úvod do (X)HTML Tagy - zna čky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové) <tag atribut1=hodnota atributu> text </tag> HTML - HyperText Markup Language HTML - první verze 1991 Zna čkovací jazyk pro zápis dokument ů na webu Existuje n ěkolik verzí. Poslední je HTML 4.01. HTML se dále nevyvíjí

CSS: Písmo/Font - Tvorba web

Blok textu, prohlížeč, kompatibilita, silná značka HTML, kurzíva, podmínky webového designu. Kategorie:Technologie. Zajímavé Články: 2021 Technologie. CD s ovladači. The CD ovladači je di k CD nebo DVD dodávaný počítači OEM, který ob ahuje potřebné ovladače zařízení pro hardwarové oučá ti dodávané počítač. podtržená kurzíva (poznámka: začni kurzívou) začátek zmenšení písma začátek zvětšení písma červené písmo Arial konec těla html stránky konec html stránky Kontrol Zoznam HTML tagov podľa abecedy. Tag Význam tagu Párový tag? poznámka: áno!doctype: specifikace DTD: nie: a: odkaz, hyperlink, záložk Styly písma 10 typů (normální, tučný, obrysový, stínovaný, kurzíva, tučná kurzíva, obrysová kurzíva, stínovaná kurzíva, svislý, svislý tučný) Rámečky 15 typů Tisk štítků na kabely Ano (2 formáty) Počet znaků na štítek Maximálně 80 Paměť 15 (maximální celková kapacita 1 200 znaků) Odstřih ručn Zobrazit plnou verzi příspěvku: Word - kurzíva u indexů v rovnicích. skaldaa. 03.01.2011, 22:23. Dobrý den, při psaní diplomky ve wordu 2010 jsem narazil na menší (ale celkem zásadní) problém s psaním rovnic. Trošku na úvod - rovnice napsané v editoru rovnic lze mít v dokumentu jak

Html tagy barva písma — zatímco v normálním html seHobby chov Simba | FOTOGALERIEBarevný nick a Unicode znakyAST | Z MasamíleAbiWord - ihned zdarma ke stažení - SlunečniceArgema (Ivo Ledabyl a Kamil Hanáček)

Toto tlačítko přepíná mezi editorem HTML a WYSIWYG. vpřed - opak funkce Zpět Pokud jste vzali akci Zpět, navrátí stisknutí tohoto tlačítka dokument do původního stavu. kurzíva - označený text zformátuje kurzívou zpět - vrátí zpět poslední provedenou akci HTML stránky obsahují text doplněný html značkami, tzv. tagy: HTML stránky jsou uloženy jako soubory s příponou htm nebo html. Je vhodné zvolit jednu z těchto možností a tu pak používat pro všechny stránky. Hlavní stránku, která má být zobrazena po zadání internetové adresy uložíme jako soubor index.htm (nebo index.html) Kurzíva byl poprvé použit Aldusem Manutiusem a jeho tiskem v Benátkách v roce 1500. Manutius zamýšlel, aby jeho kurzíva nebyla používána pro zdůraznění, ale pro text malých, snadno proveditelných vydání populárních knih (často poezie), replikujících styl ručně psaných rukopisů daného období